Varia

Datum  

Gebeurtenis

01-01-1901  De eerste dag van de eeuw wordt in Ukkel gekenmerkt door mist, een beetje sneeuw in de voormiddag en motregen 's avonds. De temperatuur zakt tot –1,8°C in de voormiddag en klimt tot 2,4°C in de loop van de dag.
11-03-1901  Op verschillende plaatsen in het land wordt neerslag gesignaleerd dat woestijnstof bevat.
22-02-1903  Op verschillende plaatsen in het land geeft geelgekleurde neerslag een kleurtje aan het landschap. De gele kleur is waarschijnlijk te wijten aan woestijnstof.
31-08-1911 Tijdens de voorbije zomer, die gekenmerkt wordt door een belangrijk tekort aan neerslag in juli en augustus, kwamen meerdere belangrijke bosbranden voor in de Hoge Venen.
31-08-1921 De zomer die net is afgelopen is de droogste van de eeuw in Ukkel : de totale neerslaghoeveelheid van de laatste drie maanden bedraagt slechts 42,9 mm (normaal : 216,7 mm). Sedert een jaar kent België een opmerkelijk neerslagtekort. Hiervan getuigt ondermeer de zeer lage waterstand aan de afdamming van de Gileppe (Jalhay). Deze periode van droogte blijft duren tot in oktober.
30-11-1925  Tijdens de laatste decade van deze maand zorgen sneeuwbuien voor een dik sneeuwtapijt in Ukkel : we meten 34 cm de 29ste en de 30ste (de tweede dikste laag van de eeuw in Ukkel). Elders in het land worden tijdens deze periode dikten gemeten tot 44 cm aan de afdamming van de Gileppe (Jalhay), tot 50 cm in Bastogne en tot 62 cm in Drossart (Baelen) in het Hertogenwald. Een aantal dorpen zijn meerdere dagen afgesloten van de buitenwereld, zoals bijvoorbeeld Felenne (Beauraing). De sneeuw blijft over het algemeen liggen tot midden december.
03-12-1930  Tijdens de eerste week van de maand december wordt de Maasvallei rond Luik, in het bijzonder in de buurt van Engis, overdekt met een dikke mist die te wijten is aan een hardnekkige temperatuursinversie en aan de ingeslotenheid van de vallei. Samen met deze mist veroorzaken zwaveloxiden en andere irriterende gassen, uitgestoten door de plaatselijke industrie, voor ademhalingsmoeilijkheden bij meerdere duizenden personen en veroorzaken zelfs de dood van een zestigtal mensen.
31-08-1947  In Ukkel is dit de zonnigste zomer van de eeuw, met een totaal van 825 uur zonneschijn (normaal : 586 uur). Er ontstaan bosbranden op meerdere plaatsen en rond 19 september worden zelfs enkele gehuchten door de vlammen bedreigd.
16-01-1953 Aanvriezende regen veroorzaakt chaos in het hele land.
29-02-1956 Deze maand februari kent zeer lage minima in het hele land : –17,4°C op de 17de in Zaventem, –18,0°C op de 23ste in Koksijde, –18,3°C op de 2de, de 16de en de 23ste in Thimister, –24,0°C op de 21ste in Stavelot, –25,2°C op de 21ste in Rochefort... De sneeuw en de zeer lage temperaturen veroorzaken ernstige storingen van zowel het treinverkeer, het wegverkeer als het verkeer op de binnenwateren.
15-01-1963  De Noordzee bevriest gedurende meerdere dagen en er wordt zelfs een kleine ijsbank gevormd.
16-04-1968 Er is brand uitgebroken in de Hoge Venen. Deze wordt aangewakkerd door een wind van meer dan 70 km/h.
18-04-1971 Rond deze datum veroorzaakt de droogte, die sedert begin maart aanhoudt, bosbranden in Limburg.
07-02-1972  De neerslag die in ons land valt bevat zand uit de Sahara.
17-09-1975  De onweerachtige neerslag bevat zand uit Noord-Afrika.
