Vorst

Datum

Gebeurtenis

21-02-1901 De temperatuur daalt tot –15,0°C in Leopoldsburg, tot –19,5°C in Maredsous (Anhée), tot –24,0°C aan de afdamming van de Gileppe (Jalhay) en tot –25,0°C in Stavelot.
11-06-1902 In Pâturages (Colfontaine) doet zich een abnormale situatie voor voor de maand juni : de minimumtemperatuur blijft onder het vriespunt (–0,3°C).
18-09-1906 Zeer vroegtijdige vorst in Bastogne met een minimumtemperatuur van –0,9°C.
20-05-1907 In Leopoldsburg duikt de temperatuur naar beneden tot –1,3°C, terwijl het maximum de twaalfde nog 31,0°C bedroeg.
23-09-1907 We meten –0,2°C in Leopoldsburg. Dit is een zeer vroegtijdige vorst voor de Kempen.
06-04-1911 Begin april, en de minimumtemperatuur bedraagt slechts –4,8°C in Ukkel.
12-06-1911 Abnormale situatie voor de maand juni : de minimumtemperatuur aan de afdamming van de Gileppe (Jalhay) bedraagt –0,1°C.
31-12-1911 Tijdens deze maand december kwam er geen enkele vorstdag voor in Ukkel.
31-03-1912 In Ukkel komt tijdens deze maand maart geen enkele vorstdag voor. Dit uitzonderlijke feit komt nogmaals voor in het jaar 1983.
06-10-1912 De meest vroegtijdige vorst van de eeuw in Ukkel (samen met 6 oktober 1936). De thermometer daalt tot net onder het vriespunt (–0,1°C).
07-10-1912 In Ukkel daalt de temperatuur tot –1,6°C.
21-04-1913 Voor Bastogne is dit de laatste vorstdag. Dit is zeer vroeg voor deze streek.
02-02-1917 In Ukkel bedraagt de minimumtemperatuur –16,5°C.
03-02-1917 Overal in België worden zeer lage minima geregistreerd : –18,3°C in Bree, –18,8°C in Gembloers, –22,5°C in Stavelot, –23,2°C in Rochefort...
10-02-1917 Een strenge koudegolf teistert ons land tussen 20 januari en 10 februari : in Ukkel zijn er 22 opeenvolgende ijsdagen en de minimumtemperatuur zakt 17 keer onder –10°C.
30-04-1917 Dit is de koudste maand april van de eeuw : de gemiddelde temperatuur bedraagt slechts 4,6°C in Ukkel (normaal : 8,7°C). De maand telt ook 12 vorstdagen.
29-11-1921 Tijdens de nacht van 29 op 30 november daalt de temperatuur in Ukkel tot –11,0°C.
27-06-1923 Eind juni en het vriest nog in Etalle : de minimumtemperatuur bedraagt er –0,4°C. Dit is zeer laat op het jaar voor Belgisch Lotharingen.
13-03-1925 We meten zeer lage minima voor de tijd van het jaar : –8,0°C in Ukkel, –8,5°C in Leopoldsburg, –12,8°C in Forges (Chimay), –15,0°C in Thimister...
28-02-1926 Dit jaar is de minimumumtemperatuur in Ukkel tijdens de maand februari slechts twee keer onder het vriespunt gezakt.
20-12-1927 De gemiddelde temperatuur van deze decade bedraagt in Ukkel –5,4°C. Dit is de koudste december-decade van de eeuw.
14-02-1929 De ochtend van Sint Valentijn is ijzig. In Oostende zakt de temperatuur tot –19,0°C, dit is de laagste temperatuur van de eeuw aan de kust. Elders in het land zakken de minima tot –17,7°C in Ukkel, –20,9°C in Gembloers, –22,0°C op de Baraque Michel (Jalhay), –22,7°C in Wardin (Bastogne), –22,9°C in Leopoldsburg...
15-02-1929 De intense koude die België in zijn greep houdt veroorzaakt ijsdammen in rivieren en kanalen. Zelfs op de Maas en de Noordzee zijn er ijsschotsen.
20-02-1929 In Ukkel is de afgelopen decade niet alleen de koudste van de eeuw voor de maand februari maar het is zelfs de allerkoudste decade van de eeuw : de temperatuur bedraagt gemiddeld –8,9°C.
