Klimatologisch overzicht van augustus 2010

De laatste maand van de meteorologische zomer te Ukkel werd gekenmerkt door een uitzonderlijk hoge neerslaghoeveelheid, een zeer abnormaal lage zonneschijnduur en door normale waarden van de temperaturen en de gemiddelde windsnelheid.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1014 1015,7 n 1020,9 1869 1009,6 1878
Gemiddelde windsnelheid m/s 3 3,1 n 4,4 1917 2,1 1990
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduur (**) hh:mi 136:29 190 zu 323 1947 97 2006
Gemiddelde temperatuur °C 17 16,8 n 21,2 1997 13,7 1833
Gemiddelde maximum temperatuur °C 21,5 21,4 n 26,6 1947 17,3 1912
Gemiddelde minimum temperatuur °C 13,1 13 n 16,1 1997 10,7 1920
Relatieve vochtigheid % 78 79,4 n 88 1890 62 1947
Gemiddelde dampdruk hPa 14,7 15,1 n 18,3 1932 12,3 1833
Neerslagtotaal mm 187,4 74,4 zu 231,2 1996 10,4 1983
Neerslagdagen d 23 16 za 28 1941 4 1947
Onweersdagen in het land d 15 15
Sneeuwdagen d 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 10e werd ons weer bepaald door maritieme luchtstromingen verbonden aan zones van lage druk in ontwikkeling vanaf de Atlantische Oceaan of IJsland. Van de 11e tot de 14e stuurde een depressie gelegen boven de Noordzee maritieme lucht naar ons land. Van de 15e tot de 17e veroorzaakte de verplaatsing van deze depressie naar het westen van Duitsland de komst van een zeer actieve regenzone boven onze provincies. Van de 18e tot de 20e lagen onze streken onder de invloed van maritieme luchtstromingen verbonden aan een depressie in de buurt van de Britse Eilanden; deze lucht kreeg een tropisch karakter op de laatste dag. Van de 21e tot de 27e werd ons weer opnieuw beïnvloed door maritieme lucht bepaald door uitgebreide zones van lage druk waarvan de actieve centra zich situeerden in de buurt van Groot – Brittannië of Scandinavië. Op de 28e en de 29e circuleerde deze maritieme lucht langsheen de noordflank van de anticycloon der Azoren. Op de 30e en de 31e kregen deze luchtmassa’s een polair karakter als gevolg van de noordwaartse ontwikkeling van een wig afkomstig van deze anticycloon. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1014,0 hPa (norm: 1015,7 hPa).

In ons land weken de maandelijkse gemiddelde maximumtemperaturen af van de normale met een waarde gelegen tussen –2,0°C en +0,5°C. De afwijking van de normale van de maandelijkse gemiddelde minimumtemperaturen lag tussen –0,5°C en +2,0°C. De absolute maxima varieerden van 23°C tot 30°C en werden meestal waargenomen op de 20e of de 21e. De absolute minima lagen tussen 4°C en 10°C en werden meestal waargenomen op de 6e of de 31e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 17,0°C (norm.: 16.8°C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 21,5°C en 13,1°C (norm.: 21,4°C en 13.0°C). De absolute uitersten waren respectievelijk 27,9°C [de 20e] en 8,3°C [de 31e] (norm.: 29,0°C en 8,0°C). Er waren 3 zomerse dagen [max. >= 25°C] (norm.: 5,9 d.), waarvan er geen enkele tropisch was [max. >= 30°C] (norm.:0,8d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren in het land allen hoger dan de normale waarden. Zij varieerden van 178% van de normale in het Land van Herve tot 265% in Vlaanderen. De tevelen in de Kempen, in het Land van Herve, en in de streek van Gileppe en Warche waren zeer abnormaal, deze van het Doornikse, de Condroz, de Ardennen en Belgisch Lotharingen waren uitzonderlijk en de tevelen in de andere streken waren zeer uitzonderlijk. De hoogste dagwaarden lagen tussen 10 mm en meer dan 80 mm en werden meestal waargenomen op de 15e, de 16e of de 26e. De hoogste dagwaarde werd op de 15e gemeten te Moerbeke – Waas met een dagtotaal van 85,4 mm. Te Ukkel was de neerslagfrequentie abnormaal hoog. Met de pluviometer werd gedurende 23 dagen in totaal 187,4 mm gemeten (norm.: 74,4 mm in 16 d.).

In het land werd de neerslag gedurende 15 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 15 d.) : de 2e, 4e, 5e, 7e, van de 11e tot de 14e, de 22e en de 23e, en van de 26e tot de 30e. Windschade, waterschade en/of schade ten gevolge van blikseminslagen werden ons meegedeeld op de 2e, 4e, 13e, 14e, 15e, 16e, 22e, 23e, 26e, 29e en de 30e. Hagel werd waargenomen op de 29e.

Te Ukkel was het totaal aantal uren zonneschijn lager dan normaal: men registreerde 136h 28 min zonneschijn (norm.: 190h).

Te Ukkel kwam de wind hoofdzakelijk uit de sectoren SSE en SSW tot NNW. Hun frequentie uit deze sector bedroeg 85% (norm.: 70%). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,0 m/s (norm.: 3,1 m/s). In het anemometrische meetnet werd geen enkele windstoot van 100 km/h (28 m/s) of meer waargenomen. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.