Klimatologisch overzicht van november 2007

De laatste maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een zéér uitzonderlijk lage gemiddelde windsnelheid en normale waarden voor het neerslagtotaal, de zonneschijnduur en de gemiddelde temperatuur.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1020,3 1014,4 a 1025,3 1867 1003,4 2000
Gemiddelde windsnelheid m/s 3,2 3,7 za 5,4 1940 2,5 1958
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduur hh:mi 51:15 58 n 129 1989 20 1922
Gemiddelde temperatuur °C 6,8 6,1 n 10,4 1994 ,9 1858
Gemiddelde maximum temperatuur °C 9,3 8,9 n 12,8 1994 4,9 1919
Gemiddelde minimum temperatuur °C 3,9 3,5 n 8,1 1994 -1 1921
Relatieve vochtigheid % 89 86,7 n 95 1862 76 1920
Gemiddelde dampdruk hPa 8,9 8,2 n 11,5 1994 5,7 1921
Neerslagtotaal mm 71,7 68,3 n 174,6 1991 11 1853
Neerslagdagen d 22 18 n 27 1974 7 1857
Onweersdagen in het land d 1 2,2
Sneeuwdagen d 1 2,4

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

De 1ste en de 2de werd ons weer beïnvloed door maritieme luchtstromingen die zich langsheen de noordflank van een hogedrukgebied bewogen, die zich eerst tussen het Kanaal en Polen bevond. Van de 3de tot en met de 5de waren deze luchtstromingen verbonden aan een anticycloon met centrum boven de Britse Eilanden. Van de 6de tot en met de 10de verplaatste deze zone van hoge druk zich naar de Atlantische oceaan ten westen van Ierland waardoor wij onder invloed van frissere maritieme lucht kwamen te liggen. Van de 11de tot en met de 18de werd ons weer bepaald door luchtstromingen van polaire aard, verbonden met een hogedrukgebied dat gecentreerd was boven Groot-Brittannië en zich uitstrekte naar het noorden. De 19de en de 20ste bracht een depressie, gelegen boven het Kanaal, weer zachtere luchtstromingen naar ons land. Van de 21ste tot en met de 26ste bepaalde een zich ontwikkelende depressie, vanaf het westen van Frankrijk naar Scandinavië, de maritieme luchtstromingen boven ons land. Deze namen een polair karakter aan vanaf de 23ste. De 27ste en 28ste werden de polaire luchtstromingen bepaald door een anticycloon die zich verplaatste vanaf het oosten van Frankrijk naar Duitsland. De 29ste en 30ste voerde een uitgebreide depressie, gesitueerd boven de Atlantische oceaan en zich uitstrekkend tot het zuiden van Scandinavië, zachtere maritieme luchtstromingen naar onze streken aan. De gemiddelde luchtdruk bedroeg 1020,3 hPa in Ukkel (normaal 1014,4 hPa).

In het land lag de afwijking van de normalen van de gemiddelden van de maandelijkse maximumtemperaturen tussen –1,0°C en +1,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normalen met een waarde gelegen tussen –0,5°c en +1,5°C. De absolute maxima lagen tussen 10°c en 16°C en deden zich meestal voor op de 2de, de 3de en de 22ste. De absolute minima varieerden van –7°c tot 2°C en werden het meest gemeten tussen de 16de en de 18de. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 6,8°C (norm.: 6,1°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 9,3°C en 3,9°C (norm.: 8,9°C en 3,5°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 13,8°C [de 22ste] en –2,6°C [de 16de] (norm.: 15,9°C en –2,9°C). Er waren 5 vorstdagen [min. < 0°C] (norm.: 5 dagen).

De streekgemiddelden van de neerslag varieerden rond de normaalwaarden. Zij varieerden van 63% van de normale aan de kust tot 136% in de streek van Gileppe en Warche. Al deze afwijkingen waren normaal. De hoogste dagwaarden lagen tussen 5 mm en meer dan 35 mm; zij werden meestal waargenomen op de 8ste. Te Ukkel was de neerslagfrequentie lichtjes hoger dan de normale waarde: met de pluviometer werd gedurende 22 dagen 71,7 mm gemeten (norm. 68,3 mm in 18 dagen).

In het land was de neerslag gedurende 1 dag vergezeld van onweersverschijnselen (norm: 2,2 d.): de 9de. Waterschade, windschade en/of bliksemschaden werden ons gesignaleerd op de 8ste en de 9de. De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 14 dagen: van de 9de tot en met de 15de, de 19de en de 20ste en van de 24ste tot en met de 28ste. De maximale sneeuwdikte bedroeg 1cm te Elsenborn op 19 november.

Ondanks een goed uitgeklaarde hemel tijdens de tweede decade, was de zonneschijnduur lager dan normaal: te Ukkel registreerde men 51u 15min (norm.: 58u).

De wind kwam te Ukkel hoofdzakelijk uit de sectoren WSW tot NNE en ESE. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 61% (norm.: 38%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,2 m/s (norm.: 3,7 m/s). In het land werd geen enkele windstoot van 100 km/u (28 m/s) of meer waargenomen tijdens deze maand. Deze snelheid kon nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.