Het huidige jaar

Jaarlijkse grafieken van de klimatologische gegevens (neerslag en temperaturen)

De normalen van de parameters vermeld aan het einde van elke decade zijn berekend op basis van de gemiddelden van de periode 1981-2010. Tenzij anders aangegeven, dateren de vermelde records vanaf 1981.

November 2018

Eerste decade

De 1e trok er een lagedrukgebied van het Kanaal naar Denemarken en zorgde voor de aanvoer van zachte, maar onstabiele maritieme lucht. De 2e bouwde er zich een hogedrukgebied op boven Bretagne en het Kanaal. Dit verplaatste zich daarna richting Wit-Rusland. Tot de 4e kregen we hierdoor koude en stabiele polaire maritieme lucht aangevoerd. Van de 5e tot de 10e zorgde de aanwezigheid van een complexe lagedrukzone boven het noorden van de Atlantische Oceaan voor de aanvoer van zachtere lucht.

In Ukkel was de waarde van de zonneschijnduur zeer abnormaal hoog met 44u 50min (norm.: 25u 42min). De waarden voor de luchttemperatuur en de neerslaghoeveelheid waren normaal met respectievelijk 8,3°C (norm.: 9,6°C) en 24,1 mm (norm.: 10,4 mm).

top

Oktober 2018

Eerste decade

Door onze ligging tussen een hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan en een lagedrukgebied boven Scandinavië, kregen we de 1e onstabiele maritiem-polaire lucht aangevoerd. Van de 2e tot de 6e verplaatste dit hogedrukgebied zich richting Centraal-Europa. Hierdoor was de aangevoerde lucht de eerste twee dagen nog vochtig en licht onstabiel. De daaropvolgende dagen kregen we eerder droge, stabiele en zachte lucht over ons. De 7e bouwde er zich een nieuw hogedrukgebied op vanaf de nabije Atlantische Oceaan naar onze contreien en kregen we gevoelig koelere lucht aangevoerd. Van de 8e tot de 10e palmde deze hogedrukzone het grootste deel van het Europese continent in waardoor we droge en warme lucht aangevoerd kregen.

In Ukkel was de waarde van de zonneschijnduur uitzonderlijk hoog met maar liefst 80u 07min (norm.: 34u 57min), een record voor de huidige referentieperiode (vorig record: 59u 10min in 1991). Wanneer we naar de volledige reeks kijken (1951-2018), zien we nog drie hogere waarden (99u 05min in 1959, 89u 15min in 1972 en 81u 15min in 1971). De waarden voor de luchttemperatuur en de neerslaghoeveelheid waren normaal met respectievelijk 13,2°C (norm.: 12,6°C) en 4,5 mm (norm.: 29,7 mm).

Tweede decade

Het hoge drukgebied met kern boven de Baltische staten zendt warme zuidelijke lucht van continentale oorsprong boven ons land van de 11e tot de 16e wat leidt tot een zonnig, droog en warm weertype met temperaturen tot meer dan 25 graden. Enkel op de 11e valt wat lichte neerslag door enkele wolkenvelden die vanuit Centraal-Frankrijk ons land binnendrijven.

Vanaf de 17e zakt de kern van dit hogedrukgebied naar Oekraiene maar er vormt zich ook een nieuwe, kleinere kern van hoge druk boven de Noordzee op de 19e waardoor wat frissere continentale lucht naar ons land stroomt. Het blijft voor de rest van deze decade droog en zonnig bij normale temperaturen ondanks het binnendrijven van enkele wolkenvelden verbonden aan een sterk verzwakt regenfront vanuit de Golf van Biskaje op de 18e.

In Ukkel was de waarde van de gemiddelde temperatuur uitzonderlijk hoog met 16,5 °C (norm.: 11,1 °C). Het aantal uren zonneschijn was zeer abnormaal hoog met 74u 57min (norm.: 40u 51 min). De gemiddelde neerslag was normaal met 3,8mm (norm.: 19,2mm).

Derde decade

Van de 21e tot de 24e werd ons weer hoofdzakelijk beïnvloed door de aanwezigheid van een hogedrukgebied ten westen van Ierland. Dit zorgde voor de aanvoer van vochtige, zachte en licht verstoorde maritieme lucht. De aanwezigheid van een lagedrukkern nabij Denemarken zorgt er echter voor dat we van de 25e tot de 29e vooral onstabiele, polaire zeelucht over ons kregen. De 30e en 31e zorgde een lagedrukgebied boven Nederland en de Noordzee opnieuw voor de aanvoer van zachtere, maar onstabiele maritieme lucht.

