Hittewaarschuwing

Huidige situatie

Het KMI verwacht dat er geen waarschuwing van toepassing zal zijn.

Regio Dagen
24 Mei 25 Mei 26 Mei 27 Mei
Kust
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Antwerpen
Limburg
Brabant
Luik
Henegouwen
Namen
Luxemburg

top

Voorwaarden voor een hittewaarschuwing

Het KMI zendt een hittewaarschuwing uit als een erg warme periode met hoge temperaturen wordt verwacht zowel overdag als ’s nachts voor een periode van minimaal één tot drie dagen. De maatstaven die werden vastgelegd om een waarschuwing te rechtvaardigen zijn hieronder verduidelijkt. Deze maatstaven betreffen verwachte maximale en minimale temperaturen terwijl de traditionele klimatologische definitie van een hittegolf zich alléén baseert op waargenomen maximale temperaturen (zie FAQ's over het weer: Wat zijn de voorwaarden voor een hittegolf?).

Uit de recente hittegolven is immers gebleken dat hoge temperaturen tijdens de dag, gepaard gaande met weinig afkoeling gedurende de daaropvolgende nacht, en dit gedurende enkele dagen (1 à 3 dagen), een direct gevolg heeft op de sterftecijfers, dus op de volksgezondheid, zeker bij oudere personen.

Met deze speciale waarschuwing voor hitte is het de bedoeling van het KMI om zeker bepaalde groepen van de bevolking te waarschuwen voor de verwachte uiterst warme, maar in dit geval ook ongustige, weersomstandigheden. Het KMI doet dit in samenwerking met het ministerie van volksgezondheid en zijn Hitte- en Ozonplan (HOP). Hoe men daar te werk gaat kan men bekijken op hun website www.health.fgov.be.

 
top

Hittewaarschuwing: KMI en FOD Volksgezondheid

De werkwijze van het KMI sluit aan bij de manier van waarschuwen zoals dat nu in veel Europese meteorologische instellingen gebruikelijk is: met 4 kleuren (groen, geel, oranje en rood, zie daarvoor www.meteoalarm.eu). Tegelijkertijd vormen onze criteria (zie tabel) een uitbreiding van de werkwijze van het HOP (FOD Volksgezondheid) waar er, wat de meteorologische informatie betreft, slechts gewerkt wordt met de situatie voorgesteld in de tweede kolom in de figuur hieronder, nl. de minimale temperatuur van tenminste 18 graden en de maximale temperatuur van tenminste 30 graden.

In het HOP, de werkwijze van het ministerie van volksgezondheid voor het definiëren van een hittegolf, worden voorspelde waarden voor ozon ook in beschouwing genomen. Hoge ozonwaarden kunnen een waarschuwing voor oranje eventueel forceren, zonder dat de meteorologische voorwaarden daarvoor zouden voldaan zijn. Maar om de uniformiteit van de waarschuwingen te garanderen zal er alleen maar een waarschuwing ‘rood’ gegeven worden na onderling overleg tussen beide instellingen.

 
top

Wanneer wordt er gewaarschuwd voor hitte?

Deze waarschuwingen voor hoge temperaturen, gedurende één of meer dagen, worden door het KMI elke zomerperiode gemaakt en verspreid worden tussen 15 mei en 15 september. Elke voorspelling zal tweemaal per dag aangepast worden en verschijnen op de website van het KMI: een eerste keer ’s morgens vroeg, geldig voor de dag zelf t.e.m. 4 dagen later, en een nieuwe waarschuwing in de late namiddag, geldig vanaf de volgende dag t.e.m. 4 dagen later.

 
top

Waarschuwingskleuren

Om elke persoon en/of iedere instantie te waarschuwen wanneer een dergelijke periode van hoge maximum- en minimumtemperaturen eraan komt, heeft het KMI een waarschuwingssysteem opgesteld, gebaseerd op 4 kleuren, waarvan de criteria en het principe is afgebeeld in onderstaande tabel:

  Tmin/Tmax
Aantal dagen 16° / 28° 18° / 30° 20° / 32°
1 d
2 d
3 d

 

De kleur geeft de ernst van de situatie aan en wordt bepaald door drie parameters:

 1. het aantal dagen dat de voorwaarde vervuld is of dat het fenomeen minstens duurt,
 2. de waarde (over één dag) of de gemiddelde waarde (over twee of drie dagen) van de gemeten en/of voorspelde minimumtemperatuur over de betreffende periode,
 3. de waarde (over één dag) of de gemiddelde waarde (over twee of drie dagen) van de gemeten en/of voorspelde maximumtemperatuur over de betreffende periode

De kleuren kunnen als volgt omschreven worden en enkele aanbevelingen, die algemeen aanvaard zijn, zijn hier zeker op hun plaats:

Het KMI verwacht dat er geen waarschuwing van toepassing zal zijn.

Het KMI verwacht dat de gemiddelde minimum- en maximumtemperatuur voldoen aan de criteria voor een gele waarschuwing uit de bovenstaande tabel.

Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door:

 • meer te laten drinken.
 • hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven.

Het KMI verwacht dat de gemiddelde minimum- en maximumtemperatuur, voldoen aan de criteria voor een oranje waarschuwing uit de bovenstaande tabel.

Bij dergelijke erg hoge temperatuurwaarden zullen bepaalde te nemen maatregelen voor behoeftige mensen noodzakelijk zijn:

 • regelmatig drinken.
 • zich lichter aankleden.
 • de dag in koelere ruimten laten doorbrengen.
 • de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen.
 • licht verteerbaar voedsel ( en in kleinere porties) tot zich nemen.
 • deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden.

Het KMI verwacht dat de gemiddelde minimum- en maximumtemperatuur, voldoen aan de criteria voor een rode waarschuwing uit de bovenstaande tabel.

Deze rode waarschuwing, een wel echt uitzonderlijke situatie, zal evenwel niet gegeven worden of slechts na overleg met het ministerie van volksgezondheid en daarbij zullen dan ook ozonwaarden in rekening gebracht worden.

Bij dergelijke extreem hoge temperatuurwaarden moeten bepaalde maatregelen genomen worden:

 • veel drinken.
 • het zoutgehalte op peil houden.
 • veel rusten.
 • in een gekoelde ruimte verblijven.
 • vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging.
 • rechtstreekse zonnestralen vermijden.

 

 
top