Klimatologisch overzicht van september 2008

De eerste maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door normale waarden van de gemiddelde temperatuur, van het neerslagtotaal, van de zonneschijnduur en van de gemiddelde windsnelheid.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1017,8 1016 n 1025 1865 1008,8 1840
Gemiddelde windsnelheid m/s 3,3 3,2 n 4,4 1918 2,3 1989
Overheersende windrichting ONO ZW
Zonneschijnduur hh:mi 157:45 154 n 287 1959 66 1984
Gemiddelde temperatuur °C 14 14,6 n 18,4 2006 10,7 1912
Gemiddelde maximum temperatuur °C 18,2 19,1 n 23,4 2006 14,2 1912
Gemiddelde minimum temperatuur °C 9,9 10,8 n 14,4 1949 7,3 1986
Relatieve vochtigheid % 75 82,3 u 93 1881 68 1959
Gemiddelde dampdruk hPa 11,3 13,5 u 17,1 1961 10,9 1847
Neerslagtotaal mm 70,8 69,8 n 199,4 2001 2 1895
Neerslagdagen d 12 15 n 27 1950 2 1959
Onweersdagen in het land d 6 7,8 n
Sneeuwdagen d 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 14e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan depressies in de buurt van de Britse Eilanden, behalve op de 9e wanneer zij een tropisch karakter kregen als gevolg van de ontwikkeling van een anticycloon boven Oost-Europa. Van de 15e tot de 20e werden onze streken onderworpen aan continentale luchtstromingen met een polair karakter als gevolg van de ontwikkeling van een zone van hoge druk boven Scandinavië. Van de 21e tot de 24e was de maritieme lucht boven onze streken verbonden aan een uitgebreid gebied van lage druk gelegen in de buurt van IJsland. Van de 25e tot de 28e werden deze luchtstromingen vervangen door maritieme lucht van polaire oorsprong verbonden aan een zone van hoge druk vanaf het westen van Ierland tot Noorwegen. Van de 29e tot de 30e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie gelegen ten noorden van Duitsland en boven Denemarken. De gemiddelde maandelijkse luchtdruk bedroeg te Ukkel 1017,8 hPa (norm.: 1016,0 hPa).

Als gevolg van de overwegend maritieme of continentale luchtstromingen met polair karakter waren de temperaturen lager dan de normale waarden. In het land weken de maandgemiddelden van de maximumtemperatuur af van de normale met een waarde gelegen tussen –2,5 °C en –0,5 °C. De afwijking van de normale gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur bereikten waarden tussen –2,0 °C en 0,0 °C. De absolute maxima varieerden in het land tussen 21 °C en 29 °C en deden zich meestal voor op de 11e. De absolute minima varieerden tussen –0 °C en 6 °C en werden meestal waargenomen op de 19e of de 20e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 14,0 °C (norm.: 14,6 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 18,2 °C en 9,9 °C (norm.: 19,1 °C en 10,8 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 27,2 °C [de 11e] en 4,2 °C [de 19e] (norm.: 26,0 °C en 5,5 °C). Er waren twee zomerse dagen [max. >= 25 °C] (norm.: 2,2 d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 61 % van de normale in de Kempen tot 138 % in Belgisch Lotharingen. Al deze afwijkingen waren normaal. De hoogste dagwaarden varieerden in ons land van enkele millimeters tot meer dan 45 mm en werden meestal waargenomen op de 30e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd op 12 dagen in totaal 70,8 mm gemeten (norm.: 69,8 mm in 15 dagen).

In het land waren er 6 onweersdagen (norm.: 7,8 d): de 2e, 3e, 5e, 9e, de 11e en de 12e. Windschade, waterschade en/of schade ten gevolge van blikseminslag werden ons meegedeeld op de 6e, 11e, 12e en de 13e.

Als gevolg van een zeer hoge zonneschijnduur tijdens de tweede decade was het totaal van de zonneschijnduur hoger dan de nomale. Te Ukkel registreerde men 157 h 45 min zonneschijn. (norm.: 154 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren ENE tot E en S tot SW. Hun frequentie uit die richtingen bedroeg 74 % (norm.: 36 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,3 m/s (norm.: 3,2 m/s). Tijdens deze maand werden in het anemometrische meetnet geen windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer gemeten. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens onweders.