22-04-1929 Rond deze datum vriest het gedurende drie of vier dagen in het ganse land : de temperatuur zakt tot –3,9°C in Leopoldsburg, –4,2°C in Pâturages (Colfontaine), –6,1°C op de Baraque Michel (Jalhay)…
23-09-1931 Algemene vorst ten zuiden van Samber en Maas en in de Kempen.
22-10-1931 De temperatuur daalt tot –5,9°C in Wardin (Bastogne).
28-10-1931 De koude treft het hele land : de minima liggen tussen –2,6°C in Oostende en –8,8°C in Wardin (Bastogne).
26-01-1933 IJs in rivieren en kanalen, men ziet zelfs ijsblokken in de Maas en de Schelde.
06-12-1933 De temperatuur daalt tot –10,8°C in Gerdingen (Bree) en tot –11,2°C in Wardin (Bastogne)…
14-12-1933 De maxima bedragen slechts –3,2°C in Oostende en –7,1°C in Wardin (Bastogne).
31-12-1933 De afgelopen maand december is de koudste december van de eeuw in Ukkel. De gemiddelde temperatuur bedraagt slechts –2,7°C (normaal : 3,3°C).
06-10-1936 De meest vroegtijdige vorst van de eeuw in Ukkel, ex-aequo met 6 oktober 1912. De temperatuur zakt tot –0,6°C.
06-10-1936 Het vriest in heel het land, behalve in Oostende waar het minimum 0,2°C bedraagt.
11-10-1936 Algemene vorst in België : –0,4°C in Oostende, –2,2°C in Forges (Chimay), –4,8°C op de Baraque Michel (Jalhay)…
28-02-1937 Tijdens deze maand februari zijn er slechts twee vorstdagen in Ukkel.
18-04-1938 Een merkwaardig minimum voor de tijd van het jaar in Ukkel : –3,8°C.
09-05-1938 De 129ste dag van het jaar vriest het nog aan de kust : de minimumtemperatuur in Oostende bedraagt –1,4°C.
26-10-1938 De minimumtemperatuur zakt in Oostende tot –4,0°C.
20-12-1938 In het hele land zakken de minima onder –10°C : –13,5°C in Oostende, –15,8°C in Ukkel, –20,7°C op de Baraque Michel (Jalhay)...
08-01-1940 Dit jaar is dit de enige dag in januari dat het niet vriest in Ukkel.
20-01-1940 In de vallei van de Lesse in Rochefort noteren we de laagste minimumtemperatuur van de eeuw in België : –30,1°C. Elders in het land zakt het minimum tot –22,2°C in Vilvoorde en tot –25,5°C in Haacht.
23-01-1940 De temperatuur zakt tot –18,7°C in Ukkel. Het is het laagste minimum van de eeuw voor dit station.
24-01-1940 De nachtelijke minimumtemperatuur aan de grond bedraagt in Ukkel –24,5°C.
31-01-1940 Deze maand januari tellen we dertig vorstdagen in Ukkel. Dit is een record, ex-aequo met 1945 en 1963.
14-02-1940 Na een kleine onderbreking aan het begin van de maand komt de winter terug. Vandaag noteren we minima van –13,2°C in Oostende, –15,6°C in Ukkel, –17,0°C in Forges (Chimay), –21,0°C in Leopoldsburg et op de Baraque Michel (Jalhay)...
30-09-1940 Het kwik daalt tot –2,0°C op de Baraque Michel (Jalhay).
24-12-1940 Aan de vooravond van Kerstmis dalen de temperaturen tot –11,0°C in Gerdingen (Bree), –17,5°C op de Baraque Michel (Jalhay), –17,7°C in Wardin (Bastogne)...
03-05-1941 Begin mei is het zeer koud op de Ardense hoogplateaus. We meten een minimumtemperatuur van –6,4°C op de Baraque Michel (Jalhay).
16-05-1941 Het vriest in Ukkel : de minimumtemperatuur bedraagt –1,3°C. Dit is de meest laattijdige vorst van de eeuw in Ukkel.
22-01-1942 Het kwik daalt tot een minimum van –17,9°C in Ukkel.
