Klimatologisch overzicht mei 2010

De laatste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door normale waarden van de gemiddelde windsnelheid, de gemiddelde temperatuur, de zonneschijnduur en het neerslagtotaal.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1015,7 1015,5 n 1021,8 1991 1008,7 1983
Gemiddelde windsnelheid m/s 3,2 3,4 n 4,6 1888 2,6 1989
Overheersende windrichting NNO ZW
Zonneschijnduur hh:mi 171:48 201 n 328 1989 67 1984
Gemiddelde temperatuur °C 11,2 12,7 n 16,4 2008 8,5 1902
Gemiddelde maximum temperatuur °C 15,4 17,2 a 21,3 2008 12,2 1902
Gemiddelde minimum temperatuur °C 7 8,3 a 11,4 2008 5,3 1902
Relatieve vochtigheid % 76 75,5 n 88 1887 62 2008
Gemiddelde dampdruk hPa 9,7 11 za 14 1889 8,3 1866
Neerslagtotaal mm 66,6 61,6 n 145,6 1965 1,4 1833
Neerslagdagen d 14 15 n 30 1856 4 1989
Onweersdagen in het land d 6 13
Sneeuwdagen d 0 ,4

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

(**) Nieuwe waarden van zonneschijnduur sinds 1 januari 2009

 

Van de 1e tot de 12e, met uitzondering van de 2e, werd ons weer beïnvloed door polaire, maritieme lucht verbonden aan een zone van hoge druk gelegen ten westen van IJsland; op de 2e was het karakter van de luchtmassa’s minder polair als gevolg van de tijdelijke ontwikkeling van een depressie boven Groot – Brittannië. Van de 13e tot de 17e werd het weer boven onze streken beïnvloed door maritieme luchtstromingen verbonden aan een zone van lage druk in de buurt van IJsland. Van de 18e tot de 20e zorgde een wig van hoge druk van het hogedrukgebied der Azoren die zich uitstrekte tot onze streken voor drogere en zachtere lucht boven ons land. Van de 21e tot de 23e werd ons weer bepaald door continentale luchtmassa’s met een polair karakter verbonden aan een anticycloon, eerst gelegen boven de Britse eilanden, nadien boven de Noordzee. Van de 27e tot 28e verloren deze luchtmassa’s hun polair karakter als gevolg van de komst van een depressie boven Groot – Brittannië. Van de 29e tot het einde van de maand werden de luchtstromingen opnieuw progressief polair als gevolg van de ontwikkeling van een zone van lage druk vanaf het westen van Ierland naar Scandinavië. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1015,7 hPa (norm. : 1015,5 hPa).

De afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de maximumtemperaturen lag meestal tussen –2,5°C en –0,5°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde –2,0°C en 0,0°C. De absolute maxima lagen tussen 19°C en 29°C en werden vooral waargenomen op de 24e. De absolute minima varieerden van –1°C tot 4°C en werden meestal op de 5e waargenomen. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 11,2°C (norm. : 12,7°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 15,4°C en 7,0°C (norm. : 17,2°C en 8,3°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 25,9°C [de 24e] en 3,3°C [de 9e ] (norm. : 25,4°C en 2,2°C). Er waren twee zomerse dagen [max. ≥ 25°C] (norm. : 1,7 d.) maar geen enkele hittedag. [max ≥ 30°C] (norm.: 0,1d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 65 % van de normale aan de Kust tot 150 % in Belgisch Lotharingen. Al deze streekgemiddelden waren normaal, behalve deze in Belgische Lotharingen die abnormaal hoog waren. De hoogste dagwaarden varieerden van enkele mm tot 38 mm en deden zich meestal voor op de 2e, de 11e, of de 26e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 14 dagen in totaal 66,6 mm gemeten (norm. : 61,6 mm in 15 dagen).

In het land werden 6 onweersdagen waargenomen (norm. : 13 d.): de 2e, 3e, 17e, 25e, 26e en de 30e. Wateroverlast, hagelschade, windschade en/of bliksemschade werden ons gesignaleerd op de 2e, 11e en de 26e. De neerslag was vergezeld van hagel op 1 dag: de 2e. De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende 3 dagen: de 2e, de 3e en de 12e.

Als gevolg van een weinig belangrijke zonneschijnduur tijdens de eerste decade was de maandelijkse zonneschijnduur te Ukkel lager dan normaal met 171h 48 min zonneschijn. (norm. : 201 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NW tot NE. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 64 % (norm. : 32 %). De gemiddelde windsnelheid was 3,2 m/s (norm. : 3.4 m/s). Windstoten van 100 km/h (28 m/s) werden niet waargenomen in het anemometrische meetnet tijdens deze maand. Dergelijke snelheden of hoger konden echter plaatselijk bereikt worden tijdens de onweders.