Klimatologisch overzicht van september 2007

De eerste maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een abnormaal lage gemiddelde windsnelheid en normale waarden van het neerslagtotaal, van de zonneschijnduur en de gemiddelde temperatuur.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1020,5 1016 za 1025 1865 1008,8 1840
Gemiddelde windsnelheid m/s 2,7 3,2 a 4,4 1918 2,3 1989
Overheersende windrichting NNW ZW
Zonneschijnduur hh:mi 103:30 154 za 287 1959 66 1984
Gemiddelde temperatuur °C 14,1 14,6 n 18,4 2006 10,7 1912
Gemiddelde maximum temperatuur °C 18,2 19,1 n 23,4 2006 14,2 1912
Gemiddelde minimum temperatuur °C 10,2 10,8 n 14,4 1949 7,3 1986
Relatieve vochtigheid % 81 82,3 n 93 1881 68 1959
Gemiddelde dampdruk hPa 13 13,5 n 17,1 1961 10,9 1847
Neerslagtotaal mm 57,6 69,8 n 199,4 2001 2 1895
Neerslagdagen d 16 15 n 27 1950 2 1959
Onweersdagen in het land d 7 7,8
Sneeuwdagen d 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Op de 1e werd het weer boven onze streken bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie met centrum boven IJsland. Van de 2e tot de 3e werden deze luchtstromingen progressief droger als gevolg van de ontwikkeling van een anticycloon ten westen van Frankrijk. Van de 4e tot de 10e verplaatste deze anticycloon zich naar Ierland waardoor frisse, vochtige maritieme lucht naar ons land werd gestuurd. Van de 11e tot de 13e werd ons weer bepaald door frisse maritieme lucht verbonden aan een anticycloon gelegen in de nabijheid van Groot-Brittannië. Van de 14e tot de 17e werden onze streken overvallen door maritieme lucht met een polair karakter, achtereenvolgens verbonden aan een zone van hoge druk gelegen ten westen van de Britse Eilanden en zones van lage druk gelegen hetzij boven IJsland, hetzij boven Noorwegen. Van de 18e tot de 20e lagen wij onder de invloed van maritieme luchtstromingen verbonden aan een zone van hoge druk die zich ontwikkelde vanaf de Atlantische oceaan naar Frankrijk. Van de 21e tot de 24e zorgde een uitgebreid lagedrukgebied in de buurt van IJsland voor de komst van maritieme lucht boven onze streken. Van de 25e tot de 28e werden deze luchtmassa’s vervangen door maritieme lucht van polaire oorsprong verbonden aan een zone van hoge druk in ontwikkeling vanaf het westen van Ierland naar Noorwegen. Van de 29e tot de 30e werd ons weer opnieuw bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie gelegen ten noorden van Duitsland en Denemarken. De gemiddelde maandelijkse luchtdruk bedroeg te Ukkel 1020,5 hPa (norm.: 1016,0 hPa).

Als gevolg van de overwegend noordelijke luchtstromingen waren de temperaturen overdag lichtjes lager dan de normale waarden. In het land weken de maandgemiddelden van de maximumtemperatuur af van de normale met een waarde gelegen tussen –1,5 °C en 0,0 °C. De afwijking van de normale gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur bereikten waarden tussen –0,5 °C en +1,5 °C. De absolute maxima varieerden in het land tussen 20 °C en 25 °C en deden zich meestal voor op de 16e, de 22e of de 23e. De absolute minima varieerden tussen 0 °C en 9 °C en werden meestal waargenomen op de 5e of de 19e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 14,1 °C (norm.: 14,6 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 18,2 °C en 10,2 °C (norm.: 19,1 °C en 10,8 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 22,0 °C (de 23e) en 6,8 °C (de 19e) (norm.: 26,0 °C en 5,5 °C). Er was geen enkele zomerse dag (max. > = 25 °C) (norm.: 2,2 d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 69 % van de normale in het Doornikse tot 145 % in de streek van Gileppe en Warche. Het teveel was abnormaal in de streek van Gileppe en Warche, elders waren de afwijkingen normaal. De hoogste dagwaarden varieerden in ons land van 5 mm tot meer dan 90 mm en werden meestal waargenomen op de 17e of de 27e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd op 16 dagen in totaal 57,6 mm gemeten (norm.: 69,8 mm in 15 dagen).

In het land waren er 7 onweersdagen (norm.: 7,8 d): de 3e, de 17e, de 18e, de 19e, de 20e, de 25e en de 26e.

Als gevolg van een matige zonneschijnduur tijdens de eerste decade was het totaal van de zonneschijnduur lager dan de nomale. Te Ukkel registreerde men 103 h 30 min zonneschijn. (norm.: 154 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren WNW tot N en S tot SSW. Hun frequentie uit deze richtingen bedroeg 57 % (norm.: 33 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 2,7 m/s ] (norm.: 3,2 m/s). Tijdens deze maand werden in het anemometrische meetnet geen windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer gemeten. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens onweders.