Klimatologisch overzicht van oktober 2008

De tweede maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door normale waarden van de gemiddelde temperatuur, het neerslagtotaal, de zonneschijnduur en de gemiddelde windsnelheid.  

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1016 1015,3 n 1025,2 1971 1004,5 1841
Gemiddelde windsnelheid m/s 3,1 3,4 n 4,9 1903 2,4 2007
Overheersende windrichting Z ZW
Zonneschijnduur hh:mi 122:10 113 n 220 1965 48 1998
Gemiddelde temperatuur °C 10,5 10,5 n 14,4 2001 5,8 1881
Gemiddelde maximum temperatuur °C 14,2 14,3 n 19,7 1921 9,1 1905
Gemiddelde minimum temperatuur °C 6,8 7,2 n 11,2 2001 3,2 1922
Relatieve vochtigheid % 85 85,7 n 94 1840 76 1921
Gemiddelde dampdruk hPa 10,5 10,8 n 14,1 2001 8,1 1922
Neerslagtotaal mm 72,4 70,8 n 227,1 1932 5,2 1975
Neerslagdagen d 19 17 n 30 1974 5 1965
Onweersdagen in het land d 6 3,3 n
Sneeuwdagen d 2 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar
Op de 1e bleven maritieme luchtstromingen verbonden aan een zone van lage druk gelegen boven de Noordzee ons weer bepalen. De verplaatsing van deze zone naar Scandinavië gaf deze luchtstromingen een polair karakter van de 2e tot de 3e. Van de 4e tot de 8e werden zij opnieuw zachter als gevolg van de ontwikkeling van een depressie boven de Atlantische oceaan. Van de 9e tot de 10e zorgde een anticycloon in ontwikkeling vanaf de Golf van Gascogne naar Duitsland progressief voor de aanvoer van continentale lucht boven ons land. Van de 11e tot de 23e werd ons weer opnieuw bepaald door maritieme luchtstromingen. Van de 11e tot de 13e waren deze luchtstromingen verbonden aan een anticycloon met centrum boven Oost-Europa; van de 14e tot de 16e werden zij bepaald door een uitgebreide zone van lage druk die zich uitstrekte vanaf de Atlantische Oceaan tot in Scandinavië; van de 17e tot de 23e was het opnieuw een anticycloon die zich uitstrekte vanaf het westen van Frankrijk tot in oostelijk Europa die ons deze lucht toestuurde. Van de 24e tot de 26e was het een zone van lage druk gesitueerd in de buurt van IJsland die zorgde voor de komst van maritieme lucht boven ons land. Van de 27e tot de 31e zorgde de verplaatsing van deze zone naar Scandinavië, en later naar het westen van Frankrijk ervoor dat deze maritieme lucht een polair karakter kreeg. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1016,0 hPa (norm.: 1015,3 hPa). In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen tussen –2,0 °C en 0,0 °C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen – 1,5 °C en +1,0 °C. De absolute maxima varieerden van 17 °C tot 23 °C en deden zich meestal voor op de 12e of de 13e . De absolute minima lagen tussen – 3°C en 2°C en werden meestal op de 29e of de 30e gemeten. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 10,5 °C (norm.: 10,5 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 14,2 °C en 6,8 °C (norm.: 14,3 °C en 7,2 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 22,3 °C (de 12e) en 0,1°C (de 29e) (norm.: 21,6 °C en 1,3 °C). Er was geen enkele vorstdag (min<0°C) (norm.:0,5 d.). De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 80 % van de normale aan de Kust tot 138 % in Belgisch Lotharingen. De afwijkingen waren normaal in alle streken. De hoogste dagwaarden varieerden van 5 tot meer dan 65 mm en deden zich meestal voor op de 3e, de 5e of de 26e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 72,4 mm gemeten op 19 dagen (norm.: 70,8 mm in 17 d.). In het land was de neerslag gedurende 6 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 3,3 d.): de 2e, 3e, 16e, 28e, 29e en de 30e. Wind en/of waterschade werden ons gesignaleerd op de 6e , de 11e, de 12e en de 13e. De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw op 2 dagen: de 30e en de 31e. Dit gaf aanleiding tot een korte sneeuwbedekking op de 30e en de 31e; de maximale dikte bedroeg 3 cm te Mont-Rigi op de 31e. Als gevolg van een goede uitklaring van de hemel tijdens de tweede decade was het totaal van de zonneschijnduur iets groter dan de normale. De totale zonneschijnduur bedroeg te Ukkel 122h 10min (norm.: 113 h). Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren SSE tot SW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 72 % (norm.: 41 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 2,1 m/s (norm.: 3,4 m/s). Tijdens deze maand werden in het anemometrische meetnet geen windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer gemeten. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens onweders.