Overstromingen

Datum

Gebeurtenis

14-05-1906 Een hevig onweer met hagel resulteert in intense regenbuien in het Leuvense. De pluviometer in Leuven bevat 174 mm regen, maar deze waarde is lager dan de werkelijk gevallen hoeveelheid omdat er onvoldoende hagel werd opgevangen. We schatten de hoeveelheid gevallen neerslag op minstens 200 mm in 3 uur en 15 minuten. Overstromingen leiden plaatselijk tot belangrijke schade, met name in Bertem.
10-07-1910 In de Ardennen treden de waterlopen begin juli buiten hun oevers. Dit veroorzaakt belangrijke schade.
25-12-1915 In het hele land heeft het de hele maand veel geregend. Het maandtotaal voor Chiny bedraagt 380 mm. Deze uitzonderlijk overvloedige regenval leidt tot sterk gezwollen waterlopen en in het Maasbekken zelfs tot overstromingen.
15-12-1925 Vandaag begint een van de meest catastrofale perioden uit onze klimatologische geschiedenis : het smelten van de dikke sneeuwlaag, die is blijven liggen sedert de maand november, samen met hevige regen zal begin januari erge overstromingen veroorzaken in de valleien van de Maas en van haar bijrivieren.
07-01-1926 De uiterst overvloedige regen sedert 19 december, samen met het smeltwater van alle sneeuw die geaccumuleerd werd sedert eind november 1925, zorgen voor uitzonderlijk hoge waterstanden van de Maas en haar bijrivieren. Verschillende steden in de vallei van de Maas staan onder water. Door de grootte van de schade die werd veroorzaakt is dit zonder twijfel een van de drie meest catastrofale overstromingen van de eeuw in de Maasvallei (de andere twee zijn die van december 1993 en die van januari 1995).
24-08-1939 Een hevig onweer breekt uit boven het Brusselse, waarbij 133 mm regen valt in Haren en 128 mm in Laken in vier uur tijd. Er komen tamelijk ernstige overstromingen van.
13-09-1947 Er zijn talrijke onweders in het land. Hagelstenen zo groot als kippeneieren worden waargenomen in de streek van Mechelen en Antwerpen en er zijn overstromingen in Luik.
01-03-1949 Tijdens een storm die veel schade veroorzaakt in het noordoosten van Europa, en in het bijzonder aan de Belgische kust, worden in Ukkel windstoten gemeten tot 128 km/h. De erge schade aan de kust wordt onder andere veroorzaakt door het feit dat de wind uitzonderlijk uit een richting blaast, loodrecht op de kust en aldus de vloed nog extra benadrukt. Langs bijna de hele kust zijn er overstromingen.
10-01-1952 Tijdens de eerste decade van januari zorgt aanhoudende regen overal voor gezwollen waterlopen, gevolgd door belangrijke overstromingen in talrijke streken van ons land.
08-07-1952 Een hevig onweer treft de streek van de Hoge Venen. Nabij de afdamming van de Gileppe (Jalhay) – waar er 32 mm neerslag viel in één uur – verliezen zes arbeiders het leven wanneer ze worden meegesleurd tijdens de plotse overstroming van de Soor.
31-01-1953 Tijdens de nacht van 31 januari op 1 februari veroorzaakt een hevige noordwesterstorm, vergezeld van springtij, catastrofale overstromingen in België en in Nederland. Aan de kust veroorzaken de ontketende elementen de grootste schade. Een aantal dijken begeeft door het geweld van water en wind en het water stroomt een aantal kuststeden binnen. In het overstroomde Oostende vallen meerdere doden te betreuren. Meer in het binnenland worden ook de andere streken niet gespaard. Zo zijn er ook belangrijke overstromingen in het Land van Waas, wegens dijkbreuken in de streek van Beveren, in Melsele en Kallo. Tijdens de nacht worden windstoten gemeten van 115 km/h in Oostende en van 122 km/h in Antwerpen. Waar de menselijke tol - een tiental doden - aan deze storm nog relatief beperkt blijft, is de balans dramatisch in Nederland en neemt daar de afmetingen aan van een nationale ramp, met meer dan 1800 slachtoffers.
15-08-1954 De 14de en de 15de valt er op sommige plaatsen 50 tot 80 mm neerslag. In de Ardennen zijn er hoge waterstanden en worden overstromingen veroorzaakt.
23-12-1954 Een storm treft de Belgische kust. Ze is te wijten aan de uitdieping en de verplaatsing naar het zuidoosten van een diepe depressie boven de Noordzee. De storm duurt lang genoeg om het zeewater genoeg landinwaarts te blazen om plaatselijk enkele overstromingen te veroorzaken aan de kust en in het bekken van de Schelde. In het binnenland zijn er plaatselijk windstoten tot 130 km/h.
29-05-1956 Ten gevolge van een hevig onweer zijn er ernstige overstromingen die enkele mensenlevens kosten en belangrijke schade veroorzaken in de streek van Verviers, met name in Dison.
