september 2014 (oude normalen)

Opmerking: de normalen voor het station van Ukkel in de tabel hierna zijn berekend voor de referentieperioden gebruikt in de klimatologische overzichten tot 2010. De perioden zijn gedetailleerd onder de tabel. Deze recordwaarden hadden, wat de betrokken periode betrof, dezelfde startdatum, maar duurden voort tot 2010.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1018,8 1016 n 1025 1865 1008,8 1840
Gemiddelde windsnelheid m/s 2,6 3,2 za 4,4 1918 2,3 1989
Overheersende windrichting NNO ZW
Zonneschijnduur (**) hh:mi 156:59 156 n 299 1959 65 2001
Gemiddelde temperatuur °C 16,5 14,6 za 18,4 2006 10,7 1912
Gemiddelde maximum temperatuur °C 20,7 19,1 a 23,4 2006 14,2 1912
Gemiddelde minimum temperatuur °C 12,2 10,8 a 14,4 1949 7,3 1986
Relatieve vochtigheid % 78 82,3 a 93 1881 68 1959
Gemiddelde dampdruk hPa 14,5 13,5 n 17,1 1961 10,9 1847
Neerslagtotaal mm 15,1 69,8 za 199,4 2001 2 1895
Neerslagdagen d 7 15 za 27 1950 2 1959
Onweersdagen in het land d 6 7 n
Sneeuwdagen d 0 0 n

Referentieperioden van de normalen :

  • atmosferische luchtdruk: 1833 – 1977
  • wind: 1879 – 1986
  • zonneschijnduur: 1887 – 1980
  • gemiddelde temperatuur: 1833 – 1980
  • maximale en minimale temperatuur: 1901 – 1980
  • relatieve luchtvochtigheid en dampdruk: 1833 – 1982
  • neerslaghoeveelheid en aantal neerslagdagen: 1833 – 1978
  • aantal onweersdagen (in het land): 1964 – 2007
  • aantal sneeuwdagen: 1901 – 1978

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar