The tides

Zeebrugge

Tides high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
sunday, 27 may 00:36 (4.34  m) 07:08 (0.11  m) 13:07 (4.50  m) 19:32 (0.39  m)
monday, 28 may 01:18 (4.45  m) 07:53 (0.08  m) 13:51 (4.54  m) 20:14 (0.29  m)
tuesday, 29 may 02:04 (4.52  m) 08:34 (0.09  m) 14:31 (4.55  m) 20:53 (0.23  m)
wednesday, 30 may 02:45 (4.55  m) 09:12 (0.15  m) 15:10 (4.52  m) 21:30 (0.20  m)
thursday, 31 may 03:24 (4.54  m) 09:48 (0.24  m) 15:48 (4.45  m) 22:05 (0.22  m)
friday, 1 june 04:01 (4.47  m) 10:20 (0.37  m) 16:22 (4.34  m) 22:36 (0.29  m)
saturday, 2 june 04:35 (4.35  m) 10:48 (0.52  m) 16:53 (4.20  m) 23:05 (0.40  m)

Ostend

Tides high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
sunday, 27 may 00:17 (4.34  m) 07:00 (0.11  m) 12:48 (4.50  m) 19:24 (0.39  m)
monday, 28 may 00:59 (4.45  m) 07:45 (0.08  m) 13:32 (4.54  m) 20:06 (0.29  m)
tuesday, 29 may 01:45 (4.52  m) 08:26 (0.09  m) 14:12 (4.55  m) 20:45 (0.23  m)
wednesday, 30 may 02:26 (4.55  m) 09:04 (0.15  m) 14:51 (4.52  m) 21:22 (0.20  m)
thursday, 31 may 03:05 (4.54  m) 09:40 (0.24  m) 15:29 (4.45  m) 21:57 (0.22  m)
friday, 1 june 03:42 (4.47  m) 10:12 (0.37  m) 16:03 (4.34  m) 22:28 (0.29  m)
saturday, 2 june 04:16 (4.35  m) 10:40 (0.52  m) 16:34 (4.20  m) 22:57 (0.40  m)

Antwerp

Tides high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
sunday, 27 may 03:01 (5.23  m) 09:59 (-0.41  m) 15:30 (5.50  m) 22:17 (-0.19  m)
monday, 28 may 03:48 (5.35  m) 10:45 (-0.39  m) 16:15 (5.52  m) 23:01 (-0.23  m)
tuesday, 29 may 04:29 (5.42  m) 11:25 (-0.32  m) 16:54 (5.51  m) 23:41 (-0.25  m)
wednesday, 30 may 05:07 (5.49  m) 12:01 (-0.24  m) 17:30 (5.49  m)  
thursday, 31 may 00:19 (-0.27  m) 05:44 (5.54  m) 12:35 (-0.18  m) 18:05 (5.47  m)
friday, 1 june 00:55 (-0.28  m) 06:20 (5.53  m) 13:07 (-0.10  m) 18:39 (5.40  m)
saturday, 2 june 01:29 (-0.24  m) 06:56 (5.44  m) 13:38 (0.00  m) 19:15 (5.27  m)

Terneuzen

Tides high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
low tide
h:m (m TAW )
high tide
h:m (m TAW )
sunday, 27 may 01:36 (5.23  m) 08:06 (-0.41  m) 14:05 (5.50  m) 20:24 (-0.19  m)
monday, 28 may 02:23 (5.35  m) 08:52 (-0.39  m) 14:50 (5.52  m) 21:08 (-0.23  m)
tuesday, 29 may 03:04 (5.42  m) 09:32 (-0.32  m) 15:29 (5.51  m) 21:48 (-0.25  m)
wednesday, 30 may 03:42 (5.49  m) 10:08 (-0.24  m) 16:05 (5.49  m) 22:26 (-0.27  m)
thursday, 31 may 04:19 (5.54  m) 10:42 (-0.18  m) 16:40 (5.47  m) 23:02 (-0.28  m)
friday, 1 june 04:55 (5.53  m) 11:14 (-0.10  m) 17:14 (5.40  m) 23:36 (-0.24  m)
saturday, 2 june 05:31 (5.44  m) 11:45 (0.00  m) 17:50 (5.27  m)  

Source: Waterbouwkundig laboratorium Borgerhout Hydrometrie Schelde en Vlaamse Hydrografie - Kust