Storm

Datum

Gebeurtenis

02-03-1903 In het hele land waait er een stormachtige wind en de regen is overvloedig. De grootste neerslaghoeveelheden worden gemeten in het zuiden van het land: 51 mm in Lacuisine (Florenville), 52 mm in Paliseul en 55 mm in Gedinne.
30-09-1911 Een hevige storm teistert de Belgische kust.
06-11-1921 Een zware storm samen met onweer en hagelbuien veroorzaakt veel schade in Laag- en Midden-België. Telegraaf- en telefoonverbindingen met de buurlanden vallen uit.
29-12-1929 Een storm trekt over België. In Haren, nabij Brussel, wordt een windstoot genoteerd van 162 km/h.
17-03-1934 Belangrijke windschade wordt gesignaleerd in Henegouwen en Waals Brabant, met name in Binche, Morlanwelz, Luttre (Pont-à-Celles) en Gouy-lez-Piéton (Courcelles). Als we rekening houden met het soort schade, is het mogelijk dat een tornado de oorzaak is. De tornado zou van het zuidoosten naar het noordoosten getrokken zijn, van Erquelinnes naar Mont-Saint-Guibert.
12-02-1938 Sedert 10 februari veroorzaakt hevige wind schade. Vandaag worden windstoten gesignaleerd tot 142 km/h in Zeebrugge en de schade aan de kust is aanzienlijk.
19-11-1939 In Antwerpen wordt er een windstoot genoteerd van 144 km/h. Ontwortelde bomen en afgerukte daken worden gesignaleerd in Gent, Antwerpen, Brussel en aan de kust.
14-03-1940 Een zeer hevige storm, vergezeld van onweer, hagel en sneeuw op sommige plaatsen, veroorzaakt veel schade, met name in de streek van Couvin (Charleroi), Falmignoul (Dinant), Ciney en Veerle (Laakdal). In de streek van Couvin zou de schade aan gebouwen, daken en bossen deels kunnen te wijten zijn aan tornado's bovenop de algemene storm.
13-11-1940 Tijdens de nacht van de 13de op de 14de treft een hevige storm ons land. Tijdens deze storm meten we de sterkste windstoot ooit in Ukkel : 155 km/h. Er is veel schade, met name in de streek van Antwerpen en Brussel, waar het Zoniënwoud erg lijdt onder de hevige windstoten.
06-04-1943 Een storm met rukwinden tot 126 km/h teistert het hele land.
28-12-1945 Een storm trekt over het land, met maximale windstoten tot 133 km/h.
21-09-1946 Tijdens onweders wordt een windstoot van 118 km/h geregistreerd in Ukkel. Er is ook veel windschade in het Land van Waas.
01-03-1949 Tijdens een storm die veel schade veroorzaakt in het noordoosten van Europa, en in het bijzonder aan de Belgische kust, worden in Ukkel windstoten gemeten tot 128 km/h. De erge schade aan de kust wordt onder andere veroorzaakt door het feit dat de wind uitzonderlijk uit een richting blaast, loodrecht op de kust en aldus de vloed nog extra benadrukt. Langs bijna de hele kust zijn er overstromingen.
26-10-1949 Een storm treft ons land, er wordt veel schade veroorzaakt aan woningen en gewassen. De wind bereikt snelhedenn tot 110 km/h in Ukkel en tot 125 km/h elders in het land.
31-01-1953 Tijdens de nacht van 31 januari op 1 februari veroorzaakt een hevige noordwesterstorm, vergezeld van sprijgtij, catastrofale overstromingen in België en in Nederland. Aan de kust veroorzaken de ontketende elementen de grootste schade. Een aantal dijken begeeft door het geweld van water en wind en het water stroomt een aantal kuststeden binnen. In het overstroomde Oostende vallen meerdere doden te betreuren. Meer in het binnenland worden ook de andere streken niet gespaard. Zo zijn er ook belangrijke overstromingen in het Land van Waas, wegens dijkbreuken in de streek van Beveren, in Melsele en Kallo. Tijdens de nacht worden windstoten gemeten van 115 km/h in Oostende en van 122 km/h in Antwerpen. Waar de menselijke tol - een tiental doden - aan deze storm nog relatief beperkt blijft, is de balans dramatisch in Nederland en neemt daar de afmetingen aan van een nationale ramp, met meer dan 1800 slachtoffers.
