Klimatologisch overzicht van augustus 2007

De laatste maand van de meteorologische zomer te Ukkel werd gekenmerkt door normale waarden van de zonneschijnduur, de temperaturen en de gemiddelde windsnelheid.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1015,8 1015,7 n 1020,9 1869 1009,6 1860
Gemiddelde windsnelheid m/s 2,8 3,1 n 4,4 1917 2,1 1990
Overheersende windrichting W ZW
Zonneschijnduur hh:mi 150:50 188 n 323 1947 104 1912
Gemiddelde temperatuur °C 17,2 16,8 n 21,2 1997 13,7 1833
Gemiddelde maximum temperatuur °C 21,3 21,4 n 26,6 1947 17,3 1912
Gemiddelde minimum temperatuur °C 12,8 13 n 16,1 1997 10,7 1920
Relatieve vochtigheid % 76 79,4 n 88 1890 62 1947
Gemiddelde dampdruk hPa 14,6 15,1 n 18,3 1932 12,3 1833
Neerslagtotaal mm 56,9 74,4 n 231,2 1996 10,4 1983
Neerslagdagen d 13 16 n 28 1941 4 1947
Onweersdagen in het land d 10 11,8
Sneeuwdagen d 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Op de 1e werd ons weer bepaald door een anticycloon boven Duitsland die ons continentale lucht toestuurde. Tussen de 2e en de 10e hebben maritieme luchtstromingen ons weer beïnvloed: van de 2e tot de 3e waren zij verbonden aan een depressie in beweging vanaf Frankrijk naar het oosten van ons continent; van de 4e tot de 5e waren deze luchtmassa’s iets droger aangezien zij verbonden waren aan een anticycloon met centrum boven Duitsland; van de 6e tot de 7e zorgde een depressie in ontwikkeling vanaf Engeland naar de Noordzee voor de aanvoer van gestoorde luchtmassa’s en van de 8e tot de 10e zorgde een uitloper van het hogedrukgebied der Azoren, die zich uitstrekte tot Frankrijk, voor de aanvoer van drogere en zachtere lucht. Van de 11e tot de 21e zorgden depressies in de buurt van de Britse eilanden of ten westen van Noorwegen (op de 17e en de 18e) voor de doortocht van maritieme lucht over ons land. Van de 21e tot de 24e werd het weer boven onze streken bepaald door een depressie gesitueerd in de buurt van ons land die ons gestoorde, maritieme lucht toestuurde. Van de 25e tot de 31e werd ons weer beïnvloed door een anticycloon gelegen ten westen van de Britse eilanden die relatief droge maritieme lucht over onze streken stuurde. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1015,8 hap (norm.: 1015,7 hPa).

De over het algemeen overvloedige bewolking gedurende deze maand lag aan de oorsprong van de iets te lage temperaturen overdag en de iets te warme temperaturen ’s nachts. De maandelijkse gemiddelde maximumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen –1,5°C en +0,5°C. De afwijking van de normale van de maandelijkse gemiddelde minimumtemperaturen lag tussen –1,0°C en +1,5°C. De absolute maxima varieerden van 26°C tot 32°C en werden meestal waargenomen op de 5e of de 6e . De absolute minima lagen tussen 1°C en 9°C en deden zich meestal voor op de 30e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 17,2°C (norm.: 16.8°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 21,3°C en 12,8°C (norm.: 21,4°C en 13.0°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 30,9°C (de 5e) en 7,5°C (de 30e) (norm.: 29,0°C en 8,0°C). Er waren vijf zomerse dagen [max ≥ 25°C] (norm.: 5,9 d.), waarvan er één tropisch was [max ≥ 30°C] (norm.:0,8d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normale waarden. Zij varieerden van 80% van de normale aan de Kust tot 159% in Vlaanderen. Het teveel was abnormaal in de streek van Gileppe-en-Warche en in de Ardennen; elders waren de afwijkingen normaal. De hoogste dagwaarden lagen tussen 2 mm en meer dan 115 mm en werden meestal waargenomen op de 9e of de 21e. Dagelijkse waarden van meer dan 40mm hebben zich voorgedaan op de 7e, de 9e of de 21e; op deze laatste datum werd 118mm gemeten te Géromont (Malmedy). Te Ukkel was de neerslagfrequentie lichtjes lager dan normaal. Met de pluviometer werd gedurende 13 dagen in totaal 56,9 mm gemeten (norm.: 74,4 mm in 16 d.).

In het land werd de neerslag gedurende 10dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 11,1 d.) : de 2e, 8e, 12e, 14e, 15e, 16e, 19e, 21e, 22e en de 23e. Windschade, waterschade en/of schade ten gevolge van blikseminslag werden ons meegedeeld op de 8e, 9e, 12e, 14e, 15e, 19e, 20e, 21e en de 22e.

Te Ukkel, als gevolg van de povere uitklaring tijdens de derde decade was het totaal aantal uren zonneschijn lager dan normaal : men registreerde 150h 50 min zonneschijn (norm.: 188h).

Te Ukkel kwam de wind hoofdzakelijk uit de sector ESE tot SE en W tot NNE. Hun frequentie uit deze sector bedroeg 68% (norm.: 40%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 2,8 m/s (norm.: 3,1 m/s). In het anemometrische meetnet werden geen windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer gemeten. Deze snelheden konden echter plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.