Het KMI waakt over de vulkaan Bardarbunga

Bij een vulkanische uitbarsting, houdt de weerkamer van het KMI de verspreiding van het vulkanisch stof nauw in de gaten. De as en/of de zwaveldioxide, die door een vulkaan uitgespuwd wordt, heeft stralingseigenschappen die verschillend zijn van deze van wolken - die samengesteld zijn uit waterdruppels en ijskristallen - en kan, onder bepaalde voorwaarden, waargenomen worden op satellietbeelden. Deze beelden combineren verschillende golflengtekanalen in het infrarood en worden door de meteorologen geanalyseerd om vulkanische ontladingen te detecteren.


De evolutie van een vulkanische aswolk is afhankelijk van de weersomstandigheden. De stoffen die door een vulkaan uitgespuwd worden, worden namelijk door de luchtstromingen gedragen waarvan snelheid en richting gewoonlijk variëren naargelang de hoogte en die in verloop van tijd ook veranderen. De voorspelling van de verspreiding van de vulkanische pluim wordt berekend door gebruik te maken van een dispersie-algoritme, gekoppeld aan een numeriek voorspellingsmodel (mathematische simulatie van de atmosfeer). De meteorologen kunnen zodoende op elk moment de verspreidingsrichting van de stofwolk inschatten.

 

Als dergelijke stofwolk onze regio bereikt, kan deze gedetecteerd worden door de LIDAR (Light Dectection And Ranging): dit is een meetapparaat dat de atmosfeer verticaal peilt en dat toelaat om, met behulp van een lichtbundel, een concentratieprofiel van de deeltjes (aerosolen, enz.) op basis van de gereflecteerde straling te verkrijgen. Dit apparaat kan bijvoorbeeld het woestijnzand, dat soms naar onze streken vervoerd wordt door de hoge luchtstromen, detecteren. Het kan dus ook gebruikt worden om vulkanische as te detecteren.

 

Bovendien nemen de meteorologen van het KMI , in geval van een bevestigde uitbarsting, deel aan een internationale teleconferentie die dagelijks door het VAAC (Volcanic Ash Advisory Center) uit Londen georganiseerd wordt met de bedoeling om informatie over de situatie onder experten te delen.

 

Indien de IJslandse vulkaan Bardarbunga zou uitbarsten en een pluim van vulkanische as zou uitspuwen - zoals in 2010 het geval was met de vulkaan Eyjafjallajökull, staat het KMI klaar om onmiddellijk mee te werken aan de internationale veiligheidsprocedures op meteorologisch vlak.

 

Kaart met de lokalisatie van de verschillende Ijslandische vulkanen. De Bardarbunga staat momenteel in oranje warning level.

Naar de webcam van de Bardarbunga

Last minute nieuws van de web site van het BBC