01-02-1953 Terwijl de kuststreek is getroffen door de meest vernietigende storm van de eeuw, lijden de Ardennen onder een echte blizzard, die bijna 48 uur zal duren, en die alle communicatiekanalen verlamt en meerdere dorpen van de buitenwereld afsnijdt. Het gehucht Rheinartzhof (Eupen), dat vandaag niet meer bestaat, blijft gedurende 5 dagen geïsoleerd. De sneeuwlaag, reeds aanzienlijk na de sneeuwstorm, zal blijven aangroeien gedurende de volgende dagen en bereikt een dikte van 56 cm in Spa-Malchamps, 64 cm in Saint-Hubert en meer dan een meter in de Hoge Venen. Op 9 februari ligt er 1,15 meter sneeuw in Botrange (Waimes), dit is de dikste sneeuwlaag van de eeuw in België.
23-12-1954 Een storm treft de Belgische kust. Ze is te wijten aan de uitdieping en de verplaatsing naar het zuidoosten van een diepe depressie boven de Noordzee. De storm duurt lang genoeg om het zeewater genoeg landinwaarts te blazen om plaatselijk enkele overstromingen te veroorzaken aan de kust en in het bekken van de Schelde. In het binnenland zijn er plaatselijk windstoten tot 130 km/h.
10-08-1956 Tijdens een hevig onweer wordt een windstoot gemeten van 166 km/h in Werbomont (Ferrières). Dit is de tweede hoogste waarde die tijdens deze eeuw in ons land werd gemeten.
06-07-1957 Tijdens een onweer noteren we een windstoot van 150 km/h in Oostende.
13-09-1957 Onweders, vergezeld van hagel en hevige wind, veroorzaken schade in het hele land.
16-10-1958 Aan de kust veroorzaakt de sterke wind uit het westnoordwesten een meer uitgesproken vloed dan anders het geval zou zijn geweest. De hoogste stand, geregistreerd met de getijdemeter in Oostende, bedraagt 5,98 m.
18-07-1964 Tijdens de doortocht van een onweer wordt in Ukkel een windstoot waargenomen van 133 km/h.
17-10-1967 Een zware storm trekt over het land : er zijn windstoten tot 147 km/h in Oostende en tot 122 km/h in het binnenland.
16-04-1968 Er is brand uitgebroken in de Hoge Venen. Deze wordt aangewakkerd door een wind van meer dan 70 km/h.
11-04-1972 Tijdens een onweer veroorzaken hevige windstoten belangrijke schade in de streek van Doornik. In Froidmont is plaatselijke schade misschien te wijten aan een tornado.
13-11-1972 Tijdens de nacht van 12 op 13 november veroorzaakt een zware storm veel schade in het hele land. De maximale windstoten bereiken een snelheid van 130 km/h aan de kust en 140 km/h in Antwerpen.
02-04-1973 Een storm raast over België en veroorzaakt schade, voornamelijk ten noorden van Samber en Maas. De hevigste windstoten bereiken een snelheid van 127 km/h in de streken rond Antwerpen en Luik.
02-01-1976 Een zware storm teistert ons land aan het begin van het nieuwe jaar. We meten windstoten tot 150 km/h in Oostende. Deze storm, samen met het hoogtij, veroorzaakt dijkbreuken in de streek van Ruisbroek (Puurs). Belangrijke overstromingen in de provincie Antwerpen zijn het gevolg.
12-11-1977 De harde wind bereikt snelheden tot 122 km/h aan de kust en rond Luik. Door het hoogtij en de onweders zijn er plaatselijk overstromingen en dijkbreuken.
24-12-1977 Tijdens de nacht van 23 op 24 december trekt een storm over ons land. Er zijn windstoten tot 124 km/h in Oostende. In het Scheldebekken veroorzaakt de storm veel schade en er vallen zeven doden.
09-12-1979 We meten 84 mm neerslag in Anlier (Habay), na een storm die veel schade heeft veroorzaakt.
06-04-1983 Tijdens de nacht van 5 op 6 april veroorzaken onweders, verbonden aan een stormdepressie, belangrijke schade, voornamelijk in Henegouwen en in het centrum van het land. De maximale windstoten bereiken een snelheid van 120 km/h in Gosselies.
27-11-1983 Een storm boven West-Europa die drie dagen duurt kost in ons land een tiental mensenlevens.Vandaag registreren we in Ukkel de tweede krachtigste windstoot van de eeuw : 151 km/h. Elders zijn er pieken tot 140 km/h in Chièvres en in Antwerpen. De grootste schade doet zich voor ten noorden van Samber en Maas.
24-11-1984 Een zeer winderige periode van drie dagen loopt ten einde. Alle streken van het land zijn getroffen. De windsnelheid bereikte pieken tot 126 km/h in Saint-Hubert, 140 km/h in Oostende, 143 km/h in Ukkel, 144 km/h in Luik, 147 km/h in Antwerpen…
19-01-1986 Een storm veroorzaakt schade in het hele land : er zijn windstoten tot 125 km/h in Ukkel, 133 km/h in Antwerpen, 140 km/h in Oostende…
20-10-1986 Een storm, samen met enkele onweders, veroorzaakt schade die voornamelijk beperkt blijft tot het centrum van het land. De wind bereikt snelheden tot 115 km/h in Antwerpen.
