1941-1950

Datum  

Gebeurtenis

03-05-1941 Begin mei is het zeer koud op de Ardense hoogplateaus. We meten een minimumtemperatuur van –6,4°C op de Baraque Michel (Jalhay).
16-05-1941 Het vriest in Ukkel : de minimumtemperatuur bedraagt –1,3°C. Dit is de meest laattijdige vorst van de eeuw in Ukkel.
24-06-1941 Sedert zes dagen bereikt de maximumtemperatuur 30°C in Ukkel.
10-07-1941 De warmte is op de afspraak in Ukkel. We meten een maximumtemperatuur van 35,7°C.
30-10-1941   Eind oktober, en er ligt in Ukkel een sneeuwlaag van 5 cm dik.
01-11-1941 De temperatuur raakt niet boven 2,9°C in Ukkel.
22-01-1942 Het kwik daalt tot een minimum van –17,9°C in Ukkel.
27-01-1942 De thermometers duiden zeer lage waarden aan : –23,2°C in Gerdingen (Bree), –23,6°C op de Baraque Michel (Jalhay), –24,3°C in Wardin (Bastogne)...
28-02-1942 Dit jaar heeft het tijdens de maand februari elke dag gevroren in Ukkel (zoals in 1956). In dit station telt de maand een recordwaarde van zeventien sneeuwdagen. De maximale dikte van de sneeuwlaag bedraagt 18 cm. Elders in het land, meer bepaald in de Ardennen, worden merkwaardige sneeuwdikten gemeten : 18 cm in Ezemaal (Landen), 35 cm in Spa, 50 cm in Hives (La Roche), 70 cm in Borgoumont (Stoumont) en ongeveer 1 meter op het plateau van de Hoge Venen.
28-02-1942 De afgelopen winter is een van de strengste van de eeuw in ons land : rivieren en kanalen zijn bedekt met een dikke ijslaag.
04-03-1942 Tussen 17 januari en 4 maart zijn er 47 opeenvolgende vorstdagen in Ukkel.
14-03-1942   Van 6 januari tot 15 maart – gedurende negenenzestig dagen na elkaar – ligt er sneeuw op de bodem in Ukkel (eventueel onder de vorm van sporen). Enkel de winter 1962/1963 zal het beter doen.
15-03-1942 Op de Baraque Michel (Jalhay) blijt de vorstperiode die begon op 26 december 1941 voortduren tot 14 maart 1942.
18-03-1942   Van 26 december 1941 tot 18 maart 1942 is de bodem gedurende 83 oopeenvolgende dagen overdekt met sneeuw op de Baraque Michel (Jalhay).
10-07-1942 Na een hevig onweer in Ukkel meten we een neerslaghoeveelheid van 74,5 mm in 24 uur. Dit is de hoogste hoeveelheid van de eeuw in 24 uur.
31-07-1942 De afgelopen maand juli is de natste van de eeuw in Ukkel : er valt 196,5 mm in de pluviometer (normaal : 79,8 mm).
03-08-1942 In dertig dagen – van 5 juli tot 3 augustus – valt er 207,3 mm neerslag in Ukkel : deze waarde wordt slechts overschreden in juni/juli 1980.
06-04-1943 Een storm met rukwinden tot 126 km/h teistert het hele land.
13-09-1943 De zomer blijft duren, hoewel het al begin september is. Vandaag zakt de temperatuur niet onder 20°C in Ukkel.
28-09-1943 Het is echt niet warm voor de tijd van het jaar : de maxima bedragen slechts 9,2°C in Ukkel, 7,6°C in Gerdingen (Bree), 6,3°C in Wardin (Bastogne)...
01-11-1943 Begin november is het nog zacht, met een maximum van 19,2°C in Ukkel.
08-04-1944 We meten een minimumtemperatuur van –2,2°C in Ukkel.
23-08-1944 Het is in het hele land erg warm. We meten 33,3°C op de Baraque Michel (Jalhay) : dit is de hoogste temperatuur van de eeuw die werd gemeten in de Hoge Venen.
