Klimatologisch overzicht van december 2007

De eerste maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een zéér abnormaal hoge waarde van de zonneschijnduur en normale waarden van het neerslagtotaal, de gemiddelde windsnelheid en de gemiddelde temperatuur.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1022,2 1015,2 a 1031,5 1843 1004,4 1959
Gemiddelde windsnelheid m/s 3,8 4 n 6,1 1929 2,7 2004
Overheersende windrichting ZZW ZW
Zonneschijnduur hh:mi 70:20 43 za 96 1948 9 1934
Gemiddelde temperatuur °C 4,1 3,3 n 7,5 1934 -5,6 1879
Gemiddelde maximum temperatuur °C 6,7 5,5 n 9,3 1934 -,2 1933
Gemiddelde minimum temperatuur °C 1,6 ,8 n 5,6 1934 -5,3 1933
Relatieve vochtigheid % 84 88,4 za 99 1846 74 1838
Gemiddelde dampdruk hPa 7,2 7 n 9,6 1934 3,7 1879
Neerslagtotaal mm 89,2 69,2 n 171,9 1999 6,8 1840
Neerslagdagen d 19 20 n 30 1833 6 1890
Onweersdagen in het land d 6 1,2
Sneeuwdagen d 0 4,6

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 10e werd ons weer bepaald door zachte maritieme luchtstromingen verbonden aan depressies in ontwikkeling vanaf de Atlantische Oceaan naar het zuiden van Scandinavië. Van de 11e tot de 13e zorgde de ontwikkeling van een anticycloon ten westen van Frankrijk en de uitbreiding ervan naar Scandinavië voor de aanvoer van polaire lucht. Van de 14e tot de 25e situeerde deze anticycloon zich ten zuiden van Scandinavië en lag hij aan de basis van de aanvoer van continentale luchtstromingen boven onze streken. Van de 26e tot de 28e werd ons weer beïnvloed door maritieme lucht verbonden aan een hogedrukgebied boven het oosten van Europa. Van de 29e tot de 31e werd ons land opnieuw beïnvloed door maritieme luchtstromingen, nu verbonden aan een depressie ten westen van de Britse eilanden, die zich later verplaatste naar Denemarken. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1022,2 hPa (norm: 1015,2 hPa).

De afwisselend maritieme en continentale luchtmassa's waren de oorzaak van de temperaturen die dicht bij de normale waarden lagen. In het land weken de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen af van de normalen met een waarde gelegen tussen -0,5 °C en +1,5 °C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen lag eveneens tussen 0,0 °C en +2,0 °C. De absolute maxima varieerden van 10°C tot 15 °C en deden zich meestal voor op de 6e. De absolute minima varieerden van -12 °C tot 0 °C en werden gemeten tussen de 21e en de 23e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 4,1 °C (norm.: 3,3 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 6,7 °C en 1,6 °C (norm.: 5,5 °C en 0,8 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 13,1 °C [de 6e] en -6,8 °C [de 21e] (norm.: 11,9 °C en -6,7 °C). Er waren 12 vorstdagen [min.< 0 °C] (norm.: 11,8 d.), waarvan één winterse dag [max.< 0 °C] (norm.: 3,3 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 87 % van de normale in het Land van Herve tot 141 % aan de Kust. Al deze waarden waren normaal. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 mm tot 74 mm en deden zich meestal voor op de 2e of de 6e. Op deze data werden in ons land verschillende neerslagwaarden van meer dan 40 mm gemeten. De hoogste waarde was deze van Lacuisine op de 6e (73,5 mm). Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd gedurende 19 dagen in totaal 89,2 mm gemeten (norm.: 69,2 mm op 20 dagen).

In het land waren er gedurende 6 dagen onweersverschijnselen (norm.: 1,2 d.) : de 1e. 2e, 3e, 4e, 5e en de 11e. Windschade en waterschade werden ons gesignaleerd op de 2de, de 7e en de 8e. De neerslag bestond in het land geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 12 dagen: de 3e, 4e, 5e, 9e, 11e, 20e, 21e, 26e, 27e, 28e, 29e en de 30e. Deze sneeuwval gaf aanleiding tot een lokale sneeuwbedekking van 2 cm op de 20e en de 21e .

Dankzij een zonnige tweede decade bedroeg de maandelijkse duur van de zonneschijn te Ukkel hoger dan de normale met 70h 20min (norm.: 43 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNE tot ENE en SSW tot NW. Hun frequentie bedroeg 51 % van de gevallen in deze sectoren (norm.: 28 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,8 m/s (norm.: 4,0 m/s). Tijdens deze maand werden in het anemometrische meetnet windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer gemeten aan de Kust op de 2e en de 7e.