Klimatologisch overzicht van april 2008

De tweede maand van de meteorologische lente werd in Ukkel gekenmerkt door een abnormaal lage waarde van de gemiddelde windsnelheid, en normale waarden van het neerslagtotaal, de gemiddelde temperatuur en de zonneschijnduur.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1011,3 1014,2 n 1023,5 1938 1003,9 1998
Gemiddelde windsnelheid m/s 3,2 3,7 a 5 1947 2,8 2007
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduur hh:mi 135:00 158 n 284 2007 67 1970
Gemiddelde temperatuur °C 9,3 9 n 14,3 2007 4,3 1837
Gemiddelde maximum temperatuur °C 13,8 13,1 n 20,5 2007 8,1 1903
Gemiddelde minimum temperatuur °C 4,7 5 n 8,2 1961 1,5 1917
Relatieve vochtigheid % 69 76,6 za 88 1891 59 1893
Gemiddelde dampdruk hPa 8 8,6 n 11,5 1961 6,1 1837
Neerslagtotaal mm 45,8 53,1 n 134,3 2001 0 2007
Neerslagdagen d 14 17 n 29 1935 0 2007
Onweersdagen in het land d 10 6,6 n
Sneeuwdagen d 0 2,4

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 2e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie gesitueerd ten westen van de Britse Eilanden. Van de 3e tot de 4e kregen deze luchtstromingen een polair karakter als gevolg van de installatie van een hogedrukgebied ten zuidwesten van Engeland. Van de 5e tot de 7e werden deze luchtstromingen bepaald door een depressie met centrum ten zuiden van Scandinavië. Van de 8e tot de 13e werd hun maritiem karakter versterkt omdat de depressie zich boven de Atlantische Oceaan installeerde ter hoogte van Groot-Brittannië of ten zuiden van IJsland. Van de 14e tot de 18e kregen de ons toegstuurde lucht een continentaal karakter als gevolg van de ontwikkeling van een anticycloon boven de Britse Eilanden die zich nadien naar IJsland verplaatste. Van de 19e tot de 22e werd ons weer beïnvloed door door zachtere maritieme lucht geassocieerd aan een depressie in ontwikkeling vanaf Frankrijk naar onze streken. Van de 23e tot het einde van de maand werden de maritieme luchtstromingen bepaald door een depressie met centrum boven de Britse Eilanden tot de 24e, daarna door een anticycloon in beweging vanaf Frankrijk naar Rusland tot de 27e en uiteindelijk door door een nieuwe depressie gesitueerd in de buurt van de Groot-Brittannië. De gemiddelde luchtdruk in Ukkel bedroeg 1011,3 hPa (normaal : 1014,2 hPa).

De overwegend maritieme luchtstromingen tijdens deze maand lagen aan de basis van de temperaturen dicht bij de normale waarden in ons land. De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen –1,5°C en +1,0°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen –1,0 °C en +1,0°C. De absolute maxima lagen tussen 19°C en 25°C en werden meestal waargenomen op de 27e. De absolute minima varieerden tussen 6°C en –1°C en werden meestal gemeten op de 8e of de 16e. In Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 9,3°C (normaal : 9,0°C). De gemiddelde uitersten bedroegen 13,8°C en 4,7°C (normaal : 13,1°C en 5,0°C). De absolute uitersten bedroegen 23,7°C [de 27e] en –1,8°C [de 8e] (normaal : 21,6 °C en 0,4 °C).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normale waarden. Zij varieerden van 68% van de normale aan de Kust tot 137% in de Condroz. Deze afwijkingen waren overal normaal. De grootste dagelijkse neerslaghoeveelheden in ons land varieerden van 2 mm tot 30 mm en deden zich vooral voor op de 13e of de 14e. In Ukkel was de neerslagfrequentie “normaal” laag ; met de pluviometer werd gedurende 14 dagen in totaal 45,8 mm gemeten (normaal : 53,1 mm in 17 dagen).

De neerslag ging gedurende 10 dagen gepaard met onweersverschijnselen (normaal : 6,6 dagen) : de 1e, 6e, 13e, 14e, 20e, 23e, 27e, 28e, 29e en de 30e. Wind,- water en/of hagelschade werden ons gesignaleerd op de 10e, 14e en de 23e. Hagel werd ons gemeld op de 6e. De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 5 dagen : de 5e, 6e, 7e, 14e en de 15e. Zij gaven aaleiding tot een sneeuwbedekking van de 6e tot de 8e en van de 14e tot de 15e. De maximale dikte van de sneeuwlaag werd bereikt op de 7e in Frassem nabij Arlon met 11 cm.

Niettegenstaande een voortreffelijke zonneschijnduur tijdens de tweede decade was de maandelijkse zonneschijnduur lager dan normaal. In Ukkel registreerden we 135h 10 minuten zonneschijn (normaal : 158 uur).

De wind kwam voornamelijk uit de sectoren ENE – E , SSE – E, WSW en NNW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 57 % (normaal : 36 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg te Ukkel 3,2 m/s (normaal : 3,7 m/s). In het land werden er deze maand geen windstoten van meer dan 100 km/u (28 m/s) waargenomen in het meetnet. Deze snelheid kon evenwel op sommige plaatsen tijdens de onweders bereikt of overtroffen worden.