Sneeuw

Datum

Gebeurtenis

10-02-1902 Vandaag ligt er in Ukkel 35 cm sneeuw : dit is de dikste sneeuwlaag die werd waargenomen in de loop van de eeuw.
07-05-1902 Er liggen nog steeds restjes sneeuw in het klimatologisch park in Ukkel : dit is een record voor deze tijd van het jaar.
14-05-1902 Vandaag sneeuwt het in een groot deel van het land. Voor Ukkel is dit de meest laattijdige sneeuw van de eeuw. In de Ardennen blijft de sneeuw liggen en geeft aanleiding tot uitzonderlijke sneeuwdikten voor deze periode van het jaar : 4 cm in Hestreux (Baelen), 6 cm in Libramont, 11 cm in La Roche-en-Ardenne...
25-04-1903 Het heeft deze maand dikwijls gesneeuwd. In Hoog-België is de sneeuw overvloedig : vandaag meten we tot 45 cm sneeuw in de streek van Saint-Hubert.
08-10-1904 Het is nu begin oktober en het sneeuwt op verschillende plaatsen in het land (Doornik, Brussel, Leopoldsburg…).
22-05-1905 Uitzonderlijke situatie : eind mei, en het sneeuwt in Bastogne.
06-10-1905 Zeer vroegtijdig winteroffensief : het sneeuwt al in Bastogne, en dit begin oktober.
22-10-1905 Er ligt 13 cm sneeuw in Hockai (Stavelot).
30-03-1906 In Ukkel telden we tijdens deze maand maart 17 dagen met sneeuwval (normaal : 3 dagen).
27-12-1906 Het sneeuwt overvloedig in heel België. In het noorden van de provincie Antwerpen meten we een sneeuwlaag die 35 cm dik is in Brasschaat en in Turnhout, wat zeer ongewoon is voor deze streek.
21-05-1907 Het sneeuwt nog op verschillende plaatsen in het land: Baraque Michel (Jalhay), Leopoldsburg, Maredsous (Anhée), Spa, Pâturages (Colfontaine)...
30-04-1908 In Ukkel wordt er op 8 dagen van deze maand april neerslag waargenomen vergezeld van sneeuw. Dit is slechts één dag minder dan in 1970.
24-10-1908 Er worden sneeuwbuien waargenomen in Vlaanderen, wat uitzonderlijk is voor deze tijd van het jaar. In Zomergem ligt er 13 cm sneeuw.
12-04-1913 De sneeuwlaag bereikt in Ukkel een dikte van 10 cm, wat merkwaardig is voor deze tijd van het jaar.
16-01-1917 Overvloedige sneeuwval in het zuiden van de Ardennen: de dikte van de sneeuwlaag bedraagt 51 cm in Bertrix en 62 cm in Chiny.
06-10-1917 Het sneeuwt op de Baraque Michel, in Spa en aan de afdamming van de Gileppe (Jalhay) sedert midden oktober.
04-12-1917 Er vallen hevige sneeuwbuien in de Kempen, de Condroz en de Ardennen : de dikte van de sneeuwlaag bedraagt 28 cm in Bokrijk (Genk), 26 cm in Huy en 35 tot 40 cm aan de afdamming van de Gileppe (Jalhay).
27-04-1919 Er zijn nog sneeuwbuien in Oostende. Twee dagen later valt er sneeuw in Antwerpen.
16-11-1919 Belangrijke en vroegtijdige sneeuwbuien vallen over het hele land : er ligt een sneeuwlaag van 13 cm dik in Ukkel, 18 cm in Huy, 40 cm in Drossart (Baelen) in het Hertogenwald.
17-05-1923 Midden mei en het sneeuwt in de streek rond Stavelot.
30-11-1925 Tijdens de laatste decade van deze maand zorgen sneeuwbuien voor een dik sneeuwtapijt in Ukkel : we meten 34 cm de 29ste en de 30ste (de tweede dikste laag van de eeuw in Ukkel). Elders in het land worden tijdens deze periode dikten gemeten tot 44 cm aan de afdamming van de Gileppe (Jalhay), tot 50 cm in Bastogne en tot 62 cm in Drossart (Baelen) in het Hertogenwald. Een aantal dorpen zijn meerdere dagen afgesloten van de buitenwereld, zoals bijvoorbeeld Felenne (Beauraing). De sneeuw blijft over het algemeen liggen tot midden december.
