The tides

Zeebrugge

Tides high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
tuesday, 3 march 00:17 (4.14  m) 06:42 (0.36  m) 12:38 (4.31  m) 19:01 (0.54  m)
wednesday, 4 march 00:54 (4.31  m) 07:20 (0.22  m) 13:12 (4.44  m) 19:34 (0.47  m)
thursday, 5 march 01:25 (4.43  m) 07:53 (0.15  m) 13:42 (4.53  m) 20:02 (0.41  m)
friday, 6 march 01:55 (4.52  m) 08:22 (0.10  m) 14:12 (4.61  m) 20:28 (0.33  m)
saturday, 7 march 02:24 (4.60  m) 08:50 (0.04  m) 14:41 (4.65  m) 20:55 (0.25  m)
sunday, 8 march 02:52 (4.64  m) 09:18 (0.02  m) 15:09 (4.66  m) 21:25 (0.20  m)
monday, 9 march 03:20 (4.65  m) 09:49 (0.05  m) 15:38 (4.64  m) 21:58 (0.23  m)

Ostend

Tides high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
tuesday, 3 march 06:34 (0.36  m) 12:19 (4.31  m) 18:53 (0.54  m)  
wednesday, 4 march 00:35 (4.31  m) 07:12 (0.22  m) 12:53 (4.44  m) 19:26 (0.47  m)
thursday, 5 march 01:06 (4.43  m) 07:45 (0.15  m) 13:23 (4.53  m) 19:54 (0.41  m)
friday, 6 march 01:36 (4.52  m) 08:14 (0.10  m) 13:53 (4.61  m) 20:20 (0.33  m)
saturday, 7 march 02:05 (4.60  m) 08:42 (0.04  m) 14:22 (4.65  m) 20:47 (0.25  m)
sunday, 8 march 02:33 (4.64  m) 09:10 (0.02  m) 14:50 (4.66  m) 21:17 (0.20  m)
monday, 9 march 03:01 (4.65  m) 09:41 (0.05  m) 15:19 (4.64  m) 21:50 (0.23  m)

Antwerp

Tides high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
tuesday, 3 march 02:31 (5.18  m) 09:15 (-0.24  m) 14:52 (5.39  m) 21:29 (-0.12  m)
wednesday, 4 march 03:15 (5.34  m) 10:01 (-0.32  m) 15:33 (5.47  m) 22:07 (-0.13  m)
thursday, 5 march 03:51 (5.39  m) 10:36 (-0.31  m) 16:05 (5.50  m) 22:41 (-0.13  m)
friday, 6 march 04:21 (5.45  m) 11:09 (-0.32  m) 16:35 (5.55  m) 23:15 (-0.17  m)
saturday, 7 march 04:51 (5.55  m) 11:43 (-0.36  m) 17:05 (5.62  m) 23:49 (-0.23  m)
sunday, 8 march 05:21 (5.61  m) 12:15 (-0.38  m) 17:37 (5.62  m)  
monday, 9 march 00:21 (-0.24  m) 05:53 (5.58  m) 12:46 (-0.33  m) 18:08 (5.54  m)

Terneuzen

Tides high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
tuesday, 3 march 01:06 (5.18  m) 07:22 (-0.24  m) 13:27 (5.39  m) 19:36 (-0.12  m)
wednesday, 4 march 01:50 (5.34  m) 08:08 (-0.32  m) 14:08 (5.47  m) 20:14 (-0.13  m)
thursday, 5 march 02:26 (5.39  m) 08:43 (-0.31  m) 14:40 (5.50  m) 20:48 (-0.13  m)
friday, 6 march 02:56 (5.45  m) 09:16 (-0.32  m) 15:10 (5.55  m) 21:22 (-0.17  m)
saturday, 7 march 03:26 (5.55  m) 09:50 (-0.36  m) 15:40 (5.62  m) 21:56 (-0.23  m)
sunday, 8 march 03:56 (5.61  m) 10:22 (-0.38  m) 16:12 (5.62  m) 22:28 (-0.24  m)
monday, 9 march 04:28 (5.58  m) 10:53 (-0.33  m) 16:43 (5.54  m) 22:57 (-0.20  m)

Source: Waterbouwkundig laboratorium Borgerhout Hydrometrie Schelde en Vlaamse Hydrografie - Kust