Het KMI op Antarctica: een nieuwe meetcampagne

Op 21 november 2015 aanstaande vertrekken Dr. Quentin Laffineur, onderzoeker bij het KMI en zijn collega van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA), Christian Hermans, naar het Belgische Prinses Elisabeth poolstation op Antarctica (Zuidpool).

Zij zullen vanuit België bijgestaan worden door hun KMI-collega Dr. Alexander Mangold, die in het verleden reeds meerdere keren op de basis verbleef en hierdoor ruime ervaring heeft met de wetenschappelijke metingen op Antarctica.

 

Hun activiteiten maken deel uit van de Belgische wetenschappelijke Antarctica-expeditie BELARE 2015-2016, die georganiseerd wordt door het Belgisch Poolsecretariaat en het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO). Deze expeditie wordt ondersteund door de Staatssecretaris van Wetenschapsbeleid, Elke Sleurs, en door het personeel van Defensie voor de logistieke ondersteuning.

 

De eerste paar weken zullen besteed worden aan het onderhoud van de diverse meetinstrumenten die de fysische en chemische eigenschappen van aerosolen, en de fysische eigenschappen van de wolken kenmerken. Deze instrumenten hebben voor het eerst gedurende een volledig jaar autonoom gewerkt, dus ook tussen maart en november 2015 wanneer de basis onbemand was. Deze onuitgegeven meetreeks zal bijzonder nuttig zijn voor de wetenschappers van het door BELSPO gefinancierde AEROCLOUD-project, maar deels ook voor de internationale wetenschappelijke gemeenschap op gebied van aërosolen. Voor meer informatie over het AEROCLOUD-project.

 

De twee wetenschappers zullen er ook meetinstrumenten installeren of terugplaatsen die te gevoelig zijn om zonder direct plaatselijk toezicht te opereren of die na de eerste meetcampagne - tussen november 2014 en februari - in België een onderhoud moesten ondergaan.

Er zijn onder andere volgende instrumenten:

  • Een instrument, Brewer genaamd, dat de hoeveelheid UV aan de grond meet, evenals de totale ozonhoeveelheid  in de atmosfeer om op die manier de evolutie van het gat in de ozonlaag te kunnen opvolgen, dat dit jaar bijna zijn maximale grootte - vastgesteld in 2006 - bereikte.
  • Een peilingsysteem dat toelaat om sensoren, die noodzakelijk zijn om de weerparameters in de hoogte vast te leggen, door middel van een weerballon de hoogte in te sturen
  • Het MAX-DOAS-instrument van het BIRA, dat toelaat de concentraties van bepaalde verontreinigende stoffen in de eerste lagen van de atmosfeer te meten.
  • Een nieuw weerstation dat ontworpen werd opdat het bijzonder weinig energie zou verbruiken en ontwikkeld werd door het Institute for Marine and Atmospheric Research (IMAU, Utrecht, Nederland).
  • Een instrument uitgeleend door het Instituut voor Onderzoek in de Troposfeer (TROPOS, Leipzig, Duitsland) om aerosolen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van wolken te meten en te identificeren.

 

 

Dr Quentin Laffineur en Dr Alexander Mangold van het KMI, tijdens de meetcampagne 2014-2015.

In totaal zijn er niet minder dan 13 meetinstrumenten waarover onze collega's zich tijdens een periode van een maand zullen moeten ontfermen.
We wensen hun nu reeds goede moed en veel succes toe bij het vervullen van deze wetenschappelijke taken die van essentieel belang zijn om inzicht te krijgen in de atmosferische mechanismen in Antarctica.

 

Na de melding van het BELARE 2015-2016-team dat vorige donderdag 19 november 2015 als eerste op de basis aankwam, dat er materiaal uit het station verdween, hebben onze wetenschappers vanuit België gelukkig kunnen vaststellen dat dit geen invloed heeft op de actieve metingen in het station en dat ze vanop afstand nog steeds controle hebben over de instrumenten. Niettemin blijven onze wetenschappers erover waken of dit kwade opzet toch geen invloed zou kunnen hebben op de goede werking van de wetenschappelijke metingen in het Prinses Elisabeth poolstation tijdens de komende meetcampagne.

 

Voor meer informatie, kunt u het werk van onze collega's volgen via deze link