15-12-1925 Vandaag begint een van de meest catastrofale perioden uit onze klimatologische geschiedenis : het smelten van de dikke sneeuwlaag, die is blijven liggen sedert de maand november, samen met hevige regen zal begin januari erge overstromingen veroorzaken in de valleien van de Maas en van haar bijrivieren.
07-01-1926 De uiterst overvloedige regen sedert 19 december, samen met het smeltwater van alle sneeuw die geaccumuleerd werd sedert eind november 1925, zorgen voor uitzonderlijk hoge waterstanden van de Maas en haar bijrivieren. Verschillende steden in de vallei van de Maas staan onder water. Door de grootte van de schade die werd veroorzaakt is dit zonder twijfel een van de drie meest catastrofale overstromingen van de eeuw in de Maasvallei (de andere twee zijn die van december 1993 en die van januari 1995).
27-12-1927 Forse sneeuwbuien in het westen van het land : er ligt ongeveer 45 cm sneeuw in Brugge.
31-01-1932 Tijdens de maand januari valt er geen sneeuw in Ukkel. Dit zal ook het geval zijn in 1969.
13-04-1932 In de Ardennen ligt er een sneeuwlaag van 11 cm dik in Drossart (Baelen).
05-05-1932 Begin mei en er vallen sneeuwbuien ten zuiden van Samber en Maas.
07-04-1935 Er ligt 35 cm sneeuw in Drossart (Baelen).
19-05-1935 Er zijn zes opeenvolgende dagen voorbij met sneeuwval in de Hoge Venen.
28-01-1940 De sneuuwlaag is 19 cm dik in Ukkel. Sedert 17 januari sneeuwt het overvloedig in het hele land. De laatste dagen meten we 31 cm in Grobbendonk, 20 cm in Haacht en tot 60 cm in Drossart (Baelen) en Robertville (Waimes).
30-10-1941 Eind oktober, en er ligt in Ukkel een sneeuwlaag van 5 cm dik.
28-02-1942 Dit jaar heeft het tijdens de maand februari elke dag gevroren in Ukkel (zoals in 1956). In dit station telt de maand een recordwaarde van zeventien sneeuwdagen. De maximale dikte van de sneeuwlaag bedraagt 18 cm. Elders in het land, meer bepaald in de Ardennen, worden merkwaardige sneeuwdikten gemeten : 18 cm in Ezemaal (Landen), 35 cm in Spa, 50 cm in Hives (La Roche), 70 cm in Borgoumont (Stoumont) en ongeveer 1 meter op het plateau van de Hoge Venen.
15-03-1942 Van 6 januari tot 15 maart – gedurende negenenzestig dagen na elkaar – ligt er sneeuw op de bodem in Ukkel (eventueel onder de vorm van sporen). Enkel de winter 1962/1963 zal het beter doen.
18-03-1942 Van 26 december 1941 tot 18 maart 1942 is de bodem gedurende 83 oopeenvolgende dagen overdekt met sneeuw op de Baraque Michel (Jalhay).
31-01-1945 Deze maand januari – een van de koudste van de eeuw – is opmerkelijk wegens de overvloedige sneeuw in het hele land. In de Ardennen begint de strenge winter reeds vanaf eind december 1944. Het is ook in deze streek dat onder de strengheid van de winter het meest wordt geleden door de bevolking, reeds getroffen door de vreselijke gevechten van de slag van de Ardennen. De klimatologische informatie waarover we beschikken voor deze periode is tamelijk beperkt. Inderdaad, talrijke meteorologische stations in het zuiden van het land hebben tijdens deze gebeurtenissen hun activiteiten moeten onderbreken. In Spa – een van de weinige Ardense stations die een deel van de maand konder verder werken – bereikte de sneeuwlaag een merkwaardige dikte van 49 cm op 28 januari en het kwik daalde tot –18,3°C de 25ste.
28-02-1945 In Ukkel wordt geen sneeuwval gesignaleerd tiijdens deze maand februari. Dit zal ook het geval zijn in 1959, 1972, 1975, 1980 en 1982.
25-11-1947 De Ardennen zijn overdekt met sneeuw. Deze blijft liggen tot op het einde van de maand. In Saint-Hubert, meten we een laag van 20 cm op 29 en 30 november.
29-10-1950 De sneeuwlaag is 6 cm dik in Spa-Malchamps en in Saint-Hubert.
