Klimatologisch overzicht juni 2010

De eerste maand van de meteorologische zomer werd te Ukkel gekenmerkt door enkele zeer abnormaal waarden van de temperatuur, het neerslagtotaal, de zonneschijnduur en de gemiddelde windsnelheid.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1016,3 1016,3 n 1022,9 1865 1009,7 1852
Gemiddelde windsnelheid m/s 2,8 3,1 a 4 1946 2,3 1989
Overheersende windrichting NO ZW
Zonneschijnduur hh:mi 258:37 195 za 302 1976 96 1987
Gemiddelde temperatuur °C 17,4 15,5 za 19,3 2003 11,6 1923
Gemiddelde maximum temperatuur °C 22,4 20,2 za 24,5 1976 15,6 1923
Gemiddelde minimum temperatuur °C 12,3 11,3 n 14,4 2003 7,7 1918
Relatieve vochtigheid % 70 76,9 za 87 1888 64 1976
Gemiddelde dampdruk hPa 13,1 13,5 n 16,9 1858 10,9 1923
Neerslagtotaal mm 30 67,4 za 173,3 1839 12,1 1976
Neerslagdagen d 9 15 za 26 1916 4 1887
Onweersdagen in het land d 3 12
Sneeuwdagen d 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Op de 1e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan een zone van hoge druk gesitueerd boven Frankrijk. Op de 2e werden deze luchtstromingen bepaald door depressies boven ons land. Van de 3e tot de 5e stuurde een anticycloon met centrum boven de Noordzee continentale lucht naar onze provincies. Van de 6e tot de 9e werd ons weer bepaald door maritieme lucht verbonden aan een zone van lage druk boven de Noordzee. Op de 10e kreeg de aangevoerde lucht een tropisch karakter als gevolg van de ontwikkeling van een depressie boven de Golf van Biskaje. Van de 11e tot de 21e werden wij onderworpen aan polaire, maritieme luchtstromingen, verbonden aan een zone van hoge druk gesitueerd boven de Atlantische Oceaan, die zich soms uitstrekte tot Engeland en soms tot aan de Noordzee. Van de 22e tot de 25e werd ons weer beïnvloed door maritieme luchtstromingen verbonden aan een zone van hoge druk in de buurt van het Kanaal. Op de 26e en de 27e kreeg deze lucht een continentaal karakter als gevolg van de verplaatsing van de zone van hoge druk naar Duitsland en Scandinavië. Van de 28e tot de 30e bepaalde een anticycloon in ontwikkeling vanaf de Azoren naar de Golf van Biskaje maritieme lucht met een tropisch karakter boven onze provincies. De gemiddelde luchtdruk te Ukkel bedroeg 1016,3 hPa (norm.: 1016,3 hPa).

De afwisselend maritieme en tropische luchtstromingen die ons weer gedurende een groot deel van de maand bepaalden liggen aan de basis van de iets te hoge temperaturen overdag. In het land lag de afwijking van de normale de gemiddelde maandelijkse maximumtemperaturen tussen +1,0°C et +3,0°C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde tussen 0,0°C et +1,5°C. De absolute maxima lagen tussen 25°C en 33°C en deden zich het meest voor op de 27e of de 28e. De absolute minima varieerden van 3°C tot 9°C en werden meestal waargenomen op de 13e of de 22e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 17,4°C (norm.: 15,5°C). De gemiddelde uitersten bedroegen respectievelijk 22,4°C en 12,3°C (norm.: 20,2°C et 11,3°C). De absolute uitersten bedroegen respectievelijk 29,3°C [de 28] en 7,3°C [de 13] (norm.: 28,0°C et 5,6°C). Er waren 10 zomerdagen [max >= 25°C] (norm.: 4,6 d.), maar geen enkele tropische dag [max >= 30°C] (norm.: 0,6 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren allen lager dan de normale. Zij varieerden van 20% van de normale in het Land van Herve tot 72% aan de Kust. De waarden van de streekgemiddelden waren normaal aan de Kust; abnormaal in de Polders, in Vlaanderen, in het Doornikse, de Borinage, en tussen Samber en Maas; zeer abnormaal in de Kempen, in Brabant, in de Condroz, in de streek van Gileppe en Warche, in de Ardennen en Belgisch Lotharingen; uitzonderlijk in Haspengouw en het Land van Herve. De overvloedigste dagelijkse neerslaghoeveelheden varieerden van 1 mm tot meer dan 30 mm en deden zich meestal voor op de 6e, de 8e of de 9e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie zeer abnormaal laag. Met de pluviometer werd gedurende 9 dagen een totaal van 30,0 mm gemeten (norm.: 67,4 mm in 15 d.).

Gedurende 3 dagen waren er onweersverschijnselen (norm.: 10,7 d.) : de 6e, 8e en de 14e. Windschade werd ons gesignaleerd op de 6e en de 15e, alsook als gevolg van de overvloedige neerslag op de 8e en de 9e.

Dank zij een zeer goede uitklaring van de hemel tijdens de ganse maand, was de zonneschijnduur voor de ganse maand zeer abnormaal hoog. Te Ukkel registreerden wij een maandtotaal gelijk aan 258 h 37 min (norm.: 195 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNW tot SE. Hun frequentie uit deze sector bedroeg 68% (norm.: 42%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 2,8 m/s (norm.: 3,1 m/s). Geen enkele windstoot van 100 km/h (28 m/s) of meer werd waargenomen in het anemometrische meetnet van ons land tijdens deze maand. Dergelijke windsnelheden konden nochtans lokaal worden bereikt of overtroffen tijdens de onweders. Op de 6e werd een kleine windhoos waargenomen in Esneux, in de provincie Luik..