The tides

Zeebrugge

Tides high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
thursday, 23 october 01:49 (4.70  m) 08:06 (0.39  m) 14:01 (4.69  m) 20:26 (0.16  m)
friday, 24 october 02:20 (4.83  m) 08:39 (0.23  m) 14:33 (4.83  m) 20:59 (0.06  m)
saturday, 25 october 02:52 (4.91  m) 09:15 (0.13  m) 15:06 (4.92  m) 21:36 (0.02  m)
sunday, 26 october 02:26 (4.92  m) 08:53 (0.10  m) 14:41 (4.95  m) 21:14 (0.07  m)
monday, 27 october 03:02 (4.87  m) 09:32 (0.15  m) 15:19 (4.91  m) 21:53 (0.20  m)
tuesday, 28 october 03:40 (4.75  m) 10:12 (0.27  m) 16:00 (4.81  m) 22:34 (0.38  m)

Ostend

Tides high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
thursday, 23 october 01:30 (4.70  m) 07:58 (0.39  m) 13:42 (4.69  m) 20:18 (0.16  m)
friday, 24 october 02:01 (4.83  m) 08:31 (0.23  m) 14:14 (4.83  m) 20:51 (0.06  m)
saturday, 25 october 02:33 (4.91  m) 09:07 (0.13  m) 14:47 (4.92  m) 21:28 (0.02  m)
sunday, 26 october 02:07 (4.92  m) 08:45 (0.10  m) 14:22 (4.95  m) 21:06 (0.07  m)
monday, 27 october 02:43 (4.87  m) 09:24 (0.15  m) 15:00 (4.91  m) 21:45 (0.20  m)
tuesday, 28 october 03:21 (4.75  m) 10:04 (0.27  m) 15:41 (4.81  m) 22:26 (0.38  m)

Antwerp

Tides high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
thursday, 23 october 04:09 (5.68  m) 11:05 (0.10  m) 16:19 (5.63  m) 23:28 (-0.02  m)
friday, 24 october 04:38 (5.79  m) 11:44 (0.00  m) 16:49 (5.77  m)  
saturday, 25 october 00:06 (-0.09  m) 05:08 (5.88  m) 12:22 (-0.05  m) 17:18 (5.86  m)
sunday, 26 october 00:48 (-0.12  m) 04:39 (5.88  m) 12:03 (-0.08  m) 16:59 (5.88  m)
monday, 27 october 00:22 (-0.09  m) 05:22 (5.79  m) 12:37 (-0.07  m) 17:39 (5.84  m)
tuesday, 28 october 00:55 (-0.02  m) 06:01 (5.68  m) 13:12 (-0.04  m) 18:16 (5.80  m)

Terneuzen

Tides high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
thursday, 23 october 02:44 (5.68  m) 09:12 (0.10  m) 14:54 (5.63  m) 21:35 (-0.02  m)
friday, 24 october 03:13 (5.79  m) 09:51 (0.00  m) 15:24 (5.77  m) 22:13 (-0.09  m)
saturday, 25 october 03:43 (5.88  m) 10:29 (-0.05  m) 15:53 (5.86  m) 22:55 (-0.12  m)
sunday, 26 october 03:14 (5.88  m) 10:10 (-0.08  m) 15:34 (5.88  m) 22:29 (-0.09  m)
monday, 27 october 03:57 (5.79  m) 10:44 (-0.07  m) 16:14 (5.84  m) 23:02 (-0.02  m)
tuesday, 28 october 04:36 (5.68  m) 11:19 (-0.04  m) 16:51 (5.80  m) 23:35 (0.07  m)

Source: Waterbouwkundig laboratorium Borgerhout Hydrometrie Schelde en Vlaamse Hydrografie - Kust