Augustus 2014 (oude normalen) workflow

Opmerking: de normalen voor het station van Ukkel in de tabel hierna zijn berekend voor de referentieperioden gebruikt in de klimatologische overzichten tot 2010. De perioden zijn gedetailleerd onder de tabel. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1012,7 1015,7 a 1020,9 1869 1009,6 1878
Gemiddelde windsnelheid m/s 3,1 3,1 n 4,4 1917 2,1 1990
Overheersende windrichting ZW ZW
Zonneschijnduur (**) hh:mi 149:49 190 n 323 1947 97 2006
Gemiddelde temperatuur °C 16,2 16,8 n 21,2 1997 13,7 1833
Gemiddelde maximum temperatuur °C 20,1 21,4 n 26,6 1947 17,3 1912
Gemiddelde minimum temperatuur °C 12,7 13 n 16,1 1997 10,7 1920
Relatieve vochtigheid % 77 79,4 n 88 1890 62 1947
Gemiddelde dampdruk hPa 14,2 15,1 n 18,3 1932 12,3 1833
Neerslagtotaal mm 136 74,4 za 231,2 1996 10,4 1983
Neerslagdagen d 21 16 a 28 1941 4 1947
Onweersdagen in het land d 20 15 n
Sneeuwdagen d 0 0 n

Referentieperioden van de normalen :

  • atmosferische luchtdruk: 1833 – 1977
  • wind: 1879 – 1986
  • zonneschijnduur: 1887 – 1980
  • gemiddelde temperatuur: 1833 – 1980
  • maximale en minimale temperatuur: 1901 – 1980
  • relatieve luchtvochtigheid en dampdruk: 1833 – 1982
  • neerslaghoeveelheid en aantal neerslagdagen: 1833 – 1978
  • aantal onweersdagen (in het land): 1964 – 2007
  • aantal sneeuwdagen: 1901 – 1978

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar