KMI wetenschappers publiceren een referentieartikel over de zonneconstante

Het klimaat op aarde wordt fundamenteel bepaald door de hoeveelheid energie die de aarde van de zon ontvangt. Deze energie wordt gekwantificeerd in de zogenaamde zonne-irradiantie of zonneconstante. Het KMI heeft meer dan 30 jaar ervaring met het meten van deze zonneconstante vanuit de ruimte en levert hiermee een belangrijke bijdrage tot het internationaal klimaatonderzoek. Wetenschappers van het KMI hebben nu een artikel gepubliceerd in het prestigieuze “Astrophysical Journal”, dat een antwoord geeft op de twee vragen in verband met de zonneconstante, die sinds lang het onderwerp uitmaken van een debat in de wetenschappelijke wereld:

 

Heeft de zon een significante invloed op de klimaatveranderingen op aarde ?

Het is reeds langer geweten dat de zonne-irradiantie varieert in faze met de elfjaarlijkse zonnecyclus. Deze elfjaarlijkse cyclus is bekend van de meer dan 300 jaar lopende waarnemingen van de hoeveelheid zonnevlekken. Deze elfjaarlijkse zonnecyclus veroorzaakt op aarde bescheiden temperatuurvariaties van de orde van 0,1 tot 0,15 °C. Tot nu was het echter een open vraag of de zon op langere termijn een meer significante invloed heeft op de klimaatsveranderingen op aarde. Uit een zorgvuldige analyse van de beschikbare ruimtemetingen, over de periode van 1982 tot 2016, besluiten we nu dat er geen aanwijzingen zijn van langetermijnvariaties van de zonne-irradiantie bovenop de elfjaarlijkse cyclus.

 

Wat is de waarde van de zonneconstante ?

Naast de meting van de variaties van de zonne-irradiantie is er het aparte probleem van de zo nauwkeurig mogelijke meting van de gemiddelde waarde van de zonneconstante. Dit is een probleem van metrologie en vereist het gebruik van zogenaamde absolute radiometers die niet gekalibreerd worden door een uitwendige bron. Op basis van metingen die we gemaakt hebben op het Internationale Ruimte Station in 2008 en op basis van een laboratoriumvalidatie in 2013 besluiten we dat de waarde van de zonneconstante tijdens het minimum van de elfjaarlijkse cyclus 1363 W/m² is. Deze consensuswaarde wijkt zowel af van de “oude” consensuswaarde van 1365 W/m² uit de jaren 90 van vorige eeuw, als van de “nieuwe” waarde van 1361 W/m² die recent door Amerikaanse collega’s voorgesteld werd.

 

De dagelijkse variatie van de zonne-irradiantie sinds 1984 gemeten door het KMI

Link naar het gepubliceerde artikel

Indien u meer uitleg wenst i.v.m. dit onderwerp kunt u contact opnemen met:
Steven Dewitte – 023730624