In tegenstelling tot de vorige twee decades, was de waarde van de zonneschijnduur in Ukkel deze decade aan de lage kant. Uiteindelijk scheen de zon slechts 22u 34min, een abnormaal lage waarde (norm.: 35u 21min). De waarden voor de luchttemperatuur en de neerslaghoeveelheid waren normaal met respectievelijk 8,4°C (norm.: 9,8°C) en 40,0 mm (norm.: 25,6 mm).

top

September 2018

Eerste decade

Van de 1e tot de 5e kregen we hoofdzakelijk zachte en vochtige maritieme lucht over ons door de aanwezigheid van een hogedrukzone die zich vanaf de 3e uitstrekte van de Atlantische Oceaan tot het noorden van Scandinavië. De 6e zorgde een lagedrukgebied boven de Noordzee voor de aanvoer van frissere maritieme lucht. De 7e bouwde er zich een hogedrukzone op boven Frankrijk, die zich tegen de 9e uitstrekte van de Azoren tot Centraal Europa, waardoor we van de 7e tot de 10 vooral zachte, maritieme lucht kregen aangevoerd.

In Ukkel waren de waarden van de gemiddelde temperatuur , de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 17,3°C (norm.: 15,8°C), 23,3 mm (norm.: 22,1 mm) en 55u 41min (norm.: 50u 02min).

Tweede decade

Door de aanwezigheid van een hogedrukzone die zich uitstrekte van de Azoren tot Centraal Europa, kregen we op de 11e zachte, maritieme lucht aangevoerd. Van de 12e tot de 15e kregen we vooral koelere en licht onstabiele maritieme lucht over ons door de aanwezigheid van een lagedrukgebied ten noorden van de Britse Eilanden en een uitloper van het Azorenhoog tot over onze streken. De 16e trok een hogedrukkern langzaam naar Oost-Europa en tot de 20e lagen we tussen deze kern en een complexe lagedrukzone die zich uitstrekte van Groenland tot Scandinavië. Hierdoor kregen we hoofdzakelijk warme en droge lucht aangevoerd.

In Ukkel was de waarde van de neerslaghoeveelheid zeer abnormaal laag met maar 2,7 mm (norm.: 27,5 mm). De zonneschijnduur was dan weer zeer abnormaal hoog met 77u 28min (norm.: 45u 28min). De gemiddelde temperatuur was abnormaal hoog met 17,4°C (norm.: 14,8°C).

Derde decade

Van de 21e tot de 23e zorgde een Atlantisch lagedrukgebied voor de aanvoer van licht onstabiele en vrij frisse maritieme lucht. Van de 24e tot de 30e werd ons weer hoofdzakelijk beïnvloed door hogedrukgebieden. Van de 24e tot de 27e trok er een eerste van Ierland over onze streken richting Centraal-Europa en van de 28e tot de 30e volgde er een tweede. De 24e en 28e kregen we hierdoor vochtige polaire zeelucht aangevoerd en de daaropvolgende dagen telkens eerder droge en zachte continentale lucht.

In Ukkel was de waarde van de luchttemperatuur zeer abnormaal laag met maar 11,6°C (norm.: 13,9°C). Enkel in 1990 lag deze nog lager (11,5°C). De zonneschijnduur was dan weer abnormaal hoog met 64u 26min (norm.: 44u 43min). De neerslaghoeveelheid was normaal met 39,3 mm (norm.: 19,3 mm).

top

Augustus 2018

Eerste decade

Van de 1e tot de 5e zorgde een uitloper van het Azorenhoog, die zich uitstrekte over onze streken tot het noordwesten van Rusland, voor de aanvoer van warme tot zeer warme, droge en stabiele lucht. Later op de 5e splitste er zich een hogedrukkern af boven de zuidelijke Noordzee. De 6e en 7e verplaatste deze kern zich richting Tsjechië waardoor de aangevoerde lucht geleidelijk onstabieler werd. Van de 8e tot de 10e kregen we minder warme en stabielere maritieme lucht aangevoerd door de aanwezigheid van een lagedrukgebied tussen IJsland en Schotland dat zich langzaam naar Noorwegen verplaatste.

