Klimatologisch overzicht van december 2008

De eerste maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een zéér uitzonderlijk lage waarde van de gemiddelde windsnelheid en normale waarden van het neerslagtotaal, de zonneschijnduur en de gemiddelde temperatuur.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1018,3 1015,2 n 1031,5 1843 1004,4 1959
Gemiddelde windsnelheid m/s 3 4 zu 6,1 1929 2,7 2004
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduur hh:mi 61:30 43 n 96 1948 9 1934
Gemiddelde temperatuur °C 2,8 3,3 n 7,5 1934 -5,6 1879
Gemiddelde maximum temperatuur °C 5,1 5,5 n 9,3 1934 -0,2 1933
Gemiddelde minimum temperatuur °C 0,3 0,8 n 5,6 1934 -5,3 1933
Relatieve vochtigheid % 91 88,4 a 99 1846 74 1838
Gemiddelde dampdruk hPa 6,7 7 n 9,6 1934 3,7 1879
Neerslagtotaal mm 43,3 69,2 n 171,9 1999 6,8 1840
Neerslagdagen d 13 20 a 30 1833 6 1890
Onweersdagen in het land d 2 1,2 n
Sneeuwdagen d 5 4,6

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 10e werd ons weer bepaald door frisse maritieme luchtstromingen verbonden aan depressies boven de Benelux op de 1e en de 2e, nadien aan depressies in de buurt van Groot – Brittannië van de 3e tot de 5e, boven Scandinavië op de 6e, later van de 7e tot de 9e aan een zone van hoge druk in ontwikkeling vanaf de Britse Eilanden naar oostelijk Europa, en op de 10e aan een anticycloon gelegen boven de Atlantische Oceaan ten westen van Frankrijk en Ierland. De tweede decade werd ook bepaald door maritieme luchtstromingen: op de 11e waren zij verbonden aan een depressie ten zuiden van Frankrijk; op de 12e was het een depressie boven Scandinavië die ons frissere lucht toestuurde; van de 13e tot de 16e was het een depressie in ontwikkeling vanaf Groenland naar het zuiden van Frankrijk die deze aanvoer veroorzaakte en van de 17e tot de 20e werden zij ons toegestuurd door een depressie gelegen, eerst in de buurt van IJsland en nadien in de buurt van de Britse Eilanden. Van de 21e tot de 30e zorgde de ontwikkeling van een anticycloon ten westen van Frankrijk en zijn trage verplaatsing naar Scandinavië voor de aanvoer van continentale lucht die de weinig gestoorde maritieme lucht van de eerste twee decades verving. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1018,3 hPa (norm: 1015,2 hPa).

De afwisselend maritieme en continentale luchtmassa's waren de oorzaak van de temperaturen die dicht bij de normale waarden lagen. In het land weken de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen af van de normalen met een waarde gelegen tussen -1,5 °C en 0,0 °C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen lag tussen –2,0 °C en +0,5 °C. De absolute maxima varieerden van 6 °C tot 13 °C en deden zich meestal voor op de 20e. De absolute minima varieerden van –10 °C tot –1 °C en werden gemeten op de 30e of de 31e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 2,8 °C (norm.: 3,3 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 5,1 °C en 0,3 °C (norm.: 5,5 °C en 0,8 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 11,6 °C [de 20e] en –6,1 °C [de 31e] (norm.: 11,9 °C en –6,7 °C). Er waren 12 vorstdagen [min.< 0 °C] (norm.: 11,8 d.), maar geen enkele winterse dag [max.< 0 °C] (norm.: 3,3 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren lager dan de normalen. Zij varieerden van 51 % van de normale in de Kempen tot 93 % in de streek van Gileppe en Warche. Al deze waarden waren normaal behalve deze van de Kempen waar het tekort abnormaal was. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 mm tot 30 mm en deden zich meestal voor op de 2e of de 4e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal laag: met de pluviometer werd gedurende 13 dagen in totaal 43,3 mm gemeten (norm.: 69,2 mm op 20 dagen).

In het land waren er gedurende 2 dagen onweersverschijnselen (norm.: 1,2 d.) : de 4e en de 10e. De neerslag bestond in het land geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 24 dagen: van de 1e tot en met de 7e, van de 9e tot en met de 24e, op de 25e en de 31e. Deze sneeuwval gaf aanleiding tot een lokale sneeuwbedekking van de 1e tot de 12e en van de 15e tot de 19e. De maximale dikte van de sneeuwlaag werd bereikt op de 3e te Elsenborn met 42 cm.

Dankzij een zonnige derde decade was de maandelijkse duur van de zonneschijn te Ukkel hoger dan de normale met 61h 30 min(norm.: 43 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNE tot SSE en W. Hun frequentie bedroeg 53 % van de gevallen in deze sectoren (norm.: 36 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,0 m/s (norm.: 4,0 m/s). Tijdens deze maand werden in het anemometrische meetnet geen windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer gemeten. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens onweders.