Klimatologisch overzicht van juli 2010

De tweede maand van de meteorologische zomer werd te Ukkel gekenmerkt door een uitzonderlijk hoge gemiddelde temperatuur, een abnormaal hoge zonneschijnduur en normale waarden van de gemiddelde windsnelheid en het neerslagtotaal.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1016,3 1015,9 n 1021,8 1885 1010 1888
Gemiddelde windsnelheid m/s 2,9 3,1 n 4,1 1954 2,3 1986
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduur (**) hh:mi 252:01 193 a 314 2006 92 2000
Gemiddelde temperatuur °C 20,5 17,1 u 23 2006 13,5 1841
Gemiddelde maximum temperatuur °C 25,8 21,6 za 28,6 2006 17,4 1919
Gemiddelde minimum temperatuur °C 15,6 13,1 za 17,3 2006 10,6 1919
Relatieve vochtigheid % 67 78,5 u 90 1888 64 1921
Gemiddelde dampdruk hPa 15,4 15,2 n 18,1 1852 12,8 1863
Neerslagtotaal mm 62,8 74,3 n 196,5 1942 2,9 1885
Neerslagdagen d 13 17 n 29 1936 2 1885
Onweersdagen in het land d 12 13 n
Sneeuwdagen d 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Op de 1e en de 2e werd ons weer beïnvloed door maritieme lucht van tropische oorsprong verbonden aan een zone van lage druk gelegen ten westen van Groot – Brittannië. Van de 3e tot de 6e verloren deze luchtstromingen hun tropisch karakter als gevolg van de komst van het hogedrukgebied der Azoren. Van de 7e tot de 10e kregen deze luchtstromingen opnieuw een tropisch karakter als gevolg van de ontwikkeling van een depressie gelegen ten westen van Schotland en daarna als gevolg van een anticycloon boven Duitsland. Van de 11e tot de 17e werd ons weer bepaald door een depressie gelegen in de buurt van de Britse eilanden die maritieme lucht van tropische oorsprong naar onze contreien stuurde. Van de 18e tot de 23e werd ons weer beïnvloed door maritieme luchtstromingen, eerst verbonden aan een anticycloon die zich uitstrekte van de Azoren tot Polen, daarna, vanaf de 20e waren zij verbonden aan een depressie, eerst met centrum boven Groot –Brittannië, en daarna gelegen in de buurt van de Britse eilanden. Op de 24e en de 25e liet de afzwakking van deze depressie toe dat een wig van hoge druk afkomstig van de anticycloon der Azoren ons drogere maritieme lucht toestuurde. Van de 26e tot de 28e was de maritieme lucht boven onze streken verbonden aan een depressie in de buurt van IJsland. Van de 29e tot de 31e werden deze luchtstromingen opeenvolgend bepaald door een depressie ten zuiden van Scandinavië, een wig van hoge druk afkomstig van de anticycloon der Azoren en een depressie gelegen boven de Britse eilanden. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1016,3 hPa (norm.: 1015,9 hPa).

De frequentie van maritieme luchtstromingen van subtropische oorsprong tijdens de eerste twee decades lag aan de oorsprong van de veel te hoge temperaturen. De afwijking van de normale van de gemiddelde maximale temperaturen in het land varieerde van +3,0°C tot +5,0°C. De afwijking van de normale van de gemiddelde minimale temperaturen lag tussen +1,0°C en +3,0°C. De absolute maxima varieerden van 30°C tot 37°C en werden waargenomen op de 2e of de 10e. De absolute minima lagen tussen 4°C en 13°C en werden meestal gemeten op de 7e of de 18e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 20,5°C (norm.: 17,1°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 25,8°C en 15,6°C (norm.: 21,6°C en 13,1°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 33,9°C [de 2e] en 10,4°C [de 18e] (norm.: 29,9°C en 8,0°C). Er waren 15 zomerse dagen [max. >= 25°C] (norm.: 6,6 d.), waarvan er 7 tropisch waren [max. >= 30°C] (norm.: 1,6 d.).

In het land waren de streekgemiddelden van de neerslag bijna allen lager dan de normalen. Zij varieerden van 67 % van de normale in de Condroz tot 101 % aan de Kust. Deze afwijkingen waren overal normaal. De hoogste dagwaarden varieerden van enkele mm tot meer dan 45 mm en werden meestal op de 14e waargenomen. Waarden van meer dan 40 mm werden waargenomen in enkele meet punten op die datum. Het opmerkelijkst was de waarde van Solre-sur-Sambre met 45,8 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd gedurende 13 dagen in totaal 72,8 mm gemeten (norm.: 74,3 mm op 17 d.).

In het land was de neerslag gedurende 12 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 10,7 d.): de 2e, 3e, 10e, 11e, 12e, 14e, 15e, 16e, 23e, 28e, 29e en de 31e. Hagel werd ons gesignaleerd op de 2e, 3e en de 14e. Windschade, bliksemschade, hagelschade of waterschade werden ons gesignaleerd op de 2e, 3e, 10e, 12e, 14e, 23e, en de 28e. Een tornado werd waargenomen, op de 10e te Postel (Mol).

De maandelijkse zonneschijnduur was hoger dan de normale waarde. Te Ukkel registreerde men 252 h 01 min zonneschijn. (norm.: 193 h.).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren SE tot WSW en WNW tot NW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 80 % (norm.: 55 %). De gemiddelde windsnelheid was 2,9 m/s (norm.: 3,1 m/s). Windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer werden waargenomen in het anemometrische meetnet op de 12e en de 14e; de hoogste windstoot bedroeg 38 m/s (137 km/h) op de 14e te Elsenborn. Deze snelheden konden echter plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders in deze maand.