29-04-1976 De algemene droogte die ons land reeds verschillende maanden in zijn greep houdt veroorzaakt verschillende branden in de Hoge Venen.
23-01-1979 De ijzel maakt van ons land een reusachtige ijsbaan.
30-09-1984 Voor de maand september is het maandtotaal van de neerslag het hoogste van de eeuw : 198,8 mm (normaal : 63,4 mm). Terzelfdertijd is dit ook de somberste maand september van de eeuw : 67 uur zonneschijn (normaal : 151 uur). In het zuidoosten van het land bemoeilijken de weersomstandigheden het oogsten van het graan.
10-11-1984  In heel het land bevat de regen zand uit de Sahara.
16-02-1985 Na een korte dooiperiode eind januari/begin februari, ondergaat België een nieuwe strenge koudegolf. De minima zakken vandaag tot –10,0°C in Bailleul (Estaimpuis), tot –13,4°C in het Zwin (Knokke-Heist), tot –16,8°C in Koersel (Beringen)... In de streek van Saint-Vith bedraagt deze de 20ste zelfs –18,7°C. De strenge winter brengt schade toe aan de fruitteelt en aan boomgaarden.
07-05-1988  Op verschillende plaatsen valt er, vermengd met de regen, zand uit de Sahara op Belgische bodem.
31-07-1989 Tijdens de afgelopen maand tellen we slechts vijf regendagen in Ukkel (normale : 16 dagen). Dit is het laagste aantal van de eeuw voor de maand juli, ex-aequo met 1911. De grasvlakten in de Famenne en de Fagne lijden onder de droogte.
11-12-1990  Tijdens de nacht van 10 op 11 december stuurt ijzel het verkeer in de war in verschillende streken van het land.
27-02-1996  Nabij Deinze is de mist de oorzaak van een reusachtige kettingbotsing waarbij meer dan 200 voertuigen betrokken zijn. Er vallen een tiental doden en talrijke gekwetsten.
31-07-1996 Tussen augustus 1995 en juli 1996 valt er over het algemeen zeer weinig neerslag in België. In Ukkel valt er tijdens deze twaalf maanden slechts 476,1 mm, een recordwaarde (de maand augustus die volgt is daarentegen zeer uitzonderlijk nat). Weiden en maisteelt in Fagne en Famenne worden bijzonder getroffen door deze aanhoudende droogte.
23-04-1997 Van 21 tot 23 april veroorzaakt laattijdige vorst schade aan de fruitteelt in verschillende gemeenten van de provincies Luik, Namen, Limburg, West- en Oost-Vlaanderen.
29-01-1998  In de streek van Rekkem (Menen) is de mist, twee jaar na de kettingbotsing in Deinze, opnieuw de oorzaak van een zwaar ongeluk waarbij een honderdtal wagen betrokken zijn. Er zijn acht doden.
30-11-1998 In heel het land bemoeilijken de overvloedige en voortdurende regen sedert eind augustus, samen met een periode van strenge vorst tussen 20 en 25 november, het binnenhalen van de oogst in het najaar en veroorzaken schade aan veel gewassen.
05-07-1999 Tijdens de nacht van 4 op 5 juli worden hevige onweders gesignaleerd in een groot deel van het land. Safir – het bliksemdetectiesysteem dat sedert de jaren 90 door het KMI wordt gebruikt - telt tot 32 931 electrische ontladingen naar de grond en 34 037 ontladingen tussen de wolken. Deze onweders geven plaatselijk aanleiding tot grote neerslaghoeveelheden : 81 mm in Riemst en 82 mm in Somme-Leuze.
31-12-2000  Op deze laatste dag van de eeuw is het weer normaal voor de tijd van het jaar. In Ukkel bedraagt de minimumtemperatuur –1,5°C en de maximumtemperatuur 2,1°C. Op de toppen van de Ardennen ligt een laag sneeuw die voor de eerste keer dit jaargetijde een dikte van 10 centimeter bereikt (12 cm in Elsenborn).