Klimatologisch overzicht van juli 2007

De tweede maand van de meteorologische zomer werd te Ukkel gekenmerkt door een abnormaal hoge gemiddelde windsnelheid en normale waarden van de gemiddelde temperatuur, de zonneschijnduur en de neerslaghoeveelheid.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1012,8 1015,9 za 1021,8 1885 1010 1888
Gemiddelde windsnelheid m/s 3,4 3,1 a 4,1 1954 2,3 1986
Overheersende windrichting ZW ZW
Zonneschijnduur hh:mi 178:15 195 n 314 1959 93 2000
Gemiddelde temperatuur °C 17,2 17,1 n 23 2006 13,5 1841
Gemiddelde maximum temperatuur °C 21,7 21,6 n 28,6 2006 17,4 1919
Gemiddelde minimum temperatuur °C 13,3 13,1 n 17,3 2006 10,6 1919
Relatieve vochtigheid % 75 78,5 n 90 1888 64 1921
Gemiddelde dampdruk hPa 14,5 15,2 n 18,1 1852 12,8 1863
Neerslagtotaal mm 96,7 74,3 n 196,5 1942 2,9 1885
Neerslagdagen d 18 17 n 29 1936 2 1885
Onweersdagen in het land d 14 10,7
Sneeuwdagen d 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 6e stuurde een depressie in de buurt van de Britse eilanden maritieme lucht over onze streken. Van de 7e tot de 9e waren deze luchtstromingen verbonden aan een wig van hoge druk afkomstig van het hogedrukgebied der Azoren. Van de 10e tot de 23e was het opnieuw een depressie boven Engeland die ons maritieme lucht stuurde. Op de 24e verplaatste zij zich naar het oosten via de Benelux. Op de 25e en de 26e werden deze maritieme luchtstromingen stabieler als gevolg van de ontwikkeling van een wig van hoge druk afkomstig van de anticycloon der Azoren die zich uitstrekte tot Oost-Europa. Van de 27e tot de 29e wordt ons weer opnieuw bepaald door maritieme luchtstromingen als gevolg van de aanwezigheid van een depressie, eerst gesitueerd boven de Noordzee, daarna boven Engeland. Van de 30e tot 31e kreeg deze lucht een polair karakter als gevolg van de komst van een anticycloon boven de Britse Eilanden. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1012,8 hPa (norm.: 1015,9 hPa).

De frekwentie van maritieme luchtstromingen lag aan de oorsprong van de te hoge nachttemperaturen. De afwijking van de normale van de gemiddelde maximale temperaturen in het land varieerde van –1,5°C tot 0,0°C. De afwijking van de normale van de gemiddelde minimale temperaturen lag tussen 0,0°C en +1,5°C. Lokaal was deze afwijking lager dan 0,0°C. De absolute maxima varieerden van 24°C tot 34°C en werden waargenomen op de 15e. De absolute minima lagen tussen 2°C en 12°C en werden meestal gemeten op de 30e of de 31e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 17,2°C (norm.: 17,1°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 21,7°C en 13,3°C (norm.: 21,6°C en 13,1°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 30,7°C [de 15e] en 8,3°C [de 31e ] (norm.: 29,9°C en 8,0°C). Er waren 4 zomerse dagen [max. >= 25°C] (norm.: 6,6 d.), waarvan er één tropisch was [max. >= 30°C] (norm.: 1,6 d.).

In het land waren de streekgemiddelden van de neerslag bijna allen hoger dan de normalen. Zij varieerden van 87 % van de normale in het Land van Herve tot 258 % aan de Kust. Het teveel aan neerslag was overal normaal behalve in de Kempen waar het zéér abnormaal was, in de Polders, in Vlaanderen en in het Doornikse waar het uitzonderlijk was en aan de Kust, waar het zéér uitzonderlijk was. De hoogste dagwaarden varieerden van 10 mm tot meer dan 85 mm en werden meestal op de 20e of de 23e waargenomen. Waarden van meer dan 40 mm werden waargenomen op de 20e of de 23e. Het opmerkelijkst was de waarde van Poperinge op de 23e met 87,7 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 18 dagen in totaal 96,7 mm gemeten (norm.: 74,3 mm op 17 d.).

In het land was de neerslag gedurende 14 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 10,7 d.): van de 2e tot de 4e, de 9e en de 10e, van de 15e tot de 18e, van de 20e tot de 22e, de 26e en de 29e. Hagel werd ons gesignaleerd op de 2e, 3e, 9e, 10e, 16e en de 29e. Windschade, bliksemschade, hagelschade of waterschade werden ons gesignaleerd op de 2e, 3e, 4e, 5e, 9e, 10e, 15e, 16e, 17e, 19e, 20e, 21e, 23e, 24e en de 29e.

Als gevolg van een lage zonneschijnduur tijdens de eerste decade lag de maandelijkse zonneschijnduur onder de normale waarde. Te Ukkel registreerde men 178 h 15 min zonneschijn. (norm.: 195 h.).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sektoren ESE tot WSW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 78 % (norm.: 44 %). De gemiddelde windsnelheid was 3,4 m/s (norm.: 3,1 m/s). In het land werd een windstoot van 112 km/h (31 m/s) waargenomen in het meetpunt van Elsenborn.