Algemene Directie

De Algemeen Directeur

De Algemeen Directeur legt de algemene politiek en strategie van het Instituut vast in samenspraak met de operationele directeurs en stafdirecteur, aangaande:

 • de publieke sector;
 • het wetenschappelijk onderzoek.

 

De Algemeen Directeur vertegenwoordigt België bij de intergouvernementele organisaties.
Hij waakt over de Belgische belangen in het kader van de algemene politiek van

 • het ECMWF (het Europees Centrum voor de Meteorologische Verwachtingen op Middellange Termijn);
 • EUMETSAT (de Europese organisatie voor de meteorologische satellieten).

 

Hij is eveneens de permanente Vertegenwoordiger van België bij de WMO (de Meteorologische Wereldorganisatie). Volgende onderwerpen maken deel uit van zijn bevoegdheid :

 • internationale coördinatie van de Belgische meteorologie bij de WMO;
 • meteorologische en klimatologische internationale onderzoeks- en samenwerkingsprogramma's;
 • internationale congressen over meteorologische en klimatologische thema's;
 • internationale normen.

 

De Algemeen Directeur vertegenwoordigt het Instituut bij de Europese organisatie EIG-EUMETNET en bij andere internationale organisaties van hoog niveau. Hij coördineert de activiteiten van het Instituut bij deze organisaties.


De Algemeen Directeur organiseert de administratieve procedures van het Instituut.  Hij coördineert het geheel van de permanente projecten van het Instituut.


Hij wordt in zijn dagelijkse taken bijgestaan door Carine Beetens.

Tel.: 02/373 05 01 - 02/373 05 02 
Fax: 02/375 12 59
E-mail: dir@meteo.be

 

Human Resources

De personeelsdienst beheert de dossiers van de statutaire en contractuele personeelsleden, de sociale en professionele aspecten, de aspecten voor carrière en promotie, de contracten van het personeel en de administratieve kant.

Mevrouw Cindy Overloop is het hoofd van deze dienst. De medewerkers van deze dienst zijn Daphné Thirionet en Heidi Langenus.

Tel. : 02/373 05 07 - 02/373 04 81 - 02/373 67 75  - 02/373 05 03
Fax : 02/375 12 59
E-mail: cindy.overloop@meteo.be ; daphne.thirionet@meteo.be ; heidi.langenus@meteo.be

 

De boekhouding

De medewerkers van de boekhouding zijn Cindy Goeseels (hoofd van de dienst), Muriel Borremans, Dirk Boagerts en Claudette Grotard.

Tel.: 02/373 05 04
Fax: 02/375 12 59
E-mail: compta@meteo.be

 

De juridische dienst

De jurist van het KMI verleent juridische adviezen aan de Algemeen Directeur bij het uitvoeren van zijn taken en beheert volgende contracten van het KMI:

 • contracten van de gebruikers van het KMI;
 • contracten met de leveranciers van het KMI;
 • samenwerkingsovereenkomsten.

De functie is momenteel niet bezet.

 

De veiligheidspreventie

De heer Kris Lombaert is als preventieadviseur verantwoordelijk voor de veiligheid en de gebouwen van het KMI.

Hier zijn de coördinaten van de heer Lombaert:

Tel.: 02/373 67 59

Fax: 02/375 12 59

E-mail: kris.lombaert@meteo.be

 

Het onthaal

Het onthaal van het KMI zorgt voor de ontvangst van de bezoekers, het beheer van de post en het verkoop van de publicaties van het KMI. Mevrouw Monique Devorst en de heer Geert Verheyen verzekeren deze diensten.

Tel.: 02/373 05 08

Fax: 02/375 12 59

E-mail:  monique.devorst@meteo.be ; geert.verheyen@meteo.be

 

De milieucoördinator

De milieucoördinator beheert het milieubeheersysteem volgens de basisprincipes die zijn uiteengezet in de EMAS-verordening (EU 2017/1505).
Benoit Vandervaeren bekleedt deze positie.

Tél.: 02 373 67 89
Fax: 02 375 12 59
E-mail: benoit.vandervaeren@meteo.be