Klimatologisch overzicht van Februari 2008

De laatste maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een uitzonderlijk hoge zonneschijnduur, een abnormaal hoge waarde van de gemiddelde temperatuur en door normale waarden van het neerslagtotaal en de gemiddelde windsnelheid.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1025 1016,8 a 1032,4 1959 1001,8 1879
Gemiddelde windsnelheid m/s 3,6 4 n 6,3 1990 2,6 1959
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduur hh:mi 125:40 73 u 155 1975 29 2006
Gemiddelde temperatuur °C 6,1 3,5 a 7,9 1990 -6,1 1956
Gemiddelde maximum temperatuur °C 10,3 6,2 za 11,6 1990 -2,7 1956
Gemiddelde minimum temperatuur °C 1,8 0,3 n 4,8 1926 -10,5 1956
Relatieve vochtigheid % 72 83,9 zu 95 1888 74 1929
Gemiddelde dampdruk hPa 6,9 6,5 n 9,2 1926 3,2 1956
Neerslagtotaal mm 35,4 52,9 n 167,8 2002 5,4 1890
Neerslagdagen d 11 16 a 27 1877 4 1959
Onweersdagen in het land d 2 2,2 n
Sneeuwdagen d 0 5,9

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 7e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen, verbonden aan depressies, boven de Noordzee, ten zuiden van Scandinavië of ten westen van Groot-Brittannië. Nadien, tot de 14e, lagen wij onder de invloed van zachtere en drogere continentale lucht als gevolg van de verplaatsing van een anticycloon vanaf Frankrijk naar Oost-Europa. Van de 15e tot de 17e zorgde de ontwikkeling van een anticycloon boven de Noordzee voor de aanvoer van continentale, polaire lucht naar ons land. Op de 18e en de 19e zorgde de verplaatsing van deze anticycloon neer oostelijk Europa voor de aanvoer van zachtere continentale lucht over onze streken. Van de 20e tot de 28e lag ons land onder de invloed van maritieme luchtstromingen: deze waren verbonden aan een zone van lagedruk in de buurt van IJsland van de 21e tot de 23e, aan een anticycloon ten zuiden van ons land op de 24e en de 25e, en aan een westelijke stroming verbonden aan depressies in ontwikkeling vanaf de Atlantische Oceaan naar Scandinavië. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde luchtdruk 1025,0 hPa (norm.: 1016,8 hPa).

In ons land lagen de overwegend maritieme luchtstromingen tijdens deze maand aan de basis van de te hoge temperaturen. De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen + 3,0 °C en + 4,5 °C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen + 0,0 °C en + 2,0 °C. De absolute maxima lagen tussen 11 °C en 17 °C en deden zich meestal voor op de 9e of de 24e. De absolute minima varieerden van – 3 °C tot – 10 °C en werden meestal op de 17e, de 18e of de 19e waargenomen. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 6,1 °C (norm.: 3,5 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 10,3 °C en 1,8 °C (norm.: 6,2 °C en 0,3 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 17,1 °C [de 9e] en - 4,2 °C [de 17e] (norm.: 13,0 °C en -6,7 °C). Er waren 8 vriesdagen [min. < 0 °C] (norm.: 12 d.) maar geen enkele winterse dag [max. < 0 °C] (norm.: 2,4 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 41 % van de normalen aan de Kust tot 167 % in Belgisch Lotharingen. Deze tekorten aan de Kust en de tevelen in Belgisch Lotharingen waren abnormaal; elders in het land waren de neerslaghoeveelheden normaal. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 tot 33 mm en werden meestal op de 5e, de 28e of de 29e waargenomen. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd op 11 dagen in totaal 35,4 mm gemeten (norm.: 52,9 mm op 16 d.).

In het land was de neerslag gedurende 2 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 2,2 d.): de 5e en de 6e. Windschade werd ons gesignaleerd op de 1e en de 5e. Waterschade werd ons gesignaleerd op de 6e. De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 4 dagen: de 1e, 2e, 4e, en de 5e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de 2e tot de 5e. De maximale dikte van de sneeuwlaag werd bereikt te Wirtzfeld en te Sourbrodt op de 3e met 8 cm.

Als gevolg van een zeer hoge zonneschijnduur tijdens de ganse maand en vooral tijdens de laatste twee decaden was de zonneschijnduur hoger dan normaal. Te Ukkel werd 125 h 40 min zonneschijn gemeten (norm.: 73 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NE tot SSE en van SW tot WSW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 83 % (norm.: 56 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,6 m/s (norm.: 4.0 m/s). Windstoten van 100 km/u of meer werden niet gemeten in ons land tijdens deze maand. Deze snelheid kon nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders. Op de 5e werden de gemeenten Dendermonde en Lier lokaal getroffen door de passage van een windhoos.