Klimatologisch overzicht van november 2008

De laatste maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door de normale waarden van de gemiddelde temperatuur, het neerslagtotaal, de zonneschijnduur en de gemiddelde windsnelheid.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1013,5 1014,4 n 1025,3 1867 1003,4 2000
Gemiddelde windsnelheid m/s 3,5 3,7 n 5,4 1940 2,5 1958
Overheersende windrichting ZZW ZW
Zonneschijnduur hh:mi 39:34 58 n 129 1989 20 1922
Gemiddelde temperatuur °C 6,9 6,1 n 10,4 1994 0,9 1858
Gemiddelde maximum temperatuur °C 9,4 8,9 n 12,8 1994 4,9 1919
Gemiddelde minimum temperatuur °C 4,3 3,5 n 8,1 1994 -1 1921
Relatieve vochtigheid % 90 86,7 za 95 1862 76 1920
Gemiddelde dampdruk hPa 8,9 8,2 a 11,5 1994 5,7 1921
Neerslagtotaal mm 67,6 68,3 n 174,6 1991 11 1853
Neerslagdagen d 26 18 u 27 1974 7 1857
Onweersdagen in het land d 9 2,2 u
Sneeuwdagen d 3 2,4

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Gedurende gans de maand werd ons weer beïnvloed door maritieme luchtstromingen. Van de 1ste tot de 6de waren deze luchtstromingen verbonden aan een depressie boven Frankrijk die zich de 7de verplaatste naar de Benelux. Van de 8ste tot de 14de werden deze luchtstromingen aangevoerd door een lagedrukgebied dat zich in de buurt van Groot-Brittannië bevond. Van de 15de tot de 17de waren ze verbonden aan een hogedrukgebied boven Frankrijk. Van de 18de tot de 25ste namen ze een polair karakter aan ten gevolge van de installatie van een hogedrukgebied ten westen van Ierland en een depressie over Scandinavië. Van de 26ste tot de 28ste voert een depressie over IJsland of juist ten zuiden van deze regio zachtere zeelucht naar onze streken aan. Van de 29ste tot de 30ste waren deze luchtstromingen verbonden aan een depressie in ontwikkeling van Frankrijk naar de Benelux. De gemiddelde luchtdruk bedroeg 1013,5 hPa in Ukkel (norm.: 1014,4 hPa).

In het land lag de afwijking van de normalen van de gemiddelden van de maandelijkse maximumtemperaturen tussen –0,5°C en +1,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normalen met een waarde gelegen tussen +0,5°C en +2,0°C. De absolute maxima lagen tussen 13°C en 17°C en deden zich meestal voor op de 4de of de 10de. De absolute minima varieerden van –8°C tot 1°C en werden gemeten de 25ste. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 6,9°C (norm.: 6,1°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 9,4°C en 4,3°C (norm.: 8,9°C en 3,5°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 15,6°C [de 4de] en –2,0°C [de 24ste] (norm.: 15,9°C en –2,9°C). Er waren 5 vorstdagen [min. <0°C] (norm.: 5 dagen).

De streekgemiddelden van de neerslag varieerden rond de normaalwaarden. Ze varieerden van 85% van de normale in het land van Herve, de regio Gileppe en Warche tot 132% in de Polders. Al deze afwijkingen waren normaal. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 mm tot meer dan 40 mm; ze werden meestal waargnomen de 10de of de 23ste. De 10de werd een dagwaarde waargenomen van meer dan 40 mm in Hooglede met 41,9 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie uitzonderlijk hoger dan de normale waarde: met de pluviometer werd gedurende 26 dagen 67,6 mm gemeten (norm.: 68,3 mm in 18 dagen).

In het land was de neerslag gedurende 9 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 2,2 dagen): de 2de, de 12de, de 17de, de 19de, de 21ste, de 22ste, de 23ste, de 24ste en de 25ste. Water-, wind- of hagelschade werden ons gesignaleerd op de 10de, de 11de, de 21ste, de 22ste en de 23ste. De neerslag bestond gedurende 9 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw van de 21ste tot de 28ste en de 30ste. Er was sneeuwbedekking van de 22ste tot de 29ste en de maximale sneeuwbedekking bedroeg 18 cm te Elsenborn op de 24ste.

Ten gevolge van veel bewolking tijdens de tweede helft van de maand was de zonneschijnduur lager dan normaal: te Ukkel registreerde men 39h35 minuten zon (norm.: 58h).

De wind kwam te Ukkel hoofdzakelijk uit de sectoren E en SE tot SW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 60% (norm.: 38%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,5 m/s (norm.: 3,7 m/s). De 22ste werden er in de kuststreek windstoten tot 104 km/h (29 m/s) gemeten. Windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer konden plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens onweer.