27-01-1942 De thermometers duiden zeer lage waarden aan : –23,2°C in Gerdingen (Bree), –23,6°C op de Baraque Michel (Jalhay), –24,3°C in Wardin (Bastogne)...
28-02-1942 Dit jaar heeft het tijdens de maand februari elke dag gevroren in Ukkel (zoals in 1956). In dit station telt de maand een recordwaarde van zeventien sneeuwdagen. De maximale dikte van de sneeuwlaag bedraagt 18 cm. Elders in het land, meer bepaald in de Ardennen, worden merkwaardige sneeuwdikten gemeten : 18 cm in Ezemaal (Landen), 35 cm in Spa, 50 cm in Hives (La Roche), 70 cm in Borgoumont (Stoumont) en ongeveer 1 meter op het plateau van de Hoge Venen.
28-02-1942 De afgelopen winter is een van de strengste van de eeuw in ons land : rivieren en kanalen zijn bedekt met een dikke ijslaag.
04-03-1942 Tussen 17 januari en 4 maart zijn er 47 opeenvolgende vorstdagen in Ukkel.
14-03-1942 Op de Baraque Michel (Jalhay) blijt de vorstperiode die begon op 26 december 1941 voortduren tot 14 maart 1942.
08-04-1944 We meten een minimumtemperatuur van –2,2°C in Ukkel.
31-01-1945 Deze maand januari telt een recordwaarde van dertig vorstdagen in Ukkel (zoals in 1940 en in 1963). De laagste minimumtemperatuur wordt gemeten de 26ste en bedraagt –13,9°C.
31-01-1945 Deze maand januari – een van de koudste van de eeuw – is opmerkelijk wegens de overvloedige sneeuw in het hele land. In de Ardennen begint de strenge winter reeds vanaf eind december 1944. Het is ook in deze streek dat onder de strengheid van de winter het meest wordt geleden door de bevolking, reeds getroffen door de vreselijke gevechten van de slag van de Ardennen. De klimatologische informatie waarover we beschikken voor deze periode is tamelijk beperkt. Inderdaad, talrijke meteorologische stations in het zuiden van het land hebben tijdens deze gebeurtenissen hun activiteiten moeten onderbreken. In Spa – een van de weinige Ardense stations die een deel van de maand konder verder werken – bereikte de sneeuwlaag een merkwaardige dikte van 49 cm op 28 januari en het kwik daalde tot –18,3°C de 25ste.
09-12-1945 De minima zakken tot –14,1°C in Rochefort en tot –17,7°C op de Baraque Michel (Jalhay).
21-12-1946 Het is erg koud in heel het land : minima van –13,2°C in Koksijde, –14,7 in Gerdingen (Bree), –17,3°C in Rochefort...
29-01-1947 De minimumtemperatuur bedraagt –14,5°C in Ukkel.
31-01-1947 In Ukkel telt deze maand januari 21 vorstdagen en 11 winterdagen.
19-02-1947 Er heerst een intense koude in het hele land. Aan de kust bevriest de zee zelfs.
04-10-1947 De temperatuur zakt tot –4,5°C in Rochefort.
17-06-1949 Het is nog steeds koud : het minimum bedraagt 0°C in Rochefort en – 0,1°C op de Baraque Michel (Jalhay).
30-12-1950 Er heerst strenge koude overal in het land : de minima zakken tot –11,0°C in Koksijde, –16,6°C in Gerdingen (Bree), –17,3°C in Uccle, –22,2°C in Rochefort...
31-12-1950 De temperatuur blijft zeer laag in de vallei van de Lesse, met een minimum van –23,1°C in Rochefort.
20-09-1952 Het is bijzonder koud voor de tijd van het jaar ten zuiden van Samber en Maas : –0,9°C op de Baraque Michel (Jalhay), –1,4°C in Rochefort...
16-01-1953 Aanvriezende regen veroorzaakt chaos in het hele land.
01-02-1954 Het land is in de greep van een koudegolf die begon op het einde van de maand januari. Vandaag en gisteren zijn de minima gezakt tot –12,5°C in Brugge, –14,8°C in Ukkel, –15,3°C in Gerdingen (Bree), –20,2°C op de Baraque Michel (Jalhay)... Rivieren en kanalen zijn op veel plaatsen overdekt met ijs. Aan de kust vormt zich op zee een kleine ijsbank.
