maart 2014 (oude normalen)

Opmerking: de normalen voor het station van Ukkel in de tabel hierna zijn berekend voor de referentieperioden gebruikt in de klimatologische overzichten tot 2010. De perioden zijn gedetailleerd onder de tabel. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1016,6 1014,9 n 1029,5 1953 1001,6 1909
Gemiddelde windsnelheid m/s 3,4 4 a 5,1 1914 3 1929
Overheersende windrichting ZZW ZW
Zonneschijnduur (**) hh:mi 197:21 122 za 214 1931 48 2001
Gemiddelde temperatuur °C 9,3 5,5 u 9,5 1991 -1,6 1845
Gemiddelde maximum temperatuur °C 14,1 9 u 13,9 1938 5,4 1917
Gemiddelde minimum temperatuur °C 4,6 2,2 a 6,4 1981 -0,9 1955
Relatieve vochtigheid % 68 79,2 u 89 1917 69 1918
Gemiddelde dampdruk hPa 7,8 7,3 n 9,6 1981 4,8 1845
Neerslagtotaal mm 18 53,6 za 140,5 2008 4,2 1993
Neerslagdagen d 11 18 za 29 1888 3 1993
Onweersdagen in het land d 5 3 n
Sneeuwdagen d 0 3,2 n

Referentieperioden van de normalen :

  • atmosferische luchtdruk: 1833 – 1977
  • wind: 1879 – 1986
  • zonneschijnduur: 1887 – 1980
  • gemiddelde temperatuur: 1833 – 1980
  • maximale en minimale temperatuur: 1901 – 1980
  • relatieve luchtvochtigheid en dampdruk: 1833 – 1982
  • neerslaghoeveelheid en aantal neerslagdagen: 1833 – 1978
  • aantal onweersdagen (in het land): 1964 – 2007
  • aantal sneeuwdagen: 1901 – 1978

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar