Klimatologisch overzicht van oktober 2007

De tweede maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een zéér uitzonderlijk lage gemiddelde windsnelheid en normale waarden van de zonneschijnduur, het neerslagtotaal en de gemiddelde temperatuur.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1023,8 1015,3 u 1025,2 1971 1004,5 1841
Gemiddelde windsnelheid m/s 2,4 3,4 u 4,9 1903 2,4 1978
Overheersende windrichting NO ZW
Zonneschijnduur hh:mi 110:55 113 n 220 1965 48 1998
Gemiddelde temperatuur °C 10,4 10,5 n 14,4 2001 5,8 1881
Gemiddelde maximum temperatuur °C 14 14,3 n 19,7 1921 9,1 1905
Gemiddelde minimum temperatuur °C 6,9 7,2 n 11,2 2001 3,2 1922
Relatieve vochtigheid % 88 85,7 n 94 1840 76 1921
Gemiddelde dampdruk hPa 11,2 10,8 n 14,1 2001 8,1 1922
Neerslagtotaal mm 65,2 70,8 n 227,1 1932 5,2 1975
Neerslagdagen d 11 17 za 30 1974 5 1965
Onweersdagen in het land d 4 3,3
Sneeuwdagen d 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 5e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan zones van hoge druk die zich eerst verplaatsten vanaf het noorden van Europa naar de Noordzee, en nadien inde buurt van Engeland. Van de 6e tot de 7e overviel continentale lucht verbonden aan een anticycloon boven Scandinavië ons land. Op de 8e en de 9e keerden droge maritieme luchtstromingen terug boven ons land als gevolg van het ontstaan van een anticycloon tussen Engeland en Frankrijk. Op de 10e zorgde een depressie boven het Kanaal voor zeer gestoorde luchtmassa’s boven onze provincies. Van de 11e tot de 13e werd ons weer bepaald door continentale luchtstromingen verbonden aan een anticycloon met centrum boven Groot-Brittannië die zich uitstrekte naar het oosten. Zijn verplaatsing naar het oosten van Europa bracht de aanvoer van tropische lucht met zich mee. Op de 17e zorgde een depressie boven het Kanaal opnieuw voor de aanvoer van gestoorde lucht naar ons land. Van de 18e tot de 20e bevonden wij ons weer in polaire luchtstromingen als gevolg van de ontwikkeling van een zone van hoge druk die zich uitstrekte vanaf de Britse eilanden naar Scandinavië. Van de 21e tot de 26e verplaatste deze anticycloon zich naar het oosten van Europa waardoor boven ons land continentale lucht werd aangevoerd. Van de 27e tot de 29e zorgde de ontwikkeling van een zone van lage druk in de buurt van de Britse eilanden voor de aanvoer van maritieme lucht boven onze streken. Op de 30e en de 31e werden deze maritieme luchtstromingen veroorzaakt door een zone van hoge druk boven de Atlantische oceaan ten westen van Frankrijk en Spanje. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1022,8 hPa (norm.: 1015,3 hPa).

In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen lag tussen – 1,0 °C en 0,0 °C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen – 1,5 °C en 0,0 °C. De absolute maxima varieerden van 17 °C tot 23 °C en deden zich meestal voor op de 3e, de 15e of de 26e . De absolute minima lagen tussen – 5°C en 1°C en werden meestal op de 21e, de 23e of de 24e gemeten. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 10,4 °C (norm.: 10,5 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 14,0 °C en 6,9 °C (norm.: 14,3 °C en 7,2 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 19,3 °C (de 16e) en
–0,1°C (de 23e) (norm.: 21,6 °C en 1,3 °C). Er was een vorstdag (min<0°C) (norm.:0,5 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen lager dan de normalen. Zij varieerden van 46 % van de normale in Belgische lotharingen tot 98 % in Brabant. De afwijkingen waren abnormaal aan de Kust, in de streek van Gileppe en Warche , in de Ardennen en in Belgisch Lotharingen. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 tot 35 mm en deden zich meestal voor op de 29e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie zeer abnormaal laag; met de pluviometer werd in totaal 65,2 mm gemeten op 11 dagen (norm.: 70,8 mm in 17 d.).

In het land was de neerslag gedurende 5 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 3,3 d.): de 1e, 3e, 11e, 17e en de 30e. Wind en/of waterschade werden ons gesignaleerd op de 1e en de 3e .
Als gevolg van een matige uitklaring van de hemel tijdens de eerste decade was het totaal van de zonneschijnduur iets kleiner dan de normale. De totale zonneschijnduur bedroeg te Ukkel 110h 55 min (norm.: 113 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NW tot E. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 59 % (norm.: 30 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 2,4 m/s (norm.: 3,4 m/s). Tijdens deze maand werden in het anemometrische meetnet geen windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer gemeten. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens onweders.