Klimatologisch overzicht maart 2010

De eerste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door normale waarden van het neerslagtotaal, de zonneschijnduur, de gemiddelde windsnelheid en de temperaturen.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1017,1 1014,9 n 1029,5 1953 1001,6 1909
Gemiddelde windsnelheid m/s 4,1 4 n 5,1 1914 3 1929
Overheersende windrichting ZZW ZW
Zonneschijnduur hh:mi 117:58 122 n 214 1931 48 2001
Gemiddelde temperatuur °C 6,7 5,5 n 9,5 1991 1,7 1845
Gemiddelde maximum temperatuur °C 10,4 9 n 13,9 1938 5,4 1917
Gemiddelde minimum temperatuur °C 3,1 2,2 n 6,4 1981 -,9 1955
Relatieve vochtigheid % 72 79,2 za 89 1917 69 1918
Gemiddelde dampdruk hPa 7,1 7,3 n 9,6 1981 4,8 1845
Neerslagtotaal mm 50,2 53,6 n 140,5 2008 4,2 1993
Neerslagdagen d 13 18 n 29 1888 3 1993
Onweersdagen in het land d 7 3
Sneeuwdagen d 2 3,2

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

(**) Nieuwe waarden van zonneschijnduur sinds 1 januari 2009

 

De 1e en de 2e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen van polaire oorsprong verbonden aan een gebied van lage druk waarvan het centrum gesitueerd lag boven het zuiden van Scandinavië. Van de 3e tot de 11e determineerden continentale luchtstromingen verbonden aan een anticycloon boven Groot-Brittannië ons weer. Van de 12e tot de 15e stuurde een anticycloon gesitueerd ten westen van de Britse eilanden maritieme luchtstromingen van polaire oorsprong naar ons land. Van de 16e tot de 24e verloren deze luchtstromingen hun polair karakter door de verplaatsing van het gebied van hoge luchtdruk naar het oosten en het ontstaan van een gebied van lage druk boven het westen van Groot-Brittannië. De 25e en de 26e namen de maritieme luchtstromingen een tropisch karakter aan door hun circulatie tussen een depressie gesitueerd boven Engeland en een zone van hoge luchtdruk boven Oost-Europa. Van de 27e tot de 31e kreeg ons land een invasie van maritieme luchtstromingen te verwerken verbonden aan zones van lage luchtdruk boven Groot-Brittannië die zich verplaatsten naar Scandinavië. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1017,1 hPa (normaal : 1014,9 hPa).

Over het geheel van de maand lagen de relatief zachte luchtstromingen van de tweede helft van de maand aan de basis van de iets te hoge temperaturen overdag, in vergelijking met de normale waarden.  De afwijkingen van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen t.o.v. de normale waarden lagen tussen +0,5°C en +2,0°C.  De afwijkingen van de maandgemiddelden van de dagelijkse minimumtemperaturen t.o.v. de normale waarden lagen tussen 0,0°C en +2,5°C.  De absolute maxima waren begrepen tussen 16°C en 22°C en werden meestal waargenomen op de 25e.  De absolute minima varieerden tussen –11°C en –1°C en werden vooral de 7e en de 9e geobserveerd.  Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 6,7°C (norm.: 5,5°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 10,4°C en 3,1°C (norm.: 9,0°C en 2,2°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 19,8°C [de 25e] en –4,5°C [de 8e] (norm.: 17,2°C en –4,2°C). Er waren 11 vorstdagen [min < 0 °C] (norm.: 8,4 d.).

De streekgemiddelden van de maandelijkse neerslaghoeveelheden waren allen hoger dan de normale waarden.  Ze varieerden van 77% van de normale waarde in het Doornikse tot 132% in Belgisch Lotharingen. Deze afwijkingen waren overal normaal.  De hoogste dagtotalen varieerden van 4 mm tot 39 mm en deden zich overwegend voor op de 20e of de 28e.  Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 50,2 mm neerslag in 13 dagen gemeten (norm.: 53,6 mm in 18 d.).

De neerslag ging in het land gedurende 7 dagen gepaard met onweersverschijnselen (norm.: 3 d.) : de 6e, 20e, 21e, 25e, 29e, 30e en de 31e.  Schade veroorzaakt door de wind of door overvloedige neerslag werd ons gemeld op de 20e, 30e en 31e. Hagel werd ons gemeld de 28e en de 30e.  De neerslag bestond gedurende 12 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw: de 1e, van de 5e tot de 8e, van de 11e tot de 14e, de 21e, de 30e en de 31e. Dit gaf aanleiding tot een sneeuwbedekking van de bodem op de 1e en van de 5e tot de 17e.  De maximale dikte van de sneeuwlaag bedroeg 23 cm op de 8e in Elsenborn.

De uitklaring van de hemel was nogal matig gedurende de tweede decade en de maandelijkse zonneschijnduur was lichtjes lager dan de normale. Te Ukkel scheen de zon 117h 59 min (norm.: 122 h).

De wind waaide in Ukkel vooral uit de sectoren E en SW tot NNW. Dit was gedurende 61% van de tijd het geval (norm.: 44%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 4,1 m/s (norm.: 4,0 m/s). Windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer werden niet waargenomen in het anemometrisch meetnet van ons land tijdens deze maand. Deze snelheden hadden eventueel plaatselijk bereikt of overtroffen kunnen worden tijdens de onweders.