17-12-1950 We meten 18 cm sneeuw in Ukkel. 's Anderendaags bereikt de sneeuwlaag een dikte van 25 cm in Brustem (Sint-Truiden).
31-12-1950 De maand december val er veel sneeuw in het hele land. In Ukkel bestaat de waargenomen neerslag gedurende vijftien dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw. Dit is het hoogste aantal sneeuwdagen van de eeuw voor december.
27-01-1952 Hevige sneeuwval wordt waargenomen in het westen van het land : we meten 28 cm sneeuw in Koksijde.
11-02-1952 De sneeuwlaag bereikt een dikte van 1 meter in de Hoge Venen. In Botrange (Waimes) meten we 1,05 meter en de sneeuwlaag blijft de hele maand dikker dan 50 cm.
19-09-1952 Midden september, en het sneeuwt al in de Hoge Venen.
08-11-1952 Het sneeuwt op de hoogplateaus van de Ardennen : tot de 26ste van de maand zal de dikte van de sneeuwlaag schommelen tussen 5 en 11 cm.
01-02-1953 Terwijl de kuststreek is getroffen door de meest vernietigende storm van de eeuw, lijden de Ardennen onder een echte blizzard, die bijna 48 uur zal duren, en die alle communicatiekanalen verlamt en meerdere dorpen van de buitenwereld afsnijdt. Het gehucht Rheinartzhof (Eupen), dat vandaag niet meer bestaat, blijft gedurende 5 dagen geïsoleerd. De sneeuwlaag, reeds aanzienlijk na de sneeuwstorm, zal blijven aangroeien gedurende de volgende dagen en bereikt een dikte van 56 cm in Spa-Malchamps, 64 cm in Saint-Hubert en meer dan een meter in de Hoge Venen. Op 9 februari ligt er 1,15 meter sneeuw in Botrange (Waimes), dit is de dikste sneeuwlaag van de eeuw in België.
02-06-1953 Op het plateau van de Hoge Venen valt er de eerste twee dagen van de maand regen vermengd met sneeuw.
29-09-1954 Vroegtijdige sneeuw op de Ardense plateaus.
25-02-1955 Van 9 tot 25 februari vallen er dagelijks sneeuwbuien in het land.
20-03-1955 In Ukkel is de sneeuw blijven liggen van 10 februari tot 20 maart, d.w.z. gedurende negenendertig opeenvolgende dagen.
16-02-1956 Heel België is met sneeuw overdekt. De sneeuw is uitzonderlijk overvloedig in Vlaanderen en in het westen van Henegouwen, met dikten van 23 cm in Middelkerke en Chièvres, 26 cm in Wevelgem en Ronse en 34 cm in Ramegnies (Beloeil).
29-02-1956 Deze maand februari kent zeer lage minima in het hele land : –17,4°C op de 17de in Zaventem, –18,0°C op de 23ste in Koksijde, –18,3°C op de 2de, de 16de en de 23ste in Thimister, –24,0°C op de 21ste in Stavelot, –25,2°C op de 21ste in Rochefort... De sneeuw en de zeer lage temperaturen veroorzaken ernstige storingen van zowel het treinverkeer, het wegverkeer als het verkeer op de binnenwateren.
05-05-1957 Begin mei en er vallen sneeuwbuien in Brussel.
29-05-1961 Einde mei, en het sneeuwt op de Baraque Michel (Jalhay).
04-02-1963 De dikte van de sneeuwlaag in Botrange (Waimes) bedraagt 84 cm.
05-03-1963 In Ukkel ligt er vanaf 25 december 1962 tot 5 maart 1963, d.w.z. gedurende eenenzeventig opeenvolgende dagen, sneeuw op de bodem (soms enkel onder de vorm van sporen).
20-03-1963 In de Hoge Venen ligt er continu sneeuw op de bodem van 12 november 1962 tot ongeveer 20 maart 1963.
25-12-1964 Heel België kan genieten van een witte Kerst. In Ukkel is de sneeuwlaag 17 cm dik. Tijdens de hele 20ste eeuw kenden we in Ukkel slechts negen keer een witte Kerst, d.w.z. een 25ste december waarbij de bodem bedekt was met een sneeuwlaag van minstens 1 cm dik : in 1906 (12 cm), 1913 (7 cm), 1917 (6 cm), 1918 (2 cm), 1923 (2 cm), 1938 (7 cm), 1950 (8 cm), 1964 (17 cm) en tenslotte 1986 (1,5 cm).
