Mist

Datum

Gebeurtenis

03-12-1930 Tijdens de eerste week van de maand december wordt de Maasvallei rond Luik, in het bijzonder in de buurt van Engis, overdekt met een dikke mist die te wijten is aan een hardnekkige temperatuursinversie en aan de ingeslotenheid van de vallei. Samen met deze mist veroorzaken zwaveloxiden en andere irriterende gassen, uitgestoten door de plaatselijke industrie, voor ademhalingsmoeilijkheden bij meerdere duizenden personen en veroorzaken zelfs de dood van een zestigtal mensen.
27-02-1996 Nabij Deinze is de mist de oorzaak van een reusachtige kettingbotsing waarbij meer dan 200 voertuigen betrokken zijn. Er vallen een tiental doden en talrijke gekwetsten.
29-01-1998 In de streek van Rekkem (Menen) is de mist, twee jaar na de kettingbotsing in Deinze, opnieuw de oorzaak van een zwaar ongeluk waarbij een honderdtal wagen betrokken zijn. Er zijn acht doden.