2014 : Het warmste jaar sinds 1833 ?

Het zou een bijzonder koude maand december moeten worden opdat 2014 het jaar 2011 niet zou onttronen als het warmste jaar sinds 1833, in het referentie-station van het KMI te Ukkel.
Sinds het begin van dit jaar, liggen de gemiddelde temperaturen van de meeste maanden steeds boven de normale waarden (zie de grafiek hieronder). Enkel tijdens de maanden mei en vooral augustus lagen de gemiddelde temperaturen lager dan de normalen (respectievelijk 0,1 °C en 1,8 °C lager). Zoals uit de grafiek blijkt, bedragen de temperatuurwaarden voor de andere maanden 0,3 °C (in juni) à  2,9 °C (in februari) hoger dan de normalen.

 

Grafiek : De roze kromme op deze grafiek geeft, voor het jaar 2014, de maandgemiddelden van de luchttemperatuur te Ukkel in °C weer. De waarden voor de maand november, zijn berekend op basis van de gemeten waarden tot en met 27 november, en de voorspellingen voor de laatste dagen van de maand. De waarden voor de maand december zijn deze van december 2013. De rode curve geeft de normale temperatuurwaarden weer, berekend voor de periode 1981-2010. De blauwe rechthoekjes geven de waaiers weer van de maandgegevens sinds 1833. Telkens worden hier de jaren met de meest extreme waarden weergegeven.

De tabel hieronder geeft de maandelijkse temperatuurwaarden voor 2014 weer, de overeenkomstige normale waarden en de rangschikking van deze maanden van 2014 in de maandreeksen vanaf het jaar 1833, waarbij men de waarden rangschikt van de warmste tot de minst warme. Er zijn voor elke maand in totaal 181 waarden.
De temperatuur van de maand november 2014 wordt geschat op 9°C, dit op basis van de tot nu gemeten temperaturen en de voorspellingen voor de laatste dagen van de maand. Voor de maand december werd uitgegaan van een normale waarde (3,9°C).

Met deze waarde, zou de gemiddelde temperatuur voor 2014 11,9 ° C bedragen, t.t.z. 0,3 ° C meer deze van 2011 (11.6 ° C).

 

Met andere woorden, om het jaarrecord van 2011 te breken, volstaat het dat de temperatuur in december ten minste 0,4 °C bereikt. Indien we ons echter baseren op de temperaturen van de decembermaanden sinds 1981, wordt geschat dat er statistisch gezien slechts één kans op 30 bestaat dat de temperatuur deze waarde niet zou halen in december.

De koudste decembermaand was deze van 2010 (met -0,7 °C), gevolgd door deze van 1996 (0,7 °C). Voorafgaand aan 1981, moeten we teruggaan naar 1969 om een temperatuur van minder dan 0,4 °C voor de maand december te vinden. Vanuit statistisch oogpunt, is het erg redelijk om aan te nemen dat het record voor de jaarlijkse temperatuur dit jaar verbroken zal worden.

Anderzijds, ook volgens de laatste langetermijn weersvoorspellingen van het Europees Centrum te Reading, lijkt het vrij onwaarschijnlijk dat het in december voldoende koud zal worden om een nieuw record te voorkomen.