Klimatologisch overzicht van juni 2008

De eerste maand van de meteorologische zomer te Ukkel werd gekenmerkt door normale waarden van de temperatuur, de neerslaghoeveelheid, de zonneschijnduur en de gemiddelde windsnelheid.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1017,2 1016,3 n 1022,9 1865 1009,7 1852
Gemiddelde windsnelheid m/s 2,8 3,1 a 4 1946 2,3 1989
Overheersende windrichting ZW ZW
Zonneschijnduur hh:mi 184:40 202 n 306 1976 97 1987
Gemiddelde temperatuur °C 16,1 15,5 n 19,3 2003 11,6 1923
Gemiddelde maximum temperatuur °C 20,7 20,2 n 24,5 1976 15,6 1923
Gemiddelde minimum temperatuur °C 11,9 11,3 n 14,4 2003 7,7 1918
Relatieve vochtigheid % 73 76,9 a 87 1888 64 1976
Gemiddelde dampdruk hPa 13 13,5 n 16,9 1858 10,9 1923
Neerslagtotaal mm 69,9 67,4 n 173,3 1839 12,1 1976
Neerslagdagen d 17 15 n 26 1916 4 1887
Onweersdagen in het land d 10 10,7 n
Sneeuwdagen d 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 3e werd het weer in onze streken bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een complexe zone van lage druk gelegen boven de Noordzee. Van de 4e tot de 6e waren deze luchtstromingen verbonden aan een depressie met centrum ten zuiden van IJsland. Op de 7e bepaalde een depressie boven Oostenrijk ons weer. Van de 8e tot de 10e werd de aangevoerde lucht droger omdat zij toen verbonden was aan een zone van hoge druk die zich had ontwikkeld ten zuidwesten van de Britse Eilanden. Van de 11e tot de 15e werd maritieme, polaire lucht aangevoerd als gevolg van de aanwezigheid van een anticycloon boven de Atlantische Oceaan. Van de 16e tot 20e zorgde een depressie in de buurt van de Britse Eilanden voor de aanvoer van zachtere, maar vochtigere maritieme lucht. Van 21e tot de 30e werd ons weer bepaald door maritieme lucht, verbonden op de 21e en de 22e aan een anticycloon in ontwikkeling vanaf Frankrijk naar het oosten van Europa, vervolgens, op de 23e en de 24e aan een depressie in ontwikkeling vanaf Schotland naar het zuiden van Scandinavië, van de 25e tot de 28e aan een depressie in de buurt van de Britse Eilanden en uiteindelijk waren zij op de 29e en de 30e verbonden aan een wig van hoge druk verbonden aan het hogedrukgebied der Azoren die zich uitstrekte naar oostelijk Europa. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1017,2 hPa (norm 1016,3 hPa).

De frequentie van de zachte maritieme luchtstromingen die ons weer hebben beïnvloed tijdens een groot deel van de maand lagen aan de basis van de iets te hoge temperaturen. In het land lag de afwijking van de maandgemiddelden van de maximale temperaturen met de normalen tussen –1,0°C en +2,0°C. Het verschil tussen de gemiddelde maandminima met de normalen lag tussen +0,5°C en +3,0°C. De absolute maxima varieerden tussen 24°C en 30°C en deden zich meestal voor op de 2e, de 22e of de 24e. De absolute minima varieerden tussen 2°C en 11°C en werden over het algemeen waargenomen op de 16e. De gemiddelde temperatuur te Ukkel bedroeg 16,1°C (norm.: 15,5°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 20,7°C en 11,9°C (norm.: 20,2°C en 11,3°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 27,5°C [de 2e] en 6,4°C [de 16e] (norm: 28,0°C en 5,6°C). Er waren vier zomerdagen [max >= 25 °C] (norm.: 4,6 d.), maar geen enkele tropische dag [max >= 30°C] (norm. : 0,6 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 79 % van de normale in de streek van Gileppe en Warche en in de Ardennen tot 144% in Haspengouw. Al deze afwijkingen van de normalen waren normaal. De hoogste dagwaarden varieerden tussen 5 en meer dan 90 mm en deden zich voor op diverse data. Enkele waarden van meer dan 40 mm werden waargenomen op de 2e, de 4e of de 12e, het meest opmerkelijk was de waarde van Diest met 86,0 mm op de 2e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 17 dagen in totaal 69,9 mm gemeten (norm.: 67,4 mm in 15 dagen).

Onweersverschijnselen werden gedurende 10 dagen in het land waargenomen (norm. : 10.7 d) : de 2e, 3e, 6e, 8e, 10e, 14e, 15e, 22e, 24e en de 25e. Windschade, hagelschade, waterschade en/of bliksemschade werden ons gesignaleerd op de 2e, 5e, 6e, 12e, 15e, 22e en de 25e. Hagel werd waargenomen op de 2e en de 22e.

Als gevolg van een matige uitklaring van de hemel tijdens de eerste decade was de zonneschijnduur van de maand iets lager dan normaal. Men registreerde te Ukkel 184 h 40 min zonneschijn (norm. : 202 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren S tot WSW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 51 % (norm. : 30 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 2,8 m/s (norm. : 3,1 m/s). Windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer werden niet waargenomen. Deze snelheden konden echter plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.