31-01-1945 Deze maand januari telt een recordwaarde van dertig vorstdagen in Ukkel (zoals in 1940 en in 1963). De laagste minimumtemperatuur wordt gemeten de 26ste en bedraagt –13,9°C.
31-01-1945 Deze maand januari – een van de koudste van de eeuw – is opmerkelijk wegens de overvloedige sneeuw in het hele land. In de Ardennen begint de strenge winter reeds vanaf eind december 1944. Het is ook in deze streek dat onder de strengheid van de winter het meest wordt geleden door de bevolking, reeds getroffen door de vreselijke gevechten van de slag van de Ardennen. De klimatologische informatie waarover we beschikken voor deze periode is tamelijk beperkt. Inderdaad, talrijke meteorologische stations in het zuiden van het land hebben tijdens deze gebeurtenissen hun activiteiten moeten onderbreken. In Spa – een van de weinige Ardense stations die een deel van de maand konder verder werken – bereikte de sneeuwlaag een merkwaardige dikte van 49 cm op 28 januari en het kwik daalde tot –18,3°C de 25ste.
28-02-1945   In Ukkel wordt geen sneeuwval gesignaleerd tiijdens deze maand februari. Dit zal ook het geval zijn in 1959, 1972, 1975, 1980 en 1982.
31-05-1945 De afgelopen maand mei is merkwaardig in Ukkel : er waren elf zomerdagen, waarvan vier hittedagen.
09-12-1945 De minima zakken tot –14,1°C in Rochefort en tot –17,7°C op de Baraque Michel (Jalhay).
28-12-1945 Een storm trekt over het land, met maximale windstoten tot 133 km/h.
10-02-1946 De afgelopen decade is de natste van alle februari-decaden in Ukkel : we noteren 96,5 mm neerslag.
28-02-1946 Het heeft veel geregend tijdens de afgelopen maand februari. We meten een recordwaarde van 149,0 mm water in Ukkel (normaal : 53,5 mm).
04-04-1946 De temperatuur bereikt 25,9°C in Ukkel.
21-09-1946 Tijdens onweders wordt een windstoot van 118 km/h geregistreerd in Ukkel. Er is ook veel windschade in het Land van Waas.
27-09-1946 De maximumtemperatuur bereikt 25°C op de Baraque Michel (Jalhay). Tien jaar eerder, op dezelfde datum, geraakte het kwik niet boven 4,4°C.
21-12-1946 Het is erg koud in heel het land : minima van –13,2°C in Koksijde, –14,7 in Gerdingen (Bree), –17,3°C in Rochefort...
16-01-1947 Het is zacht in België : we noteren een maximum van 15,3°C in Ukkel (de hoogste waarde van de eeuw voor de maand januari) en tot 16°C in Gerdingen (Bree) en in Rochefort. Pradoxaal genoeg komt deze korte lente-achtige periode voor in een van de koudste maanden januari van de eeuw.
29-01-1947 De minimumtemperatuur bedraagt –14,5°C in Ukkel.
31-01-1947 In Ukkel telt deze maand januari 21 vorstdagen en 11 winterdagen.
19-02-1947 Er heerst een intense koude in het hele land. Aan de kust bevriest de zee zelfs.
06-04-1947 De gecumuleerde neerslag in 24 uur is groot, in het bijzonder in het zuiden van het land : 50 mm in Chiny, 51 mm in Maredsous (Anhée), 56 mm op de Baraque Michel (Jalhay), 59 mm in Thimister...
31-05-1947 Deze maand mei is de warmste van de eeuw in Ukkel : de gemiddelde temperatuur bedraagt er 15,8°C (normaal : 12,8°C). In hetzelfde station tellen we tijdens deze maand negen zomerdagen en een hittedag.