22-05-1955 Het vriest in Ukkel : de minimumtemperatuur bedraagt –0,3°C.
01-02-1956 In tegenstelling tot de temperaturen van de dag voordien, raakt het maximum vandaag niet boven –11,1°C in Ukkel ! Op de Baraque Michel (Jalhay) zakt de temperatuur tot –25,2°C.
29-02-1956 In Ukkel is de afgelopen maand niet alleen de koudste februari van de eeuw (met een ruime voorsprong op 1929), het is ook de koudste maand van de eeuw zondermeer : de gemiddelde temperatuur van de maand bedraagt slechts –6,1°C (normaal : 3,0°C). Zoals in 1942 heeft het de hele maand gevroren en de minimumtemperatuur is eenentwintig keer onder –10°C gezakt. De laagste temperatuur ( –16,7°C) wordt geregistreerd de 23ste.
29-02-1956 Deze maand februari kent zeer lage minima in het hele land : –17,4°C op de 17de in Zaventem, –18,0°C op de 23ste in Koksijde, –18,3°C op de 2de, de 16de en de 23ste in Thimister, –24,0°C op de 21ste in Stavelot, –25,2°C op de 21ste in Rochefort... De sneeuw en de zeer lage temperaturen veroorzaken ernstige storingen van zowel het treinverkeer, het wegverkeer als het verkeer op de binnenwateren.
01-11-1956 De minimumtemperatuur daalt tot –4,3°C in Ukkel.
21-03-1958 Aan het begin van de astronomische lente bedraagt de maximumtemperatuur in Stavelot slechts –1,5°C. De dag voordien was ze reeds lichtjes negatief met –0,1°C.
23-03-1958 Het kwik duikt naar beneden tot –12,8°C op de Baraque Michel (Jalhay).
03-04-1958 De minimumtemperatuur bedraagt –1,5°C in Oostende en –7,2°C in Rochefort.
14-01-1960 Stavelot bibbert van de kou : het minimum van deze morgen bedraagt –21,5°C.
15-01-1963 De Noordzee bevriest gedurende meerdere dagen en er wordt zelfs een kleine ijsbank gevormd.
20-01-1963 Tijdens de afgelopen decade bereiken de minima zeer lage waarden : –16,0°C in Brugge, –16,8°C in Ukkel, –17,9°C in Gerdingen (Bree), –19,1°C op de Baraque Michel (Jalhay)…
31-01-1963 In Ukkel is net de koudste maand januari van de eeuw afgelopen, met een gemiddelde temperatuur van –4,6°C (normaal : 2,5°C). Het is ook de tweede koudste maand van de eeuw (na februari 1956). De maand telt ook, zoals in 1940 en in 1945, dertig vorstdagen.
28-02-1963 De afgelopen winter is de strengste van de eeuw : in Ukkel bedraagt de gemiddelde temperatuur slechts –2,0°C (normaal : 3,0°C).
15-12-1963 Het maximum raakt niet boven –5,6°C in Florennes. Tussen de 12de en de 21ste zijn er tien opeenvolgende ijsdagen.
25-12-1963 Het is een zeer koude Kerst : de temperatuur zakt tot –11,6°C in Brugge, –13,2°C in Virton, –13,4°C in Stavelot, –13,6°C in Rochefort...
12-06-1964 De maximumtemperatuur in Rochefort bedraagt 34,6°C. Negen dagen later zal het minimum op dezelfde plaats dalen tot –0,3°C.
21-06-1964 Aan de vooravond van de astronomische zomer vriest het nog in Virton : de minimumtemperatuur bedraagt –0,6°C.
17-01-1966 In Koksijde daalt de minimumtemperatuur tot –18,9°C, wat uitzonderlijk is voor de kust.
20-01-1966 Sedert vier dagen zijn de minima lager dan –17°C in Rochefort.
11-12-1967 De temperatuur zakt tot –13,8°C in Koksijde.
13-01-1968 Strenge vorst op de Kempische zandgrond : het minimum bedraagt –19,2°C in Kleine-Brogel (Peer).