In Ukkel waren de waarden van de gemiddelde temperatuur en de zonneschijnduur abnormaal hoog met respectievelijk 22,1°C (norm.: 18,9°C) en 97u 40min (norm.: 66u 10min). De neerslaghoeveelheid was hier normaal met 14,5 mm (norm.: 21,5 mm).

Tweede decade

Van de 11e tot de 13e kregen we minder warme en licht onstabiele maritieme lucht aangevoerd, eerst door de aanwezigheid van een lagedrukgebied over Noorwegen en later door een ten westen van Ierland dat richting Denemarken trok. Van de 14e tot de 20e werd ons weer hoofdzakelijk beïnvloed door een uitloper van het Azorenhoog waardoor de aangevoerde maritieme lucht stabieler werd. Enkel de 16e vormde hierop een uitzondering toen de aanwezigheid van een lagedrukgebied nabij IJsland voor de aanvoer van alsmaar onstabielere landlucht zorgde.

In Ukkel waren de waarden van de gemiddelde temperatuur , de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 18,9°C (norm.: 18,4°C), 37,3 mm (norm.: 25,1 mm) en 47u 54min (norm.: 64u 53min).

Derde decade

De 21e en 22e bevonden we ons in een zadelgebied tussen twee hogedrukgebieden, het eerste met kern boven Oost-Europa en het tweede boven de Golf van Biskaje. De aangevoerde lucht was warm en vrij vochtig. Van de 23e tot de 29e werd ons weer hoofdzakelijk beïnvloed door een opeenvolging van lagedrukgebieden die zicht verplaatsten van IJsland richting Scandinavië. Hierdoor kregen we vooral koele, onstabiele, maritieme lucht aangevoerd, die van de 23e tot de 25e van polaire oorsprong was. De 30e en 31e zorgde een uitloper van het Azorenhoog voor droog en stabiel weer.

In Ukkel waren de waarden van de gemiddelde temperatuur , de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 16,9°C (norm.: 16,9°C), 17,4 mm (norm.: 32,7 mm) en 58u 53min (norm.: 58u 44min).

top

Juli 2018

Eerste decade

Van de 1e tot de 8e werd ons weer hoofdzakelijk bepaald door een uitloper van het Azorenhoog waardoor we warme en droge continentale lucht kregen aangevoerd. Enkel de 4e zorgde een lagedrukgebied nabij Bretagne voor de aanvoer van vochtigere en onstabiele lucht. De 9e en 10e kregen we licht gestoorde en koelere lucht over ons door de aanwezigheid van een lagedrukgebied over Denemarken en het zuiden van Zweden.

In Ukkel waren de waarden voor de luchttemperatuur en de zonneschijnduur zeer abnormaal hoog met respectievelijk 21,3°C (norm.: 18,0°C) en 102u 53min (norm.: 62u 53min). Enkel in 2010 (22,5°C) en 2006 (22,2°C) was het hier warmer en enkel in 1987 scheen de zon meer (107u 00min). De neerslaghoeveelheid was hier normaal met 16,1 mm (norm.: 26,7 mm). Het grootste deel hiervan viel op de 4e (15,9 mm).

Tweede decade

Van de 11e tot de 20e kregen we hoofdzakelijk warme, licht onstabiele maritieme lucht over ons door de aanwezigheid van een uitloper van het Azorenhoog. Enkel de 15e en 16e kregen we tijdelijk droge en nog warmere landlucht aangevoerd doordat er een hogedrukkern van Noord-Duitsland naar het zuiden van Scandinavië trok.

In Ukkel was de waarde van de zonneschijnduur abnormaal hoog met 102u 39min (norm.: 66u 10min). De gemiddelde luchttemperatuur en de neerslaghoeveelheid waren hier normaal met respectievelijk 20,3°C (norm.: 18,3°C) en 2,6 mm (norm.: 20,5 mm).

Derde decade

Van de 21e tot de 24e kregen we hoofdzakelijk warme, eerder droge en licht onstabiele maritieme lucht over ons door de aanwezigheid van een uitloper van het Azorenhoog. De 24e ontstond er hiernaast een klein hogedrukgebied boven Duitsland, dat ervoor zorgde dat de aangevoerde lucht nog warmer, vochtiger en onstabieler was. Daarna zorgde een uitgestrekte lagedrukzone ten westen van Ierland van de 25e tot de 31e voor de aanvoer van onstabiele en soms zeer warme lucht. Enkel op de 28e werd deze hitte wat verdreven door de passage van twee koufronten.

In Ukkel was de waarde van de gemiddelde temperatuur uitzonderlijk hoog met 23,8°C (norm.: 19,0°C). Enkel in 1911 (24,1°C) en 1994 (23,9°C) kenden we deze decade een hogere temperatuur. De neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur waren hier normaal met respectievelijk 31,0 mm (norm.: 26,3 mm) en 92u 52min (norm.: 72u 27min).

top

Juni 2018

Eerste decade

Van de 1e tot de 5e kregen we vooral vochtige maritieme lucht aangevoerd door de aanwezigheid van een hogedrukgebied ten zuiden van IJsland. In de loop van de 5e vormde er zich een complex lagedrukgebied dat Frankrijk en Centraal-Europa bedekte. Hierdoor kregen we van de 6e tot de 10e hoofdzakelijk warme, vochtige en potentieel zeer onstabiele lucht over ons.

In Ukkel registreerden we een abnormaal hoge gemiddelde temperatuur van 19,0°C (norm.: 15,6°C). De waarden voor de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 15,5 mm (norm.: 31,8 mm) en 45u 26min (norm.: 57u 14min).

Tweede decade

De 11e kregen we nog warme, vochtige en onstabiele lucht over ons door de aanwezigheid van een complex lagedrukgebied dat Frankrijk en Centraal-Europa bedekte. De 12e en 13e zorgde een uitloper van het Azorenhoog voor de aanvoer van koelere en vochtige maritieme lucht. Van de 14e tot de 20e lagen we tussen deze uitloper van het Azorenhoog en een lagedrukzone boven het noorden van Europa. Hierdoor kregen we vrij zachte maritieme lucht aangevoerd.

In Ukkel registreerden we een abnormaal lage neerslaghoeveelheid van slechts 0,3 mm (norm.: 19,3 mm). De waarden voor de luchttemperatuur en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 17,0°C (norm.: 16,0°C) en 39u 17min (norm.: 66u 35min).

Derde decade

Van de 21e tot de 25e werd ons weer hoofdzakelijk bepaald door een hogedrukgebied nabij Ierland. Hierdoor kregen we relatief frisse en licht verstoorde maritieme lucht over ons. Vanaf de 26e breidde dit hogedrukgebied zich uit tot de Baltische Staten en tot de 30e zorgde dit voor de aanvoer van droge en vrij warme continentale lucht.

In Ukkel viel er deze decade geen neerslag (norm.: 19,1 mm). Dit was uitzonderlijk en nog maar de tweede keer sinds 1981 (vorige keer in 1995). In de periode 1901-1980 gebeurde dit nog in 1903, 1931, 1942, 1949 en 1976. De zonneschijnduur was hier abnormaal hoog met 105u 43min (norm.: 65u 20min) en de luchttemperatuur was normaal met 18,3°C (norm.: 17,1°C).

top

Mei 2018

Eerste decade

De 1e kregen we nog vrij frisse, vochtige maritieme lucht over ons land door onze ligging tussen een lagedrukgebied over Denemarken en één ten noorden van Schotland. Een uitloper van het Azorenhoog zorgde ervoor dat de 2e en 3e deze aangevoerde maritieme lucht al een stuk zachter was. Van de 4e tot de 8e kregen we droge en vrij warme continentale lucht aangevoerd door de aanwezigheid van een uitgestrekt hogedrukgebied met kern over de Oostzee. Vanaf de 9e schoof deze kern langzaam op richting Rusland en kwamen we onder de invloed van een lagedrukgebied over de noordelijke Atlantische Oceaan. Dit zorgde opnieuw voor de aanvoer van gevoelig frissere maritieme lucht.

In Ukkel was dit een decade van extremen. Zo kenden we een uitzonderlijk lage neerslaghoeveelheid van slechts 0,3 mm (norm.: 16,7 mm), goed voor een tweede plaats voor de huidige referentieperiode (record: 0 mm in 1983) en een derde plaats sinds 1901 (0 mm in 1935 en 1983). De zonneschijnduur was dan weer zeer abnormaal hoog met maar liefst 107u 39 min (norm.: 56u 07min). Voor deze parameter kwam deze decade terecht op een derde plaats, zowel voor de huidige referentieperiode als voor de periode 1951-2018 (record: 122u 12min in 2008). De waarde voor de gemiddelde temperatuur was nog net normaal te noemen met 14,9°C (norm.: 12,5°C).