27-06-1947 Vandaag registreren we in Ukkel een maximumtemperatuur van 38,8°C : dit is de hoogste waarde van de eeuw voor dit station. Elders meten we 33,0°C op de Baraque Michel (Jalhay), 34,8°C in Koksijde, 37,0°C in Rochefort, 37,7°C in Virton, 38,0°C in Gerdingen (Bree), 38,7°C in Haacht… Op enkele plaatsen worden maxima boven 40°C gesignaleerd, maar waarschijnlijk zijn deze hoge waarden te wijten aan de onconventionele plaatsing van de thermometers (in de stad, bijvoorbeeld).
29-07-1947 Er heerst een hittegolf in het land. In Rochefort meten we gedurende 8 opeenvolgende dagen maxima boven 30°C en de 28ste zelfs een maximum van 35,5°C.
16-08-1947 De maximale temperatuur bereikt in Ukkel 35,7°C.
20-08-1947 Sedert de 14de blijft de maximumtemperatuur boven 30°C in Ukkel.
31-08-1947 De maand augustus breekt een aantal records in Ukkel : vijfentwintig zomerdagen (ex-aequo met het jaar 1964), slechts vier neerslagdagen (normaal : 16 dagen), 323 uur zonneschijn (normaal : 192 uur). Het is tevens de tweede zonnigste maand van de hele eeuw (na de maand mei 1989).
31-08-1947   In Ukkel is dit de zonnigste zomer van de eeuw, met een totaal van 825 uur zonneschijn (normaal : 586 uur). Er ontstaan bosbranden op meerdere plaatsen en rond 19 september worden zelfs enkele gehuchten door de vlammen bedreigd.
13-09-1947 In Rochefort klimmen de temperaturen gedurende drie opeenvolgende dagen boven 30°C. Tussen de 11de en de 19de zullen we nog zeven dagen kennen gedurende dewelke de temperatuur klimt tot boven 30°C, met op de 19de een maximale waarde van 33,3°C.
13-09-1947 Er zijn talrijke onweders in het land. Hagelstenen zo groot als kippeneieren worden waargenomen in de streek van Mechelen en Antwerpen en er zijn overstromingen in Luik.
19-09-1947 Met 30,6°C registreren we in Ukkel de meest laattijdige hittedag van de eeuw.
20-09-1947 De gemiddelde temperatuur van de laatste tien dagen in Ukkel bedraagt 21,5°C : dit is de warmste september-decade van de eeuw.
30-09-1947 In Ukkel tellen we vijf hittedagen tijdens deze maand september. Het hoogste maximum wordt bereikt op de 15de en bedraagt 31,1°C.
04-10-1947 De temperatuur zakt tot –4,5°C in Rochefort.
25-11-1947   De Ardennen zijn overdekt met sneeuw. Deze blijft liggen tot op het einde van de maand. In Saint-Hubert, meten we een laag van 20 cm op 29 en 30 november.
27-12-1947 Het regent veel in Belgisch Lotharingen : we meten 74 mm in de pluviometer van Chiny.
05-03-1948 Het is zacht voor de tijd van het jaar : de maxima bereiken waarden van 18,0°C op de Baraque Michel (Jalhay), 18,1°C in Ukkel, 18,8°C in Gerdingen (Bree), 21,4°C in Rochefort…
17-07-1948 In Maredsous (Anhée) is er in dertig dagen 278 mm neerslag gevallen, tussen 18 juni en 17 juli.
28-11-1948 De temperatuurcontrasten in de loop van deze dag zijn merkwaardig : het maximum bedraagt 15,2°C op de Baraque Michel (Jalhay) op de hoogplateaus en het minimum bedraagt – 9,2°C in Rochefort in een vallei.
31-12-1948   De afgelopen maand telt 96 uur zonneschijn (normaal : 40 uur) : het is de zonnigste maand december van de eeuw.
29-01-1949 Eind januari, en de maximumtemperatuur bereikt 15,9°C op de Baraque Michel (Jalhay).
28-02-1949   De zonnigste winter van de eeuw loopt ten einde : in Ukkel registreren we 306 uur zonneschijn (normaal : 168 uur).
