Klimatologisch overzicht van Februari 2010

De laatste maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer uitzonderlijk lage zonneschijnduur en door normale waarden voor de gemiddelde windsnelheid, het neerslagtotaal en de gemiddelde temperatuur.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1003,5 1016,8 u 1032,4 1959 1001,8 1879
Gemiddelde windsnelheid m/s 4,1 4 n 6,3 1990 2,6 1959
Overheersende windrichting ZZW ZW
Zonneschijnduur hh:mi 28:52 76 zu 157 1975 31 2006
Gemiddelde temperatuur °C 2,5 3,5 n 7,9 1990 -6,1 1956
Gemiddelde maximum temperatuur °C 5 6,2 n 11,6 1990 -2,7 1956
Gemiddelde minimum temperatuur °C 0 ,3 n 4,8 1926 -10,5 1956
Relatieve vochtigheid % 86 83,9 n 95 1888 74 1929
Gemiddelde dampdruk hPa 6,2 6,5 n 9,2 1926 3,2 1956
Neerslagtotaal mm 76,1 52,9 n 167,8 2002 5,4 1890
Neerslagdagen d 24 16 u 27 1877 4 1959
Onweersdagen in het land d 4 4
Sneeuwdagen d 10 5,9

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

(**) Nieuwe waarden van zonneschijnduur sinds 1 januari 2009

 

Van de 1e tot de 3e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een zone van lage luchtdruk die zich uitstrekte boven Scandinavië. Van de 4e tot de 6e kwam ons land opnieuw onder invloed van maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie boven Groot-Brittannië. Van de 7e tot de 10e werd onze regio beïnvloedt door continentale luchtstromingen komende uit Oost-Europa als gevolg van een gebied van hoge luchtdruk boven het noorden van Rusland. Van de 11e tot de 14e werd ons weer beïnvloedt door maritieme luchtstromingen van polaire oorsprong verbonden aan een anticycloon die zich uitstrekte van Groot-Brittannië tot het noorden van Scandinavië. Van de 15e tot de 28e stroomden maritieme luchtstromingen onze regio binnen onder invloed van een zone van lage luchtdruk gesitueerd boven de Britse eilanden tot het westen van Frankrijk. De gemiddelde luchtdruk bedroeg in Ukkel 1003,5 hPa (norm:. 1016,8 hPa).

De afwijking van de gemiddelde temperatuur ten opzichte van de normale lag tussen –2,0°C en –1,0°C. De afwijking van de maandgemiddelden van de minimumtemperatuur ten opzichte van de normale is begrepen tussen –1,0°C en +2,0°C. De absolute maximumtemperaturen varieerden van 8°C tot 14°C en deden zich meestal voor op de 27e. De absolute minimumtemperaturen varieerden tussen –3°C en –16°C en werden waargenomen op verschillende data. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde maandtemperatuur 2,5°C (norm.: 3,5°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 5,0°C en 0,0°C (norm.: 6,2°C en 0,3°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 12°C [de 27e] en –6,5°C [de 12e] (norm.: 13,0°C en –6,7°C). Er waren 10 vorstdagen [min. <0°C] (norm.: 12 d.), waarvan er 6 winterse dagen waren [max. <0°C] (norm.: 2,4 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren over het algemeen hoger dan de normale waarden. Zij varieerden van 99% van de normale in de regio Gileppe en Warche tot 203% in Belgisch Lotharingen. De waarden waren normaal in de Condroz, het Land van Herve en de regio Gileppe en Warche ; abnormaal aan de kust, in de Polders, Oost- en West-Vlaanderen, Brabant, de Kempen en in de Ardennen ; zeer abnormaal in de Borinage en in het gebied tussen Samber en Maas en uitzonderlijk in Belgisch Lotharingen. De hoogste dagwaarden varieerden tussen 3 en 55 mm en werden het meest frequent waargenomen op de 2e, de 22e en de 28e. Enkele waarden van 40 mm werden waargenomen de 2e : de hoogste waarde bedroeg 54,5 mm te Lacuisine (Florenville). Te Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal hoog : met de pluviometer werd gedurende 24 dagen in totaal 76,1 mm gemeten (norm.: 52,9 mm in 16 d.).

In het land werd de neerslag op 4 dagen vergezeld met onweersverschijnselen (norm. 4 d.) : de 1e, 3e, 22e en de 24e. Op de 1e, de 22e en de 28e werd lokaal in ons land schade veroorzaakt door de kracht van de wind of door overvloedige neerslag. Gedurende 25 dagen bestond de neerslag geheel of gedeeltelijk uit sneeuw : van de 1e tot de 4e, van de 6e tot de 23e, de 25e, de 27e en de 28e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking over gans ons land gedurende de gehele maand. De maximale sneeuwdikte bereikte lokaal 66 cm te Mont-Rigi (Waimes) op de 2e.

Als gevolg van een zeer slechte uitklaring van de hemel gedurende gans de maand was de maandelijkse zonneschijnduur veel lager dan normaal. Te Ukkel registreerde men 28 u 53 min zonneschijn (norm.: 76 u). Dit is de laagste waarde ooit opgetekend in een maand februari sedert het begin van de waarnemingen in 1887.

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NE tot ENE en SE tot SW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 58% (norm.: 43%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 4,1 m/s (norm.: 4,0 m/s). Windstoten van 100km/u (28m/s) of meer werden in ons land waargenomen op de 28e. Deze snelheid kon ook plaatselijk bereikt worden tijdens dagen met onweders.