18-05-1968 Het sneeuwt in Botrange (Waimes) en het vriest nog in de Ardense valleien : de minimumtemperatuur bedraagt –4,8°C in Rochefort.
13-12-1968 Dit is een ijsdag : de maximumtemperatuur raakt niet boven het vriespunt in Koksijde (–4,8°C).
05-03-1971 Begin maart, en de minimumtemperatuur bedraagt –19,6°C in Rochefort. Het is niet onmogelijk dat er in sommige Ardense valleien temperaturen van minder dan –20°C zijn voorgekomen.
07-03-1971 De minumumtemperatuur zakt tot –5,5°C in Oostende, –10,4°C in Ukkel, –11,4°C in Virton, –12,0°C in Essen, –15,2°C in Leopoldsburg…
08-03-1971 Na vijf dagen met minima onder –5°C aan de kust is het kanaal van Veurne compleet overdekt met ijs.
31-03-1971 Tijdens de afgelopen maand maart heeft het dertien dagen gevroren in Ukkel.
16-09-1971 De minimumtemperatuur in Kleine-Brogel (Peer) bedraagt –3,2°C ; het minimum blijft ook de volgende twee dagen negatief.
12-11-1971 Strenge vorst in de vallei van de Lesse : de temperatuur zakt tot –10,1°C in Rochefort.
20-11-1971 In Botrange (Waimes) zakt de temperatuur tot –13,8°C.
21-10-1972 Sedert 14 oktober heeft het elke nacht gevroren in Rochefort. De dag voordien, de 20ste, zakte het minimum tot –7,2°C.
03-12-1973 In Rochefort is de temperatuur in de vallei zeer laag : we meten een minimum van –21,7°C
31-12-1974 Zoals in december 1911 tellen we deze laatste maand van het jaar in Ukkel geen enkele vorstdag.
01-06-1975 Het vriest nog ten zuiden van Samber en Maas : de minimumtemperatuur bedraagt –2,8°C in Rochefort.
05-06-1976 De maand juni die begonnen is zal een van de warmste maanden van de eeuw worden. Nochtans bedraagt de minimumtemperatuur van deze morgen in Rochefort slechts –1,6°C.
31-03-1977 Het is koud in het hele land : –4,2°C in Zaventem, –4,9°C in Koksijde, –9,8°C in Rochefort, –10,0°C in Botrange (Waimes)...
19-09-1977 Het vriest op verschillende plaatsen : –0,2°C in Maredsous (Anhée), –0,4°C in Stavelot, –0,8°C in Brustem (Sint-Truiden), –2,0°C in Kleine-Brogel (Peer), –3,1°C in Rochefort...
24-03-1978 Tussen 14 en 24 maart wordt er sneeuwregen waargenomen in de Hoge Venen. De 22ste vormt er zich een sneeuwlaag met een dikte van maximum 30 centimeter. In Mont-Rigi (Waimes) vriest het elke dag tussen 17 en 27 maart.
07-01-1979 Dit is het (voorlopige) einde van een intense koudegolf. Sedert het begin van de maand blijven de minima in Zaventem onder –10°C !
23-01-1979 De ijzel maakt van ons land een reusachtige ijsbaan.
02-05-1979 De maximumtemperatuur bereikt net het vriespunt in Mont-Rigi (Waimes).
21-03-1980 Dit is de eerste dag van de astronomische lente en toch vriest het : –2,0°C in Oostende, –2,4°C in Ukkel, –3,8°C in Essen, –4,1°C in Leopoldsburg, –6,0°C in Mont-Rigi (Waimes)...
03-11-1980 In een groot deel van het land raakt de maximumtemperatuur niet boven het vriespunt : –0,8°C in Essen, –1,8°C in Kleine-Brogel (Peer), –2,3°C in Zaventem, –2,6°C in Thimister en Maredsous (Anhée), –5,6°C in Mont-Rigi (Waimes)…
04-11-1980 In Zaventem bedraagt de minimumtemperatuur –6,3°C.
10-11-1981 Er zijn net drie zeer koude dagen voorbij. Het heeft op de meeste plaatsen gevroren : in Rochefort bedragen de minima –7,4°C de 8ste, –7,8°C de 9de en –8,0°C vandaag.
