Klimatologisch overzicht maart 2008

De eerste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door een zéér uitzonderlijk hoog neerslagtotaal, een zéér abnormaal lage zonneschijnduur en normale waarden van de gemiddelde windsnelheid en de temperaturen.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1007,1 1014,9 za 1029,5 1953 1001,6 1909
Gemiddelde windsnelheid m/s 4,3 4 n 5,1 1914 3 1929
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduur hh:mi 68:25 120 za 206 1931 47 1980
Gemiddelde temperatuur °C 6,3 5,5 n 9,5 1991 1,7 1845
Gemiddelde maximum temperatuur °C 9,4 9 n 13,9 1938 5,4 1917
Gemiddelde minimum temperatuur °C 3,3 2,2 n 6,4 1981 -0,9 1955
Relatieve vochtigheid % 78 79,2 n 89 1917 69 1918
Gemiddelde dampdruk hPa 7,5 7,3 n 9,6 1981 4,8 1845
Neerslagtotaal mm 140,5 53,6 zu 140,5 2008 4,2 1993
Neerslagdagen d 24 18 a 29 1888 3 1993
Onweersdagen in het land d 8 5,3 n
Sneeuwdagen d 7 3,2

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 3e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een uitgestrekt gebied van lage druk, eerst gelegen boven de Noordzee, nadien boven Schotland. Op de 4e werden onze streken tijdelijk overvallen door polaire lucht verbonden aan een anticycloon met centrum ten zuiden van Ierland. Van de 5e tot de 16e werd ons weer opnieuw bepaald door maritieme luchtstromingen, naar onze streken gestuurd als gevolg van de aanwezigheid van een complex lage drukgebied, achtereenvolgens gecentreerd boven IJsland, Schotland, de Atlantische oceaan, de Noordzee en opnieuw de Britse Eilanden. Van de 17e tot de 25e bepaalden rechtstreekse maritieme, polaire luchtstromingen ons weer; zij waren verbonden aan een anticycloon gelegen ten zuiden van IJsland, behalve op de 20e wanneer zij aan een depressie, die zich snel ontwikkelde vanaf IJsland naar Scandinavië, waren geassocieerd. Van de 26e tot het einde van de maand zorgden depressies in de buurt van de Britse Eilanden voor zachtere, maritieme lucht boven onze contreien. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1007,1 hPa (normaal: 1014,9 hPa).

De zachte luchtstromingen van de eerste twee decaden werden gecompenseerd door de polaire luchtstromingen van de derde decade. De afwijkingen van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen t.o.v. de normale waarden lagen tussen –1,5°C en +1,0°C. De afwijkingen van de maandgemiddelden van de dagelijkse minimumtemperaturen t.o.v. de normale waarden lagen tussen +1,0°C en +2,5°C. De absolute maxima waren begrepen tussen 12°C en 17°C en werden het meest waargenomen op de 15e. De absolute minima varieerden tussen –7°C en –1°C en werden vooral de 23e geobserveerd. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 6,3°C (norm.: 5,5°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 9,4°C en 3,3°C (norm.: 9,0°C en 2,2°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 14,9°C [de 15e] en –2,4°C [de 23e] (norm.: 17,2°C en –4,2°C). Er waren 6 vorstdagen [min < 0 °C] (norm.: 8,4 d.).

De streekgemiddelden van neerslag waren allen hoger dan de normalen. Ze varieerden van 205% van de normale waarde in Belgisch Lotharingen tot 269% in Brabant. Deze afwijkingen waren uitzonderlijk in het Land van Herve en in Belgisch lotharingen, in de rest van het land waren zij zéér uitzonderlijk. De hoogste dagtotalen varieerden van 5 mm tot 53 mm en deden zich overwegend voor op de 10e, de 15e, de 20e of de 21e. Enkele dagwaarden van meer dan 40 mm werden genoteerd op de op de 10e. Het opmerkelijkst was deze van Sivry-Rance met 52,5 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal hoog: er viel in totaal 140,5 mm neerslag in 24 dagen (norm.: 53,6 mm in 18 d.). Dit maandtotaal is de hoogste waarde voor een maand maart in het Brusselse sinds het begin van de waarnemingen te Brussel-Ukkel in 1833. Het vorige record dateerde uit 1988 met een totaal van 138,1 mm gemeten te Ukkel.

De neerslag ging in het land gedurende 8 dagen gepaard met onweersverschijnselen (norm.: 3,4 d.): de 1e, 3e, 4e, 10e, 19e, 21e, 24e en de 30e. Windschade werd ons gesignaleerd op de 1e, 10e, 12e en de 21e. Waterschade werd waargenomen op de 11e, 21e en de 24e. De neerslag bestond gedurende 17 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: van de 3e tot de 5e, van de 10e tot de 13e en van de 17e tot de 26e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de bodem van de 4e tot de 8e, op de 11e en van de 18e tot de 31e. De maximale dikte van de sneeuwlaag bedroeg 47 cm op de 26e in Mont-Rigi.

De uitklaring van de hemel was matig gedurende de ganse maand en de maandelijkse zonneschijnduur was lager dan de normale. Te Ukkel scheen de zon 68u 25 min (norm: 120 u).

De wind waaide in Ukkel vooral uit de sectoren N, SSE en WSW tot NNW. Dit was gedurende 71% van de tijd het geval (norm.: 41%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 4,3 m/s (norm.: 4,0 m/s). Windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer werden waargenomen op de 1e. Deze snelheid kon nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.