10-01-1965 Overvloedige regen op het einde van de maand december, samen met het smelten van de sneeuwlaag, veroorzaakt begin januari 1965 overal gezwollen waterlopen en tamelijk erge overstromingen in Laag-België.
13-11-1965 Heel België, uitgezonderd de kust, is overdekt met een dunne sneeuwlaag.
07-04-1967 De sneeuwlaag is 30 cm dik in de Hoge Venen.
13-12-1967 Het sneeuw aan de kust : er ligt 12 cm in Koksijde.
07-03-1968 De bodem is bedekt met een laag van 6 centimeter sneeuw in Ukkel.
18-05-1968 Het sneeuwt in Botrange (Waimes) en het vriest nog in de Ardense valleien : de minimumtemperatuur bedraagt –4,8°C in Rochefort.
29-12-1968 Er vallen sneeuwbuien in heel België. Ze zijn bijzonder hevig in het centrum van het land : de sneeuwlaag wordt 28 cm dik in Ukkel.
31-01-1969 Tijdens de afgelopen maand januari valt er, zoals in 1932, geen sneeuw in Ukkel.
16-02-1969 Er raast een sneeuwstorm over de Kempen, Haspengouw, de Condroz en een deel van de Ardennen. Het verkeer wordt ernstig gehinderd en enkele dorpen in de Condroz zijn van de buitenwereld afgesloten. De massa sneeuw ligt aan de basis van schade aan woningen en aan openbare gebouwen. Zo is bijvoorbeeld een deel van het dak van het stadion van Tilleur, nabij Luik, op spectaculaire wijze ingestort. Rond deze datum worden sneeuwdikten gemeten die uitzonderlijk zijn voor de betreffende streken : 29 cm in Kleine-Brogel (Peer), 36 cm in Brustem (Sint-Truiden), 42 cm in Bierset (Grâce-Hollogne), 55 cm in Ouffet, 72 cm in Spa-Malchamps, 95 cm in Neu-Hattlich (Eupen)...
28-02-1969 Tijdens de afgelopen maand zijn er in Ukkel zestien neerslagdagen met ook sneeuw. Dit is één dag minder dan het record van februari 1942.
11-03-1970 Er ligt 50 cm sneeuw in Botrange (Waimes).
07-04-1970 In Botrange (Waimes) ligt er nog 30 cm sneeuw.
09-04-1970 Merkwaardig feit : in het hele land is er tijdens de eerste decade van de maand verschillende keren sneeuw gevallen, soms smeltende sneeuw.
30-04-1970 De afgelopen maand april is de somberste van de eeuw in Ukkel : de zon schijnt slechts 67 uur (normaal : 155 uur). In hetzelfde station zijn er negen dagen met neerslag die voor een deel uit sneeuw bestaat, d.w.z. één dag meer dan in april 1908, wat zeer uitzonderlijk is voor deze periode van het jaar.
06-03-1971 Er ligt 10 cm sneeuw in Ukkel.
28-11-1973 Overvloedige sneeuwval : 34 cm sneeuw in Ottignies, 40 cm in Beauvechain en Gembloers, 81 cm in Botrange (Waimes)... In Ukkel ligt er 34 cm sneeuw, de tweede dikste laag van de eeuw (ex-aequo met 1925).
05-04-1975 Er ligt 55 cm sneeuw in Botrange (Waimes). Dit is merkwaardig veel voor de maand april. De afgelopen meteorologische winter was nochtans een van de winters met de minste sneeuw van de eeuw.
03-06-1975 De regen wordt vergezeld van sneeuw op de Baraque Michel (Jalhay).
10-10-1975 Van 10 tot 13 oktober valt er plaatselijk wat sneeuw in het land.
11-10-1975 Er ligt 2 cm sneeuw in Botrange (Waimes). Dit is de meest vroegtijdige datum van de eeuw op dewelke een waarnemer een meetbare sneeuwlaag signaleerde in de Hoge Venen.
20-02-1977 De overvloedige neerslag van de eerste twee decaden van de maand veroorzaakt, samen met het snelle smelten van een dikke sneeuwlaag, in het oosten en het zuiden van het land gezwollen waterlopen en overstromingen.
24-03-1978 Tussen 14 en 24 maart wordt er sneeuwregen waargenomen in de Hoge Venen. De 22ste vormt er zich een sneeuwlaag met een dikte van maximum 30 centimeter. In Mont-Rigi (Waimes) vriest het elke dag tussen 17 en 27 maart.