Tweede decade

Van de 11e tot de 15e kregen we hoofdzakelijk warme en licht onstabiele lucht over ons land door onze ligging tussen een lagedrukgebied ten westen van de Britse Eilanden en een lagedrukgebied over Centraal-Europa. De 16e was een overgangsdag: het eerste lagedrukgebied maakte plaats voor een hogedrukgebied terwijl het andere verder naar het oosten trok. Van de 17e tot de 19e kregen we onder invloed van dit hogedrukgebied maritieme polaire lucht aangevoerd. De 20e verplaatste dit hogedrukgebied zich richting Oostzee waardoor we warmere en onstabiele lucht over ons kregen.

In Ukkel kenden we een zeer abnormaal lage neerslaghoeveelheid van 2,7 mm (norm.: 21,4 mm). De waarden voor de gemiddelde temperatuur en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 13,5°C (norm.: 13,8°C) en 67u 36min (norm.: 61u 39min).

Derde decade

De 21e en 22e kregen we warme en onstabiele lucht aangevoerd. De 21e door een hogedrukgebied over de Oostzee en de 22e door een nieuw hogedrukgebied ten noorden van de Britse Eilanden. Van de 23e tot de 25e lag het grootste deel van het Europese Continent in een barometrisch moeras waarin zich warme en vochtige lucht bevond. De 26e kregen we tijdelijk droge en nog warmere lucht aangevoerd door een lagedrukzone die van de Golf van Biskaje richting Engeland trok. Van de 27e tot de 31e bleef dit lagedrukgebied ten westen van Bretagne hangen en kregen we opnieuw warme, vochtige en onstabiele lucht aangevoerd.

In Ukkel registreerden we een uitzonderlijk hoge gemiddelde temperatuur van 20,1°C (norm.: 14,6°C), een nieuw record (vorig record: 19,3°C in 2017). Enkel wanneer we naar de volledige reeks vanaf 1901 kijken, komen we een nog hogere waarde tegen: 20,3°C in 1922. De waarden voor de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 10,9 mm (norm.: 24,3 mm) en 78u 14min (norm.: 72u 53min).

top

April 2018

Eerste decade

De 1e kregen we nog frisse en onstabiele maritieme lucht over ons door de aanwezigheid van twee lagedrukgebieden, een ten oosten en een ten westen van ons land. Van de 2e tot de 10 werd ons weer hoofdzakelijk beïnvloed door een complex lagedrukgebied dat zich uitstrekte van de Britse Eilanden via de nabije oceaan tot het Iberisch Schiereiland. Hierdoor kregen we meestal zachte, vochtige en onstabiele lucht over ons. Een korte periode, van de 6e tot de 8e, kregen we warmere en stabiele lucht aangevoerd door onze ligging tussen dit lagedrukgebied en een hogedrukgebied boven Oost-Europa.

In Ukkel kenden we een zeer abnormaal hoge gemiddelde temperatuur van 11,5°C (norm.: 8,5°C). De waarden voor de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 9,6 mm (norm.: 17,6 mm) en 45u 39min (norm.: 47u 45min).

Tweede decade

Van de 11e tot de 15 werd ons weer hoofdzakelijk beïnvloed door een complex lagedrukgebied dat zich uitstrekte van de Britse Eilanden via de nabije oceaan tot het Iberisch Schiereiland. Hierdoor kregen we meestal zachte, vochtige en onstabiele lucht over ons. Van de 16e tot de 20e kregen we alsmaar warmere, droge continentale lucht aangevoerd. De 16e door een uitloper van het Azorenhoog terwijl er zich de 17e een hogedrukzone opbouwde boven het oosten van Duitsland. Van de 18e tot de 20e bevond deze zone zich boven Centraal- en Oost-Europa. De 20e trok deze zone geleidelijk weg naar de Balkan en bouwde er zich een nieuwe hogedrukzone op boven de Britse Eilanden en de Noordzee. Hierdoor kregen we geleidelijk aan frissere en vochtigere lucht aangevoerd.

In Ukkel kenden we opnieuw een zeer abnormaal hoge gemiddelde temperatuur van 14,1°C (norm.: 9,2°C), goed voor een tweede plaats, ver achter het record van 2007 (15,0°C). De waarden voor de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 16,6 mm (norm.: 19,9 mm) en 75u 01min (norm.: 51u 21min).

