KMI-bijdrage aan het Europese Horizon 2020 programma

Een nieuw project werd toegekend binnen het Europese Horizon 2020 Framework Program for Research and Inovation aan een internationaal consortium waar ook de sectie "Ionosfeer en Ruimteweer" van het KMI deel van uitmaakt. Het project heeft de titel "Warning and Mitigation Technologies for Traveling Ionospheric Disturbances, Tech-TIDE" (http://cordis.europa.eu/project/rcn/212425_en.html) en ging van start in november 2017.

 

Zogenaamde Travelling Ionospheric Disturbances (TIDs) zijn plasma dichtheidsgolven die zich met verschillende snelheden en frequenties door de ionosfeer voortbewegen. Ze vormen een bedreiging voor de goede werking van technologieën die van de ionosfeer gebruik maken. Het gaat dan bijvoorbeeld over satellietnavigatie, hoge frequentie radiocommunicatie en locatie, radioastronomie en vele anderen.

 

Omdat TIDs vrijwel elke dag optreden en gezien de grote variatie in snelheid, golflengte, amplitude enz. is het detecteren en classificeren van deze verschijnselen tot nu toe nooit mogelijk geweest. Het voornaamste doel van dit project is dan ook het ontwikkelen van een automatisch detectie- en waarschuwingssysteem en van procedures ter bescherming van onze technologie die van radiosignalen gebruik maakt.

 

Meer informatie zal gepubliceerd worden op de website van het project: www.tech-tide.eu (in het Engels).

 

Naar een uitlegfolder over het project