15-01-1982 Het is koud op de vlakte van Ath : in Chièvres zakt het minimum tot –21,4°C.
31-03-1983 Zoals in 1912 kennen we tijdens deze maand maart geen enkele vorstdag in Ukkel.
15-11-1983 Het is zeer koud voor de tijd van het jaar : de temperatuur zakt tot –4,0°C in Oostende, –7,1°C in Eeklo, –10,0°C in Koersel (Beringen), –10,1°C in Stavelot, –12,8°C in Rochefort...
01-07-1984 Het is koud, en dat midden in de zomer : in Rochefort bedraagt de minimumtemperatuur –1,2°C.
29-12-1984 Dit jaar is de eerste vorstdag tijdens de winter in Ukkel de meest laattijdige van de eeuw. Toch kent ons land enkele dagen later een intense koudegolf.
08-01-1985 Sedert 4 januari moeten we een streng winteroffensief verduren. De 8ste zakt de minimumtemperatuur op de Kempense zandgrond tot –22,8°C in Kleine-Brogel (Peer) en in de vallei van de Lesse in Rochefort zakt het kwik tot –25,4°C.
14-01-1985 Vandaag stijgt de temperatuur niet boven –12,4°C in Thimister. 's Anderendaags bereikt de temperatuur nauwelijks –9,4°C in Middelkerke en –10,2°C in Stavelot.
20-01-1985 Einde van een van de strengste koudegolven die ons land heeft gekend. Tussen 5 en 16 januari waren er acht dagen met maxima van minder dan –5°C in Ukkel. Deze koude periode wordt gekenmerkt door veel sneeuw in het hele land : we meten een sneeuwlaag van 18 cm in Koksijde de 9de, van 23 cm in Ukkel de 13de, van 24 cm in Kleine-Brogel (Peer) de 12de en tot 65 cm in Mont-Rigi (Waimes) de 13de.
16-02-1985 Na een korte dooiperiode eind januari/begin februari, ondergaat België een nieuwe strenge koudegolf. De minima zakken vandaag tot –10,0°C in Bailleul (Estaimpuis), tot –13,4°C in het Zwin (Knokke-Heist), tot –16,8°C in Koersel (Beringen)... In de streek van Saint-Vith bedraagt deze de 20ste zelfs –18,7°C. De strenge winter brengt schade toe aan de fruitteelt en aan boomgaarden.
17-03-1985 IJzel en sneeuw veroorzaken een complete puinhoop op de wegen in de provincie Luik.
19-03-1985 De maximumtemperatuur blijft negatief in Bevekom : –0,6°C.
28-04-1985 Het maximum raakt niet hoger dan –0,8°C in Botrange (Waimes).
07-09-1985 De minima zijn laag in het zuiden van het land : –1,0°C in Nadrin (Houffalize), –1,2°C in Rochefort, –1,6°C in Saint-Vith…
19-11-1985 De maxima zijn overal negatief : –2,4°C in Beitem (Roulers) en in Arendonk, –3,3°C in Ukkel, –5,4°C in Morhet (Vaux-sur-Sûre), –7,0°C in Botrange (Waimes)...
28-02-1986 De afgelopen maand februari is een van de koudste maanden van de eeuw : in Ukkel tellen we vierentwintig vorstdagen.
11-04-1986 De maximumtemperatuur raakt niet boven –4,0°C in Botrange (Waimes).
12-04-1986 In Ukkel registreren we de laagste minimumtemperatuur voor de maand april : –4,7°C.
14-04-1986 Dit is de vierde opeenvolgende ijsdag in Botrange (Waimes).
10-09-1986 De minimumtemperatuur zakt tot –1,2°C in Rochefort.
12-01-1987 De Belgen bibberen van de kou tijdens deze maand januari. Vandaag bedraagt de minimumtemperatuur –14,6°C in Koksijde, –16,9°C in het Zwin (Knokke-Heist), –19,4°C in Thimister, –20,0°C in Rochefort… In Elsenborn (Bütgenbach) blijven de maxima reeds twee dagen onder -15°C : –15,1°C de 11de en –15,5°C de 12de.
