Wedstrijd Asgard Balloons 2016

Leerlingen doen aan ruimtevaart

Stuur een zelfbedacht experiment mee met een stratosfeerballon

Op 28 april 2016 is het weer zover. Tien teams van leerlingen en hun leraren leggen dan de laatste hand aan hun zelf ontworpen experimenten die met een weerballon, gelanceerd vanop het KMI, meevliegen naar de hogere lagen van de atmosfeer. Reeds voor de zesde keer stelt het KMI een weerballon en de knowhow ter beschikking van een educatief scholenproject, dat ASGARD werd gedoopt. Andere partners zijn het Sint-Pieterscollege Jette, ESERO, het bureau van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA dat ruimtevaarteducatie promoot op nationaal niveau, en het Solar-Terrestrial Centre of Excellence (STCE).

 

Strato…wat?

De atmosferische laag waarin wij dagelijks leven, met haar wolken, neerslag, en wind, heet de troposfeer. Afhankelijk van het seizoen en de plaats op Aarde reikt deze laag 7 tot 18 kilometer boven zeeniveau. Normaal vliegverkeer blijft binnen de troposfeer. Stijgend in deze laag daalt de temperatuur, tot ongeveer -50/-60°C aan de bovengrens ervan. Nog hoger is de temperatuur enkele kilometers stabiel. Deze stabielere laag heet de tropopauze. Het is de overgang naar de stratosfeer. In de stratosfeer stijgt de temperatuur opnieuw. De bekende ‘ozonlaag’ is daarvoor verantwoordelijk. De weerballon gebruikt aan het KMI bereikt een hoogte van 30 tot 35 kilometer, ver in de stratosfeer dus. Daarom heet dit type ballon een stratosfeerballon. Hoewel de ruimte officieel pas vanaf 100 km boven zeeniveau begint krijgt men in de stratosfeer reeds een echt ‘ruimtegevoel’. De hemel boven je is zwart vanwege de erg lage dichtheid aan luchtdeeltjes. Als je naar beneden kijkt, zie je de kromming van de Aarde, en de mooie, kwetsbare, blauwe laag die erboven hangt.

 

Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor alle secundaire scholen uit België en het buitenland, en ook voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs. Een deelnemend teamvan een secundaire school bestaat gewoonlijk uit 4 of 5 leerlingen en een begeleidende leerkracht. Leerlingen van de derde graad lager onderwijs zijn met de hele klas welkom.

 

Hoe inschrijven?

Bedenk met je team een experiment dat je zelf in mekaar kan steken. Specifieer wat je onderzoeksvraag is. Tijdens de vlucht treden sterke schommelingen op in verschillende parameters, zoals bijvoorbeeld temperatuur, windsnelheden, vochtigheid, licht, luchtdruk, etc. Naast deze parameters, kan je je toespitsen op fenomenen zoals wolken, levende cellen, of straling. Als een echte wetenschapper gebruik je een grote dosis creativiteit om effecten te bestuderen op het onderwerp van je experiment. Er zijn altijd camera’s aan boord die voor beeldmateriaal zorgen. Let op, je mag een totaal gewicht van 150 gram niet overschrijden.
Heb je met je team – na enkele flinke brainstormsessies – een mooi voorstel klaar? Beschrijf het op ons infoformulier (www.esero.be), en dien het in vóór 11 november 2015. Geef in je voorstel duidelijk aan hoe het experiment in elkaar geknutseld wordt, want ook de technische haalbaarheid speelt een rol bij de selectie van de deelnemers.

 

Donwload alle details van de wedstrijd