18-12-1986 Een storm trekt over België. De maximale windstoten bereiken een snelheid tot 125 km/h in Oostende. Er is schade in het centrum, het oosten en het zuiden van het land.
16-10-1987 Een zware storm teistert West-Europa, in het bijzonder Bretagne en Engeland. Bij ons wordt vooral het noorden van het land getroffen. De maximale windstoten bereiken snelheden tot 130 km/h aan de kust.
25-01-1990 Tussen 25 januari en de nacht van 28 februari op 1 maart wordt België geteisterd door een record aantal stormen in een tijdsspanne van iets meer dan een maand. In een of meerdere meetstations worden windstoten genoteerd van meer dan 100 km/h op 25 en 28 januari en op 3, 8, 11, 12, 14, 26, 27 en 28 februari en op 1 maart. De schade is vooral aanzienlijk op 25 januari, op 3 en 26 februari en tijdens de nacht van 28 februari op 1 maart. Op 25 januari, tijdens de eerste storm, registreren we in Bevekom een maximale windstoot van 168 km/h : dit is de hoogste waarde van de eeuw. Elders bereiken de maximale windstoten snelheden tot 145 km/h in Oostende en tot 152 km/h in Saint-Hubert. Er is overal in het land veel schade.
03-02-1990 Het land wordt opgeschrikt door een nieuwe zware storm, met rukwinden tot 122 km/h in Bierset en tot 131 km/h in Saint-Hubert. Het centrum, het oosten en het zuiden van het grondgebied worden zwaar getroffen.
26-02-1990 Doortocht van een nieuwe gedenkwaardige storm over België. De maximale windstoten bereiken snelheden tot 140 km/h in Koksijde en in Zaventem en tot 159 km/h in Bierset. Overal in het land wordt belangrijke schade gesignaleerd.
28-02-1990 Het hele land wordt getroffen door een laatste spectaculaire storm tijdens de nacht van 28 februari op 1 maart. De maximale windstoten bereiken snelheden tot 126 km/h in Middelkerke, tot 130 km/h in Zaventem, 133 km/h in Saint-Hubert, 144 km/h in Chièvres en 151 km/h in Bierset. De schade is overal aanzienlijk.
09-12-1993 Tijdens de nacht van 8 op 9 december trekt een storm over het land, die overal veel schade veroorzaakt. De maximale windstoten bereiken snelheden van 108 km/h in Deurne (Antwerpen) en in Zaventem, 112 km/h in Florennes, 119 km/h in Koksijde, 126 km/h in Middelkerke en in Chièvres en 130 km/h in Oostende.
27-01-1994 Een storm, vergezeld van onweerachtige fenomenen, trekt over België. De windstoten bereiken snelheden tot 130 km/h in Koksijde. De schade is voornamelijk geconcentreerd ten noorden van Samber en Maas en is bijzonder groot in het centrum van het land.
02-06-1994 Een tornado veroorzaakt schade in Ligney en Darion, in de gemeente Geer. Hevige windstoten tijdens een onweer veroorzaken ook veel schade in Gierle (Lille).
29-08-1996 Er wordt windschade gesignaleerd in het hele land. De maximale gemeten windstoten bereiken snelheden van niet meer dan 108 km/h (in Middelkerke). Nochtans kunnen plaatselijk hogere windsnelheden zijn voorgekomen wegens het optreden van onweerachtige fenomenen.
26-12-1999 Enkel het uiterste zuiden van het land wordt geraakt door de zeer zware storm die onze buurlanden, vooral Frankrijk en Duitsland, treft.
28-05-2000 Er wordt veel windschade gesignaleerd, vooral ten noorden van Samber en Maas. In de waarnemingsstations bereiken de maximale windstoten snelheden van niet meer dan 108 km/h in Kleine-Brogel (Peer) en 112 km/h in Oostende. Plaatselijk, onder de onweerswolken, kunnen er hogere windsnelheden zijn voorgekomen. Er worden ook veel hagelbuien waargenomen.
30-10-2000 Voor de eerste keer deze herfst veroorzaakt een tamelijk sterke wind schade in het hele land. Er zijn windstoten tot 100 km/h in Gosselies en tot 108 km/h in Bierset (Grâce-Hollogne).
10-12-2000 Een storm, vergezeld van onweerachtige fenomenen, veroorzaakt bijna overal schade. De rukwinden bereiken snelheden tot 112 km/h in Saint-Hubert, 119 km/h in Gosselies en 122 km/h in Bierset (Grâce-Hollogne).