20-02-1957 Tengevolge van de soms onweerachtige neerslag halfweg de maand zijn veel waterlopen sterk gezwollen en zijn er overstromingen in verschillende delen van ons land.
30-09-1957 De laatste decade van september is zeer nat. Dat veroorzaakt hoge waterstanden in de waterlopen en op enkele plaatsen overstromingen.
20-09-1960 Er vallen grote hoeveelheden neerslag in het noorden en in het centrum van het land : we meten tot 80 mm in Gentbrugge (Gent). Er zijn overstromingen op meerdere plaatsen in Laag-België.
10-10-1960 Overvloedige regenval veroorzaakt overstromingen in het zuidelijke deel van het bekken van de Schelde. We meten tot 53 mm neerslag in Oorderen (Antwerpen).
30-01-1961 Het regent veel eind januari. Ten zuiden van Samber en Maas meten we in de helft van de stations regenhoeveelheden van meer dan 40 mm. In deze streek veroorzaken overvloedige regen en het snelle smelten van de sneeuw die de bevroren bodem overdekte een plotse verhoging van de waterstanden, gevolgd door algemene overstromingen die vooral zeer erg zijn in de valleien van de Samber en de Maas.
12-02-1962 Op talrijke plaatsen valt er meer dan 40 mm neerslag : 42 mm in Rochefort, 48 mm in Thimister, 58 mm in Forges (Chimay), 73 mm in Bihain (Vielsalm), 82 mm in Robertville (Waimes)… De overvloedige regen tussen 12 en 15 februari leidt tot overstromingen op meerdere plaatsen, vooral in het zuiden van het land.
16-11-1964 Tussen 13 en 17 november regent het veel. De 16de valt er 79 mm in Membre (Vresse-sur-Semois). De waterlopen zijn sterk gezwollen in het hele land en op verschillende plaatsen zijn er overstromingen.
10-01-1965 Overvloedige regen op het einde van de maand december, samen met het smelten van de sneeuwlaag, veroorzaakt begin januari 1965 overal gezwollen waterlopen en tamelijk erge overstromingen in Laag-België.
09-12-1965 Tijdens deze maand regent het veel in ons land. De 9de noteren we 78 mm in Paliseul. Deze neerslag leidt tot tamelijk erge overstromingen in verschillende streken.
30-11-1966 De aanhoudende regen die kenmerkend is voor de tweede helft van de maand veroorzaakt overal gezwollen waterlopen, gevolgd door overstromingen tijdens het begin van de volgende maand, voornamelijk in Laag-België.
26-08-1971 Overvloedige regenval volgend op een hevig onweer veroorzaakt een modderstroom die een honderdtal huizen binnendringt in de vallei van de Geer. In Visé valt er 74 mm neerslag op één dag.
02-01-1976 Een zware storm teistert ons land aan het begin van het nieuwe jaar. We meten windstoten tot 150 km/h in Oostende. Deze storm, samen met het hoogtij, veroorzaakt dijkbreuken in de streek van Ruisbroek (Puurs). Belangrijke overstromingen in de provincie Antwerpen zijn het gevolg.
20-02-1977 De overvloedige neerslag van de eerste twee decaden van de maand veroorzaakt, samen met het snelle smelten van een dikke sneeuwlaag, in het oosten en het zuiden van het land gezwollen waterlopen en overstromingen.
16-05-1977 Na een hevig onweer meten we een neerslagtotaal van 75 mm in Auvelais (Sambreville). Op verschillende plaatsen valt er meer dan 40 mm neerslag, wat leidt tot overstromingen in de benedenloop van de Samber en in de vallei van de Ourthe.
12-11-1977 De harde wind bereikt snelheden tot 122 km/h aan de kust en rond Luik. Door het hoogtij en de onweders zijn er plaatselijk overstromingen en dijkbreuken.
30-05-1979 Door het onweer worden twee mensen doodgebliksemd en plaatselijk vallen er grote hoeveelheden neerslag : er valt 60 mm in Rillaar (Aarschot). Als gevolg van de neerslag zijn er overstromingen.
21-07-1980 De overvloedige neerslag van eind juni en van de eerste dagen van juli veroorzaakt voor de eerste keer gezwollen rivieren in Hoog-België, gevolgd door overstromingen. Het algemeen voorkomen van neerslaghoeveelheden van meer dan 40 mm op 19 en 20 juli is de oorzaak van de snelle stijging van het waterpeil in alle rivieren van het land, gevolgd door catastrofale overstromingen en zelfs een onderbreking van de scheepvaart op de Maas.
08-02-1984 Het heeft de laatste weken veel geregend in België. In Chiny meten we op 8 februari een van de hoogste neerslagtotalen van de eeuw in dertig dagen : 465 mm. De regen die vooral de laatste dagen overvloedig was - er viel in Chiny 147 mm tussen 3 en 8 februari – veroorzaakt belangrijke overstromingen, eerst in de Ardennen, en later in de meeste streken van het land.
24-08-1987 In het stroomgebied van de Bieme veroorzaken hevige onweders 's avonds catastrofale overstromingen in het centrum van Gerpinnes en in de buurdorpen Acoz en Bouffioulx (Châtelet). De zeer snelle toevloed van het water veroorzaakt aanzienlijke materiële schade. Er zijn jammer genoeg ook drie doden te betreuren.
21-12-1991 Sedert 16 december regent het veel in het land, vooral in de Ardennen. De 21ste valt er op veel plaatsen meer dan 40 mm (tot zelfs 94 mm in Elsenborn). Deze overvloedige neerslag veroorzaakt overstromingen die Kerstavond op veel plaatsen letterlijk in het water doen vallen.
10-06-1993 Onweerachtige neerslag veroorzaakt overstromingen, die vooral de streek rond Kortrijk, Doornik en Brussel treffen.
26-12-1993 De overstromingen op het eind van deze maand december behoren tot de meest catastrofale uit onze recente geschiedenis. Ze zijn voornamelijk te wijten aan de uitzonderlijk hoge maandelijkse neerslagtotalen in het hele land. De hoogste totalen komen voor in de Ardennen : 374 mm in Sugny (Vresse-sur-Semois), 399 mm in Libramont, 411 mm in Aarlen, 437 mm in Dohan (Bouillon)...
15-01-1995 Dertien maanden na de catastrofale overstromingen van december 1993, doen zich tijdens deze maand januari opnieuw overstromingen voor van een uitzonderlijke omvang. Het is voornamelijk het Maasbekken dat getroffen wordt. Deze overstromingen zijn te wijten aan de overvloedige regenval sedert eind december 1994.
29-08-1996 Op 28 en 29 augustus leiden onweerachtige buien tot merkwaardige neerslagtotalen gecumuleerd over twee dagen, vooral ten noorden van Samber en Maas. In achtenveertig uur valt er in een zeventigtal stations meer dan 100 mm regen en meer dan twintig stations meten een totaal van meer dan 120 mm : 121 mm in Vinkt (Deinze) en Marbais (Villers-la-Ville), 125 mm in Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) en Zedelgem, 126 mm in Dilbeek, 127 mm in Veurne, 128 mm in Munte (Merelbeke), Blanmont (Chastre) en Mornimont (Jemeppe-sur-Sambre), 129 mm in Diksmuide, Roulers en Auvelais (Sambreville), 130 mm in La Hestre (Manage) en Landelies (Montigny-le-Tilleul), 131 mm in Ernage (Gembloers), 133 mm in Oudenburg, 134 mm in Merelbeke, 135 mm in Gentbrugge (Gent), 136 mm in Zomergem, 137 mm in Overijse, 144 mm in Wingene, 150 mm in Merendree (Nevele), 183 mm in Hombourg (Plombières)... Talrijke rivieren treden buiten hun oevers en veroorzaken belangrijke schade.
07-08-1998 Een modderstroom, volgend op een hevig onweer, overvalt het dorpje Tourpes (Leuze-en-Hainaut).
13-09-1998 Dit is een uitzonderlijke dag wegens de overvloedige neerslag, vooral in de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en Luik. In negen stations registreren we meer dan 100 mm in vierentwintig uur : 101 mm in Stabroek, 112 mm in Diest, 120 mm in Luik-Monsin, 123 mm in Westerlo en Ransberg (Kortenaken), 126 mm in Rillaar (Aarschot), 136 mm in Brasschaat, 140 mm in Viersel (Zandhoven) en 147 mm in Wijnegem. De 14de worden hoeveelheden van meeer dan 40 mm geregistreerd op verschillende plaatsen in het noorden en in het oosten van het land. De waterlopen zijn gezwollen en er zijn overstromingen op vele plaatsen, veroorzaakt door de overvloedige neerslag van de laatste twee dagen maar ook door de regelmatige regen sedert 21 augustus. In de provincies met uitzonderlijke regenhoeveelheden veroorzaken de overstromingen schade aan gewassen in verschillende gemeenten.
30-12-1999 De overvloedige regen van 23 tot 25 december samen met de voortdurende neerslag sedert het begin van de maand veroorzaakt overal in het land gezwollen waterlopen, gevolgd door overstromingen, vooral ten noorden van Samber en Maas en in het gebied tussen Samber en Maas.
02-07-2000 Onweders met hevige regenval leiden tot plaatselijke overstromingen in bijna alle streken van het land. Tijdens deze zeer vochtige maand komen ook op 4, 24, 27 en 29 juli op veel plaatsen overstromingen voor als gevolg van onweders.
15-09-2000 Samen met hevige onweders treffen een aantal tornado's het noorden van het land, met name de Zwalmstreek, de steek rond Erpe-Mere en rond Antwerpen. Er zijn overstromingen in de streken rond Gent en Kortrijk.