Legenda stormtij

De verschillende kleurcodes bij waarschuwingen voor stormtij.

terug naar overzichtskaart

  • Er worden geen significante problemen verwacht ten gevolge van hoge waterstanden langs de kust of getijgebonden rivieren zoals de Schelde.

  • Er worden hoge waterstanden verwacht: het waterpeil kan plaatselijk staketsels blank zetten, vooral in combinatie met golfslag. Het wandelen op staketsels, kades en dijken is niet zonder gevaar.

  • Er worden zeer hoge waterstanden verwacht die schade aan maritieme constructies kunnen veroorzaken en lokale overstromingen met zich meebrengen. Mijd dijken, kades en staketsels.

  • Er worden uitzonderlijk hoge waterstanden verwacht. Op grote schaal worden overstromingen verwacht. Breng u in veiligheid.