Derde decade

De 21e bouwde er zich een nieuwe hogedrukzone op boven de Britse Eilanden en de Noordzee. Hierdoor kregen we geleidelijk aan frissere en vochtigere lucht aangevoerd. Van de 22e tot de30e werd ons weer hoofdzakelijk beïnvloed door een complexe lagedrukzone boven de noordelijke Atlantische Oceaan en Scandinavië. Dit zorgde voor de aanvoer van onstabiele maritieme lucht die soms van polaire oorsprong kon zijn en naar het einde van de periode toe gestoord was.

In Ukkel kenden we een abnormaal hoge neerslaghoeveelheid van 40,1 mm (norm.: 17,5 mm), goed voor een vierde plaats (record: 55,2 mm in 1983). Het overgrote deel van deze hoeveelheid viel op de 29ste (31,4 mm). De waarden voor de gemiddelde temperatuur en de zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 13,0°C (norm.: 11,7°C) en 50u 59min (norm.: 59u 37min).

top

Maart 2018

Eerste decade

Het krachtig hogedrukgebied dat ligt boven Scandinavië beïnvloedt ons weer nog tot de 2e met polaire luchtstromingen dat in ons land zeer koud weer met sneeuwbuien op de 2e veroorzaakt. Vanaf de 3e stroomt zachte maritieme lucht boven ons land verbonden aan een lagedrukzone met kern ten zuidwesten van Ierland dat zich langzaam in noordoostelijke richting beweegt naar Engeland. Het weer van de volgende dagen worden dan ook bepaald door zachte, vochtige oceaanlucht met temperaturen tot 10°C en meer.

Te Ukkel waren de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 4,7 °C (norm. : 5,4°C), 19 mm (norm. : 21,9 mm) en 22u 29 min (norm. 31u 41 min).

Tweede decade

Door de verplaatsing van een lagedrukgebied van de Golf van Biskaje naar de Oostzee krijgen we van de 11e tot de 16e zachte maritieme lucht over ons land waarbij af en toe een regenbui valt. Van de 17e tot en met de 19e zendt een krachtig hogedrukgebied boven Scandinavië koude continentale luchtstromingen naar ons land met in het begin van deze late vorstperiode nog enkele lichte sneeuwbuien maar nadien helder en droog weer met relatief matige nachtvorst. Vanaf de 20e wordt het terug zachter en vochtiger weer omdat het hogedrukgebied afzakt naar het zuidwesten boven Ierland en we maritieme luchtstromingen van polaire oorsprong over onze regio’s krijgen.

Te Ukkel waren de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 5,1 °C (norm.: 7,0°C), 14,2 mm (norm.: 20,1 mm) en 28u 14min (norm.: 37u 45 min).

Derde decade

De 21e en 22e kregen we geleidelijk aan minder koude, maar wel vochtigere maritieme lucht over ons door de aanwezigheid van een hogedrukgebied ten westen van Frankrijk. Van de 23e tot de 31e zorgden verschillende, zich opvolgende lagedrukzones ten noorden van ons voor de aanvoer van hoofdzakelijk frisse en onstabiele maritieme lucht.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 6,3°C (norm.: 7,9°C), 34,4 mm (norm.: 26,8 mm) en 31u 53min (norm.: 42u 17min).

top

Februari 2018

Eerste decade

Vanaf de 1e begint de kern van het lagedrukgebied ten noorden van Schotland zich te verplaatsen naar de Baltische Zee en komt de anticycloon van de Azoren langzaam richting Europa waar ze tegen de 4e aansluiting vindt met de anticycloon dat zich ontwikkeld heeft boven Scandinavië. Daardoor zijn de eerste dagen van deze decade nog regenachtig en is de lucht maritiem van oorsprong maar vanaf de 4de komt er meer koude continentale lucht boven ons land stromen waardoor het tot de 8e droog en koud blijft met vooral meer zon en nachtvorst. Vanaf de 9de worden de luchtstromingen boven ons land maritiem-polair van karakter doordat een lagedrukgebied ten NW van Ijsland zich naar de Noordzee verplaatst en na de doortocht van een sneeuwzone op de 9de wordt het vanaf de 10e iets zachter.

Te Ukkel was de gemiddelde temperatuur abnormaal laag met 0,9°C (norm.: 3,9°C). De neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur waren normaal met resp. 14,6 mm (norm.: 22 mm) en 29u 47min (norm. : 21u 12min).

