Klimatologisch overzicht van juli 2008

De tweede maand van de meteorologische zomer werd te Ukkel gekenmerkt door normale waarden van de gemiddelde windsnelheid, de gemiddelde temperatuur, de zonneschijnduur en de neerslaghoeveelheid.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1015,2 1015,9 n 1021,8 1885 1010 1888
Gemiddelde windsnelheid m/s 2,9 3,1 n 4,1 1954 2,3 1986
Overheersende windrichting ZW ZW
Zonneschijnduur hh:mi 181:34 195 n 314 1959 93 2000
Gemiddelde temperatuur °C 18 17,1 n 23 2006 13,5 1841
Gemiddelde maximum temperatuur °C 22,4 21,6 n 28,6 2006 17,4 1919
Gemiddelde minimum temperatuur °C 13,6 13,1 n 17,3 2006 10,6 1919
Relatieve vochtigheid % 72 78,5 za 90 1888 64 1921
Gemiddelde dampdruk hPa 14,1 15,2 a 18,1 1852 12,8 1863
Neerslagtotaal mm 101,9 74,3 n 196,5 1942 2,9 1885
Neerslagdagen d 20 17 n 29 1936 2 1885
Onweersdagen in het land d 14 10,7 n
Sneeuwdagen d 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Op de 1e lagen wij onder de invloed van continentale luchtstromingen verbonden aan een hogedrukgebied boven Polen. Van de 2e tot de 19e werd ons weer bepaald door maritieme lucht verbonden aan een depressie ten zuiden van IJsland van de 2e tot de 4e, daarna aan een depressie in de buurt van Groot-Brittannië van de 5e tot de 10e. Van de 11e tot de 13e waren zij verbonden aan een depressie boven de Noordzee, van de 14e tot de 16e aan een depressie ten noorden van Schotland en van de 17e tot de 19e aan een depressie boven Groot-Brittannië. Op de 20e kregen deze luchtstromingen een polair karakter als gevolg van de verplaatsing van deze depressie naar de Noordzee en het zuiden van Scandinavië. Van de 21e tot de 23e stroomde opnieuw maritieme lucht naar onze streken als gevolg van een anticycloon, eerst gelegen ten westen van Groot-Brittannië en daarna boven het Kanaal. Op de 24e en de 28e lagen wij onder de invloed van continentale luchtstromingen verbonden aan een zone van hoge druk boven Scandinavië behalve op de 26e wanneer een kleine depressie boven het Kanaal ons maritieme lucht stuurde. Van de 29e tot het einde van de maand waren het opnieuw depressies, eerst boven het Kanaal, daarna boven de Atlantische oceaan die maritieme lucht van tropische oorsprong naar ons land stuurden. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1015,2 hPa (norm.: 1015,9 hPa).

De frequentie van maritieme luchtstromingen lag aan de oorsprong van de iets te hoge temperaturen. De afwijking van de normale van de gemiddelde maximale temperaturen in het land varieerde van –0,5°C tot +1,5°C. De afwijking van de normale van de gemiddelde minimale temperaturen lag tussen –0,5°C en +1,5°C. De absolute maxima varieerden van 27°C tot 33°C en werden waargenomen op de 1e, de 2e of de 31e. De absolute minima lagen tussen 3°C en 12°C en werden meestal gemeten op de 13e of de 14e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 18,0°C (norm.: 17,1°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 22,4°C en 13,6°C (norm.: 21,6°C en 13,1°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 31,0°C [de 31e] en 9,0°C [de 14e] (norm.: 29,9°C en 8,0°C). Er waren 9 zomerse dagen [max. ³ 25°C] (norm.: 6,6 d.), waarvan er één tropisch was [max. ³ 30°C] (norm.: 1,6 d.).

In het land waren de streekgemiddelden van de neerslag bijna allen hoger dan de normalen. Zij varieerden van 90 % van de normale in Doornikse tot 168 % in de streek van Gileppe en Warche. Het teveel aan neerslag was overal normaal behalve in de streek van Gileppe en Warche waar het zeer abnormaal was. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 mm tot meer dan 130 mm en werden op verschillende data waargenomen. Waarden van meer dan 40 mm werden waargenomen op de 2e, de 26e of de 27e. Het opmerkelijkst was de waarde van Strée (Modave) op de 2e met 134,5 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 20 dagen in totaal 101,9 mm gemeten (norm.: 74,3 mm op 17 d.).

In het land was de neerslag gedurende 14 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 10,7 d.): de 2e, 3e, 7e, 10e, 11e, 16e, 19e, 20e en van de 26e tot de 31e. Hagel werd ons gesignaleerd op de 2e, 3e, 10e, 26e, 27e, 28e, en de 29e. Windschade, bliksemschade, of waterschade werden ons gesignaleerd op de 2e, 3e, 10e, 11e, 19e, en van de 27e tot de 29e en de 31e.

Niettegenstaande een goede zonneschijnduur tijdens de tweede decade lag de maandelijkse zonneschijnduur iets onder de normale waarde. Te Ukkel registreerde men 181h 35 min zonneschijn. (norm.: 195 h.).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren ENE tot WSW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 79 % (norm.: 51 %). De gemiddelde windsnelheid was 2,9 m/s (norm.: 3,1 m/s). Windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer werden niet waargenomen. Deze snelheden konden echter plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.