klimatologisch overzicht van mei 2008

De laatste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door een zéér uitzonderlijke hoge gemiddelde temperatuur, door een abnormaal lage gemiddelde windsnelheid en door normale waarden van de zonneschijnduur en het neerslagtotaal.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1014,8 1015,5 n 1021,8 1991 1008,7 1983
Gemiddelde windsnelheid m/s 3 3,4 a 4,6 1888 2,6 1989
Overheersende windrichting ONO ZW
Zonneschijnduur hh:mi 231:00 199 n 326 1989 67 1984
Gemiddelde temperatuur °C 16,4 12,7 zu 16,4 2008 8,5 1902
Gemiddelde maximum temperatuur °C 21,3 17,2 zu 21,3 2008 12,2 1902
Gemiddelde minimum temperatuur °C 11,4 8,3 zu 11,4 2008 5,3 1902
Relatieve vochtigheid % 62 75,5 zu 88 1887 62 2008
Gemiddelde dampdruk hPa 11,3 11 n 14 1889 8,3 1866
Neerslagtotaal mm 53,9 61,6 n 145,6 1965 1,4 1833
Neerslagdagen d 11 15 a 30 1856 4 1989
Onweersdagen in het land d 13 11,2 n
Sneeuwdagen d 0 0,4

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 2e werd ons weer beïnvloed door maritieme lucht verbonden aan een zone van lage druk met centrum boven Groot-Brittannië. Van de 3e tot de 15e waren wij onderworpen aan de invloed van continentale luchtstromingen als gevolg van de ontwikkeling van een zone van hoge druk boven de Noordzee; op het einde van deze periode bewoog zich een lagedrukgebied vanaf Frankrijk langzaam naar onze streken. Van de 16e tot de 18e ontstond een depressie boven de Benelux waardoor wij het slachtoffer werden van zeer onstabiel weer. Van de 19e tot de 24e situeerde een anticycloon zich ten zuiden van de archipel van Svalbard (in de Arctische oceaan) en strekte zich uit tot Groot-Brittannië, waardoor continentale lucht boven onze streken werd aangevoerd. Van de 25e tot het einde van de maand waren wij onderworpen aan maritieme lucht van tropische oorsprong verbonden aan een depressie gelegen in de buurt van Frankrijk. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1014,8 hPa (norm. : 1015,5 hPa).

De overwegend continentale luchtstromingen lagen aan de oorsprong van de temperaturen hoger dan de normale waarden. De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen +3,5°C en +4,5°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen +2,0°C en +4,0°C. De absolute maxima lagen tussen 24°C en 29°C en werden vooral waargenomen op de 9e, 10e de 13e of de 14e. De absolute minima varieerden van 1°C tot 6°C en werden op verschillende data waargenomen. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 16,4°C (norm. : 12,7°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 21,3°C en 11,4°C (norm. : 17,2°C en 8,3°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 26,8°C [de 10e of de 14e]  en 6,2°C [de 20e] (norm. : 25,4°C en 2,2°C). Er waren zeven zomerse dagen (max. ≥ 25°C) (norm. : 1,7 d.) maar geen enkele hittedag. [max ≥ 30°C] (norm.: 0,1d). Deze meimaand 2008 was de warmste meimaand sinds het begin van de temperatuurswaarnemingen te Brussel-Ukkel : wij observeerden een gemiddelde temperatuur van 16,4°C, terwijl het vorige record dateerde uit 1947 met 15,8°C.

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 68 % van de normale in Belgisch Lotharingen tot 110 % in de Kempen. Al deze streekgemiddelden waren normaal. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 mm tot meer dan 60 mm en deden zich meestal voor op de 15e, de 16e, de 28e of de 29e. Waarden van meer dan 40 mm werden op de 15e, de 28e en de 29e gemeten, de hoogste waarde was deze van Rachamps met 62,6 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal laag. Met de pluviometer werd gedurende 11 dagen in totaal 53,9 mm gemeten (norm. : 61,6 mm in 15 dagen).

In het land werden 13 onweersdagen waargenomen (norm. : 11,2 d.): de 1e, 2e, 14e, 15e, 16e, 17e, 25e, 26e, 27e, 28e, 29e, 30e en de 31e. Wateroverlast, hagelschade, windschade en/of bliksemschade werden ons gesignaleerd op de 1e, 14e, 15e, 17e, 26e en de 29e. De neerslag was vergezeld van hagel op 5 dagen: de 1e, de 14e, de 15e, de 17e en de 29e.

Als gevolg van een zeer hoge zonneschijnduur tijdens de eerste decade en een matige zonneschijnduur op het einde van de maand was de maandelijkse zonneschijnduur te Ukkel lichtjes hoger dan normaal met 231h 00 min zonneschijn. (norm. : 199 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NE tot SE. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 71 % (norm. : 30 %). De gemiddelde windsnelheid was 3,0 m/s (norm. : 3.4 m/s). Windstoten van 100km/h of meer werden niet waargenomen in het anemometrische meetnet. Deze snelheden konden echter plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.