Tweede decade

De 11e verplaatst de kern van een uitgestrekt lagedrukgebied zich van Schotland naar het zuiden van Noorwegen en stroomt er tot de 15e relatief zachte en droge maritieme lucht van over de Atlantische Oceaan boven ons land. Vanaf de 16e begint de anticycloon van de Azoren zich in de richting van het Europese vasteland te verplaatsen en er doet zich een begin van aansluiting met de anticycloon boven Noord-Scandinavië en -Rusland te vormen waardoor we kouder maar helder weer krijgen door de koude, continentale luchtstromingen boven ons land. De 19e stevent nog een zuidelijk staartje van een lagedrukgebied met centrum tussen IJsland en Groenland boven ons land maar de trend naar een koud en droog weertype zet zich verder door.

Te Ukkel was de gemiddelde temperatuur normaal met 2,9°C (norm.: 3,0°C). Ook de gemiddelde neerslaghoeveelheid en de dagelijkse zonneschijnduur waren normaal met resp. 7,1 mm (norm.: 21 mm) en 49u57min (norm.: 31u50min).

Derde decade

Gans deze decade kan het weer in ons land beschreven worden als zeer koud, helder en droog. Dit wordt veroorzaakt door het krachtig hogedrukgebied boven Scandinavië dat continentale en later nog koudere polaire luchtstromingen naar ons land stuurt.

Te Ukkel was de gemiddelde temperatuur zeer abnormaal laag met -1,9°C (norm. : 4,2°C). De gemiddelde neerslaghoeveelheid was uitzonderlijk laag met 0 mm (norm. : 20,2 mm) en de zonneschijnduur uitzonderlijk hoog met 69u 46 min (norm. : 22u 54min).

top

Januari 2018

Eerste decade

De eerste dag van het nieuwe jaar krijgt ons land krachtige windstoten te verduren door een krachtig lagedrukgebied gelegen tussen Schotland en Noorwegen die zachte maritieme luchtstromingen aanvoert. Ons land blijft ook van de 2e tot de 5e onder een krachtig windveld liggen door een nieuw lagedrukgebied dat zich vanaf de Atlantische Oceaan verplaatst naar West-Europa. De aangevoerde lucht blijft zacht en er valt regelmatig neerslag onder vorm van buien. Vanaf de 6e wordt het droger en kouder door de aanvoer van continentale lucht door de aanwezigheid van een hogedrukgebied boven Schotland. Vanaf de 8e verplaatst deze zich naar het noordosten van Europa, aanvankelijk blijft de aangevoerde lucht fris maar vanaf de 10e krijgen we terug zachtere maar vochtige maritieme lucht boven ons land met lichte neerslag door de aanwezigheid van een lagedrukgebied ten Z van Ijsland.

De gemiddelde temperatuur en de neerslaghoeveelheid waren normaal te Ukkel met resp. 6,0°C (norm. 3,0°C) en 32,2 mm (norm. 27,1 mm). De zonneschijnduur was zeer abnormaal laag met slechts 3u 23min. (norm. 15u 49min.).

Tweede decade

Van de 11e tot de 14e werd koele maar droge continentale lucht naar ons land gedreven door de invloed van een krachtig hoge drukgebied met centrum boven Zuid-Finland en de Baltische Staten. Vanaf de 15e ondervinden wij de doortocht van verschillende lagedrukgebieden die vanaf het Zuiden van Groenland richting West-Europa doortrekken. Hierdoor komen wij verschillende dagen onder een krachtig windveld te liggen van relatief zachte maar vochtige, maritieme luchtstromingen met als hoogtepunt de doortocht van een krachtige, snel ontwikkelende storm op de 18e waarvan de hevige rukwinden schade veroorzaken in ons land. De 19e zwakt de wind af en is het droger. De 20e schuift weeral een depressie over ons land van W naar O gepaard met regenval en sneeuw in de Ardennen.

In Ukkel waren de waarden voor de gemiddelde temperatuur, de neerslaghoeveelheid en de zonneschijnduur normaal met respectievelijk 4,7°C (norm.: 3,5°C), 27,8 mm (norm.: 21,7 mm) en 12u 45min (norm.: 20u 27min).

