KMI-medewerkster haalt doctoraat

KMI-medewerkster Rozemien De Troch behaalde op 9 mei 2016 haar doctoraatstitel aan de Universiteit van Gent. Ze verdedigde met succes haar thesis “The application of the ALARO-0 model for regional climate modeling in Belgium: extreme precipitation and unfavorable conditions for the dispersion of air pollutants under present and future climate conditions”.

Haar onderzoeksproject werd gefinancierd door BELSPO en beoogde om in detail te onderzoeken in welke mate het operationele weermodel van het KMI (i.e. ALARO-0) gebruikt kan worden voor regionale klimaatmodellering in België. De conclusies en resultaten van Rozemien's werk tonen aan dat ALARO-0 inderdaad gebruikt kan worden voor regionale klimaatmodellering in België, en in het bijzonder voor de toepassing van extreme neerslag en de meteorologische condities die ongunstig zijn voor de verspreiding van luchtvervuiling tijdens wintersmog episodes.

Het KMI wenst Rozemien een dikke proficat!