13-01-1987 Het blijft koud, zelfs aan de kust : de minimumtemperatuur bedraagt –15,0°C in Koksijde.
20-01-1987 Met een gemiddelde temperatuur van –8,3°C in Ukkel is dit de koudste januari-decade van de eeuw.
04-03-1987 Het minimum in Elsenborn (Bütgenbach) bedraagt –16,2°C.
22-11-1988 De minimumtemperatuur bedraagt –15,3°C in Elsenborn (Bütgenbach).
05-09-1989 Het vriest al in Elsenborn (Bütgenbach) : het minimum bedraagt –0,7°C.
11-12-1990 Tijdens de nacht van 10 op 11 december stuurt ijzel het verkeer in de war in verschillende streken van het land.
20-04-1991 Laattijdige vorst veroorzaakt belangrijke schade aan boomgaarden. Vandaag zakken de minima tot –1,5°C in Ukkel, –3,3°C in Thimister, –3,4°C in Gorsem (Sint-Truiden), –6,2°C in Rochefort… Ook 's anderendaags blijft het vriezen : –2,4°C in Ukkel, –3,5°C in Rillaar (Aarschot), –6,5°C in Koersel (Beringen), –8,0°C in Aarlen, –9,0°C in Saint-Vith...
21-11-1993 Er begint een koudegolf in ons land. Vandaag zijn de maxima overal negatief en ze zullen dat 's anderendaags op veel plaatsen ook blijven.
30-11-1993 De gemiddelde temperatuur van de laatste tien dagen in Ukkel bedraagt slechts –1,8°C : dit is de koudste november-decade van de eeuw, die bovendien ook zes ijdagen telt.
30-11-1993 Sneeuwbuien en ijzel verstoren ernstig het verkeer in het centrum van het land.
15-08-1994 Midden de maand augustus vriest het bijna in Elsenborn (Bütgenbach) : het minimum zakt tot precies 0°C
06-11-1995 De temperatuur zakt al beneden –10°C in Elsenborn (Bütgenbach) : het minimum bedraagt –10,1°C.
01-01-1997 Tijdens de laatste dagen van vorig jaar werd ons land getroffen door een koudegolf. Ze bereikt haar hoogtepunt begin januari : de maxima van de eerste dag van het jaar bedragen slechts –7,6°C in Middelkerke, –10,1°C in Ukkel, –11,3°C in Meeuwen (Meeuwen-Gruitrode), –11,7°C in Ernage (Gembloers)...
02-01-1997 Het kwik zakt tot –21,4°C in Elsenborn (Bütgenbach).
10-01-1997 De afgelopen decade is de koudste januari-decade van de eeuw in Ukkel : de gemiddelde temperatuur van de laatste tien dagen bedraagt slechts –7,1°C.
23-04-1997 Van 21 tot 23 april veroorzaakt laattijdige vorst schade aan de fruitteelt in verschillende gemeenten van de provincies Luik, Namen, Limburg, West- en Oost-Vlaanderen.
31-10-1997 De minimumtemperatuur zakt tot –7,2°C in Rochefort.
03-02-1998 De minimumtemperatuur is zeer laag in Elsenborn (Bütgenbach) : –21,9°C.
23-11-1998 Er heerst overal een intense koude voor de tijd van het jaar : de temperatuur zakt tot –7,2°C in Koksijde, –7,3°C in Zaventem, –11,3°C in Kleine-Brogel (Peer), –12,2°C in Stavelot. Ook in Elsenborn (Bütgenbach) is het zeer koud : voor de eerste keer in tien jaar zakt het minimum onder –15°C in november (–15,6°C).
30-11-1998 In heel het land bemoeilijken de overvloedige en voortdurende regen sedert eind augustus, samen met een periode van strenge vorst tussen 20 en 25 november, het binnenhalen van de oogst in het najaar en veroorzaken schade aan veel gewassen.
13-02-1999 We bibberen in Elsenborn (Bütgenbach) wanneer de minimumtemperatuur zakt tot –21,6°C.
22-12-2000 De minimumtemperatuur in Ukkel is negatief, ze bedraagt –0,5°C. Deze eerste vorstdag van de winter komt uitzonderlijk laat, maar het record van 1984 wordt niet gebroken.