Derde decade

Tussen een complex lagedrukgebied ten Z van Ijsland en een anticycloon met centrum boven Zuid-Portugal wordt de 21e koele, vochtige maritieme zeelucht naar ons land aangevoerd. Vanaf de 22e verplaatst de kern van dit lagedrukgebied zich naar Schotland waardoor de luchtstroming meer uit zuidwestelijke richting komt en zachtere maar aanhoudend vochtige lucht over ons land blijft stromen tot de 25e. Vanaf de 26e breidt de anticycloon zich verder uit over Zuid-Europa maar aan de noordkant hiervan blijven vochtige, doch relatief zachte luchtstromingen waarin talrijke fronten voorkomen ons weerbeeld bepalen tot het einde van de decade.

In Ukkel waren de waarden van de gemiddelde temperatuur zeer abnormaal hoog met 7,1°C (norm.: 3,3°) en de zonneschijnduur abnormaal laag met 10u 51min (norm.: 21u 05min). De totale neerslaghoeveelheid was normaal met 20,8 mm (norm.: 27,4 mm).

top

December 2017

Eerste decade

Van de 1e tot de 6e lagen we tussen een hogedrukgebied ten westen van Frankrijk en een lagedrukgebied ten oosten van ons dat zich verplaatste richting Scandinavië. Hierdoor kregen we de 1e en de 2e nog koude polaire lucht over ons en van de 4e tot de 6e zachtere, stabiele en vochtige zeelucht. De 7e vormde er zich een nieuw en uitgestrekt lagedrukgebied over de Britse Eilanden. Dit trok richting Scandinavië. Van de 7e tot de 10e kregen we hierdoor onstabiele, polaire lucht aangevoerd.

Deze decade zorgde het gebrek aan zonneschijnduur voor een nieuw record in Ukkel. De zon scheen hier slechts 1u 43min (norm.: 16u 00min), een zeer abnormaal lage waarde. Het vorige record dateerde van 2009 (2u 19min). Enkel wanneer we naar de volledige periode kijken (1951-2017), komen we een nog somberdere 1e decade van december tegen: in 1956 scheen de zon hier slechts 10min. De gemiddelde temperatuur en de neerslaghoeveelheid waren normaal met respectievelijk 2,7°C (norm.: 4,4°C) en 31,3 mm (norm.: 24,5 mm).

Tweede decade

De 11e en de 12e trok er een lagedrukkern vanuit Frankrijk via ons land richting Duitsland en verder naar de Baltische Zee. De 13e smolt deze kern samen met een complex lagedrukgebied over de Noordzee dat zich richting het zuiden van Scandinavië verplaatste. Deze dagen kregen we licht onstabiele, zachtere lucht over ons. Van de 14e tot de 17e werd er weer polaire zeelucht aangevoerd. De 14e en de 15e door de ligging van het complex lagedrukgebied ter hoogte van de Baltische Zee en de 16e en de 17e door een uitloper van het Azorenhoog. Van de 18e tot de 20e kregen we zachtere maritieme lucht over ons door de aanwezigheid van een hogedrukzone met kern net ten westen van ons land.

In Ukkel viel er zeer abnormaal veel neerslag. In totaal registreerden we een hoeveelheid van 61,9 mm (norm.: 26,9 mm). Het record van 2011 (96,1 mm) werd niet bedreigd. Deze decade kende opnieuw een gebrek aan zonneschijn. De zon scheen hier 3u 11min (norm.: 14u 25min), een abnormaal lage waarde en goed voor een derde plaats in het rijtje van somberste 2e decades van december. Het record dateert van 1985 (1u 15min). De gemiddelde temperatuur was normaal met 3,3°C (norm.: 3,7°C).

Derde decade

Een hogedrukzone met kern net ten westen van ons land trekt zich tegen de 25e langzaam terug naar het Zuiden van Europa. Van de 21e tot de 25e kregen we hierdoor vochtige en vrij zachte maritieme lucht over ons. Van de 26e tot de 28e zorgde de aanwezigheid van een lagedrukgebied dat zich verplaatste van de Britse Eilanden naar Scandinavië voor de aanvoer van frisse en onstabiele polaire zeelucht. Van de 29e tot de 31e kregen we zachte en vochtige maritieme lucht over ons (de 31e was deze zelfs van subtropische oorsprong) door de aanwezigheid van een nieuwe lagedrukzone ten westen van de Britse Eilanden.

Met 7,0°C (norm.: 3,6°C) was de gemiddelde temperatuur abnormaal hoog in Ukkel. De neerslaghoeveelheid en zonneschijnduur waren normaal met respectievelijk 36,9 mm (norm.: 29,6 mm) en 5u 37 min (norm.: 13u 28min).

top