01-03-1949 Tijdens een storm die veel schade veroorzaakt in het noordoosten van Europa, en in het bijzonder aan de Belgische kust, worden in Ukkel windstoten gemeten tot 128 km/h. De erge schade aan de kust wordt onder andere veroorzaakt door het feit dat de wind uitzonderlijk uit een richting blaast, loodrecht op de kust en aldus de vloed nog extra benadrukt. Langs bijna de hele kust zijn er overstromingen.
17-04-1949 In Ukkel bedraagt de maximumtemperatuur 28,7°C. De dag voordien werd het ook reeds 28,6°C.
17-06-1949 Het is nog steeds koud : het minimum bedraagt 0°C in Rochefort en – 0,1°C op de Baraque Michel (Jalhay).
02-08-1949 Een tornado veroorzaakt schade in Haspengouw.
13-08-1949 Midden augustus en het minimum in Gerdingen (Bree) bedraagt slechts 4,8°C. In Rochefort zakt de temperatuur zelfs tot 1,7°C.
19-08-1949 In Rochefort zakt de minimumtemperatuur tot 1,3°C.
27-08-1949 Er wordt een tornado waargenomen in de streek van Beauraing.
28-08-1949 Tijdens een onweer in Bressoux (Luik) valt er in 40 minuten 66 mm neerslag.
05-09-1949 Het is zeer warm : het maximum bedraagt 29,2°C op de Baraque Michel (Jalhay), 32,3°C in Rochefort, 34,9°C in Gerdingen (Bree)...
07-09-1949 Tijdens de nacht van 6 op 7 september breekt er een hevig onweer los boven Verviers. Dit onweer wordt vergezeld van een tornado tussen Theux en Eupen. Rekening houdend met de grootte van de schade aan gebouwen en aan bossen concludeert het KMI dat "de wind een kracht van 11 lijkt te hebben bereikt op de schaal van Beaufort, wat overeenstemt met windstoten tot 40 m/sec (of 144 km/h)".
22-09-1949 Een hevig onweer treft Geraardsbergen : we oogsten 142 mm water uit de pluviometer.
24-09-1949 Het is nog warm voor eind september : het maximum bedraagt 28,5°C in Rochefort.
30-09-1949 De gemiddelde temperatuur van de afgelopen maand bedraagt in Ukkel 17,7°C (normaal : 14,4°C). Het is de hoogste waarde van de eeuw voor een maand september (ex-aequo met 1999).
14-10-1949 In Ukkel bedraagt de maximumtemperatuur 24,6°C.
26-10-1949 Een storm treft ons land, er wordt veel schade veroorzaakt aan woningen en gewassen. De wind bereikt snelhedenn tot 110 km/h in Ukkel en tot 125 km/h elders in het land.
23-05-1950 Zeer hevige onweders in het westen van het land worden vergezeld van waterhozen : er valt 93 mm in Komen, 95 mm in Avelgem, 123 mm in Kerkhove (Avelgem)...
03-07-1950 Een tornado die uit Frankrijk komt veroorzaakt aanzienlijke schade in Henegouwen, met name in de streek van Charleroi.
30-09-1950 Met zevenentwintig dagen regen in Ukkel is de maand september met het grootste aantal regendagen van de eeuw afgelopen (normaal: 16 dagen).
29-10-1950   De sneeuwlaag is 6 cm dik in Spa-Malchamps en in Saint-Hubert.
17-12-1950   We meten 18 cm sneeuw in Ukkel. 's Anderendaags bereikt de sneeuwlaag een dikte van 25 cm in Brustem (Sint-Truiden).
30-12-1950 Er heerst strenge koude overal in het land : de minima zakken tot –11,0°C in Koksijde, –16,6°C in Gerdingen (Bree), –17,3°C in Uccle, –22,2°C in Rochefort...
31-12-1950 De temperatuur blijft zeer laag in de vallei van de Lesse, met een minimum van –23,1°C in Rochefort.
31-12-1950   De maand december val er veel sneeuw in het hele land. In Ukkel bestaat de waargenomen neerslag gedurende vijftien dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw. Dit is het hoogste aantal sneeuwdagen van de eeuw voor december.