31-12-1978 In Ukkel doet zich de meest spectaculaire temperatuurdaling voor in 24 uur. Tussen 30 en 31 december zakt de temperatuur met iets meer dan 17°C : de 30ste bedraagt de maximumtemperatuur 7,0°C en de 31ste bedraagt de minimumtemperatuur –10,3°C. Het maximum raakt de 31ste niet boven –9,4°C. Een zo lage maximumtemperatuur komt in de loop van de eeuw slechts heel zelden voor in Ukkel. De brutale invasie van continentale lucht van polaire oorsprong is meteen ook het begin van een van de strengste winters van de eeuw. Tijdens de nacht van de 30ste op de 31ste gaat dit winteroffensief gepaard met overvloedige sneeuwval in het noorden en het centrum van het land (de 31ste ligt er 14 cm sneeuw in Ukkel). De sneeuw stuurt het spoor- en het wegverkeer grondig in de war in het hele land.
13-01-1979 Na een korte dooiperiode keren de kou en de sneeuw terug. De sneeuwlaag bereikt een dikte van 19 cm in Ukkel, 25 cm in Virton, 54 cm in Florennes, 70 cm in Botrange (Waimes). In de Hoge Venen zal de sneeuw ononderbroken blijven liggen tot begin maart.
03-05-1979 Tijdens de eerste drie dagen van de maand sneeuwt het in Ukkel. Van de 4de tot de 6de sneeuwt het in Brugge. In Mont-Rigi (Waimes) ligt er de 4de een sneeuwlaag van 12 cm dik.
31-03-1981 Tijdens deze maand maart valt er geen sneeuw in Ukkel.
11-01-1982 Sneeuw in Brussel verstoort ernstig het verkeer. In Ukkel ligt er 18 cm sneeuw.
20-01-1985 Einde van een van de strengste koudegolven die ons land heeft gekend. Tussen 5 en 16 januari waren er acht dagen met maxima van minder dan –5°C in Ukkel. Deze koude periode wordt gekenmerkt door veel sneeuw in het hele land : we meten een sneeuwlaag van 18 cm in Koksijde de 9de, van 23 cm in Ukkel de 13de, van 24 cm in Kleine-Brogel (Peer) de 12de en tot 65 cm in Mont-Rigi (Waimes) de 13de.
17-03-1985 IJzel en sneeuw veroorzaken een complete puinhoop op de wegen in de provincie Luik.
26-04-1985 Het sneeuwt op verschillende plaatsen in ons land, wat merkwaardig is voor de tijd van het jaar.
29-04-1985 Zoals ook reeds de dag voordien bereikt de sneeuwlaag een dikte van 12 cm in Saint-Hubert.
03-05-1985 Er ligt nog 2 cm sneeuw op de bodem in Botrange (Waimes) in de Hoge Venen.
08-06-1985 In Saint-Hubert gaan de regenbuien gepaard met sneeuw.
30-12-1985 Het sneeuwt al drie dagen aan de kust : er ligt 12 cm sneeuw in Middelkerke en 14 cm in Koksijde.
04-05-1987 Na een zachte maand april slaat de winter opnieuw toe : 4 cm sneeuw in Botrange (Waimes).
21-05-1987 Laattijdige sneeuwval in de Hoge Venen.
08-03-1988 Er ligt 1,05 meter sneeuw in Botrange (Waimes) : de pluviometer is helemaal ondergesneeuwd !
20-11-1988 Er ligt 14 cm sneeuw in Saint-Hubert.
28-02-1989 Tijdens de voorbije winter viel er geen sneeuw in Ukkel : dit is de enige keer tijdens de 20ste eeuw.
20-04-1991 Zeer laattijdige vorst aan de kust. Er ligt een sneeuwlaag van 3 cm dik in Koksijde.
04-06-1991 In de Hoge Venen, in Mont-Rigi (Waimes), signaleert onze waarnemer sneeuw vermengd met regen.
30-11-1993 Sneeuwbuien en ijzel verstoren ernstig het verkeer in het centrum van het land.
21-02-1996 Er ligt een sneeuwlaag van 47 cm dik in Elsenborn (Bütgenbach).
15-04-1999 Midden april ligt er 15 cm sneeuw in Elsenborn (Bütgenbach) en 18 cm in Saint-Hubert.