Klimatologisch overzicht van april 2010

De tweede maand van de meteorologische lente werd in Ukkel gekenmerkt door een zeer anormaal laag neerslagtotaal en een zeer abnormaal hoge zonneschijnduur, een abnormaal hoge gemiddelde temperatuur en een normale waarde van de gemiddelde windsnelheid. .

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1019,2 1014,2 a 1023,5 1938 1003,9 1998
Gemiddelde windsnelheid m/s 3,5 3,7 n 5 1947 2,8 2007
Overheersende windrichting NO ZW
Zonneschijnduur hh:mi 223:01 156 za 301 2007 67 1970
Gemiddelde temperatuur °C 10,3 9 n 14,3 2007 4,3 1837
Gemiddelde maximum temperatuur °C 15,7 13,1 za 20,5 2007 8,1 1903
Gemiddelde minimum temperatuur °C 4,7 5 n 8,2 1961 1,5 1917
Relatieve vochtigheid % 65 76,6 u 88 1891 59 1893
Gemiddelde dampdruk hPa 7,6 8,6 a 11,5 1961 6,1 1837
Neerslagtotaal mm 15,7 53,1 za 134,3 2001 0 2007
Neerslagdagen d 6 17 za 29 1935 0 2007
Onweersdagen in het land d 8 9
Sneeuwdagen d 0 2,4

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

(**) Nieuwe waarden van zonneschijnduur sinds 1 januari 2009

 

Van de 1e tot de 4e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een zone van lage druk gesitueerd in de buurt van de Britse Eilanden. Van de 5e tot de 9e lagen wij onder de invloed van maritieme lucht die soms een tropisch karakter had als gevolg van de aanwezigheid van een zone van hoge druk gesitueerd ten westen van Frankrijk of het Kanaal. Op de 10e werden deze luchtstromingen continentaler als gevolg van de verplaatsing van de zone van hoge druk naar Groot – Brittannië. Van de 11e tot de 13e werd ons weer bepaald door continentale luchtstromingen verbonden aan een zone van hoge druk boven Scandinavië. Van de 14e tot de 21e werd ons weer bepaald door drogere, polaire luchtstromingen verbonden aan een zone van hoge druk boven Groot – Brittannië tot de 17e, daarna aan een anticyclonale zone boven de Atlantische Oceaan. Van de 22e tot de 25e werden wij opnieuw onderworpen aan continentale lucht van soms polaire oorsprong bepaald door de ontwikkeling van van een zone van hoge druk in ontwikkeling vanaf de Atlantische Oceaan naar oostelijk Europa. Van de 26e tot de 30e stuurde een anticycloon in ontwikkeling vanaf  Frankrijk naar Centraal Europa relatief droge maritieme over onze provincies. De gemiddelde luchtdruk in Ukkel bedroeg 1019,2 hPa (normaal : 1014,2 hPa).

De overwegend continentale luchtstromingen tijdens deze maand lagen aan de basis van de veel hogere maximale temperaturen dan de normale waarden in ons land. De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag tussen +1,5°C en +3,0°C. De afwijking van de normalen van de maandgemiddelden van de minimumtemperaturen varieerde tussen –1,5°C en 0,0°C. De absolute maxima lagen tussen 22°C en 28°C en werden meestal waargenomen op de 29e. De absolute minima varieerden tussen -6°C en +1°C en werden meestal gemeten op de 22e. In Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 10,3°C (normaal : 9,0°C). De gemiddelde uitersten bedroegen 15,7°C en 4,7°C (normaal : 13,1°C en 5,0°C). De absolute uitersten bedroegen 25,6°C [de 29e] en 0,1°C [de 22e] (normaal : 21,6 °C en - 0,4°C). Wij hadden een zomerse dag [max ≥ 25°C] (norm.:0,2d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen lager dan de normale waarden. Zij varieerden van 23% van de normale in het Land van Herve en de streek van Gileppe en Warche tot 65% in de Borinage. Deze tekorten waren uitzonderlijk in de streek van het Land van Herve en in de streek van Gileppe en Warche, zeer abnormaal in het Doornikse, in de Kempen, in Haspengouw en in Belgische Lotharingen, abnormaal in de Polders, in Vlaanderen, in Brabant, tussen Samber en Maas, in de Condroz en in de Ardennen. Elders waren de afwijkingen normaal. De grootste dagelijkse neerslaghoeveelheden in ons land varieerden van 4 mm tot meer dan 20 mm en deden zich vooral voor op de 2e, de 3e of de 4e. In Ukkel was de neerslagfrequentie “zeer abnormaal” laag ; met de pluviometer werd gedurende 6 dagen in totaal 15,7 mm gemeten (normaal : 53,1 mm in 17 dagen).

De neerslag ging gedurende 8 dagen gepaard met onweersverschijnselen (normaal : 9 dagen) : de 1e, 2e, 3e, 4e, 13e, 25e, 29e en de 30e. Hagel werd ons gemeld op de 1e, de 3e en de 4e. De neerslag in ons land bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 3 dagen. Dit gaf echter geen aanleiding tot een significante sneeuwbedekking van de bodem.

Dank zij een goede uitklaring tijdens de laatste twee decaden was de zonneschijnduur hoger dan normaal. In Ukkel registreerden we 223 h 01 minuten zonneschijn (normaal : 156 uur).

De wind kwam voornamelijk uit de sectoren N-ENE, S-SSW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 60 % (normaal : 32 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg te Ukkel 3,5 m/s (normaal : 3,7 m/s). In het land werden er deze maand geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer waargenomen in het meetnet. Deze snelheden konden evenwel op sommige plaatsen tijdens de onweders bereikt of overtroffen worden.