Klimatologisch overzicht van september 2010

De eerste maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer abnormale waarde van de gemiddelde windsnelheid en van het neerslagtotaal en door normale waarden van de gemiddelde temperatuur en van de zonneschijnduur.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1015,2 1016 n 1025 1865 1008,8 1840
Gemiddelde windsnelheid m/s 2,7 3,2 a 4,4 1918 2,3 1989
Overheersende windrichting WZW ZW
Zonneschijnduur (**) hh:mi 142:40 156 zu 299 1959 65 2001
Gemiddelde temperatuur °C 14,2 14,6 n 18,4 2006 10,7 1912
Gemiddelde maximum temperatuur °C 18,6 19,1 n 23,4 2006 14,2 1912
Gemiddelde minimum temperatuur °C 10,2 10,8 n 14,4 1949 7,3 1986
Relatieve vochtigheid % 84 82,3 n 93 1881 68 1959
Gemiddelde dampdruk hPa 12,9 13,5 n 17,1 1961 10,9 1847
Neerslagtotaal mm 109,8 69,8 za 199,4 2001 2 1895
Neerslagdagen d 18 15 n 27 1950 2 1959
Onweersdagen in het land d 8 7
Sneeuwdagen d 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 6e werd ons weer bepaald door continentale luchtstromingen als gevolg van de ontwikkeling van een anticycloon boven de Noordzee en, op de 5e, door zijn verplaatsing naar Scandinavië. Van de 7e tot de 11e werd ons weer beïnvloed door maritieme lucht verbonden aan een depressie in ontwikkeling vanaf Ierland naar Groot – Brittannië. Van de 12e tot de 13e zorgde een anticycloon gelegen ten westen van Frankrijk voor de aanvoer van maritieme lucht boven onze streken. Van de 14e tot de 17e zorgde een depressie in ontwikkeling vanaf IJsland naar Scandinavië ervoor dat de lucht progressief een polair karakter kreeg. Op de 18e en de 19e verloren deze luchtstromingen hun polaire karakter door de aanwezigheid van een mobiel wig van hoge druk afkomstig van het hogedrukgebied der Azoren. Op de 20e stuurde een depressie boven de Britse Eilanden maritieme lucht naar onze streken. Van de 21e tot de 23e werd ons weer bepaald door maritieme lucht van tropische oorsprong verbonden aan een depressie die zich uitstrekte van vanaf Schotland tot het westen van Portugal. Van de 24e tot de 30e bleven maritieme luchtstromingen ons weer bepalen. Zij waren verbonden aan depressies gelegen in de buurt van Groot – Brittannië of ten zuiden van Scandinavië, in dit laatste geval kreeg deze lucht een polair karakter. De gemiddelde maandelijkse luchtdruk bedroeg te Ukkel 1015,2 hPa (norm.: 1016,0 hPa).

Als gevolg van de overwegend maritieme luchtstromingen of maritieme luchtstromingen met een polair karakter waren de dagtemperaturen lager dan de normale waarden. In het land weken de maandgemiddelden van de maximumtemperatuur af van de normale met een waarde gelegen tussen –2,0 °C en –0,5 °C. De afwijking van de normale gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur bereikten waarden tussen –1,0 °C en +0,5 °C. De absolute maxima varieerden in het land tussen 21 °C en 26 °C en deden zich meestal voor op de 11e, de 22e of de 23e. De absolute minima varieerden tussen 0 °C en 7 °C en werden meestal waargenomen op de 18e, de 27e of de 28e. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 14,2 °C (norm.: 14,6 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 18,6 °C en 10,2 °C (norm.: 19,1 °C en 10,8 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 23,7 °C [de 22e] en 5,2 °C [de 25e] (norm.: 26,0 °C en 5,5 °C). Er was geen enkele zomerse dag [max. >= 25 °C] (norm.: 2,2 d).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 79 % van de normale in de Condroz tot 163 % in de Polders. Al deze afwijkingen waren normaal, behalve het teveel in de Polders en in Vlaanderen. De hoogste dagwaarden varieerden in ons land van enkele millimeters tot 60 mm en werden op diverse datums waargenomen. Waarden van meer dan 40 mm werden waargenomen op de 8e of de 25e. Het opmerkelijkst was de waarde van Zulzeke met 59,7 mm op de 8e. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal. Met de pluviometer werd op 18 dagen in totaal 109,8 mm gemeten (norm.: 69,8 mm in 15 dagen).

In het land waren er 8 onweersdagen (norm.: 7 d): de 6e, 8e, 9e, 16e en van de 23e tot de 26e. Windschade, waterschade of bliksemschade werd ons meegedeeld op de 8e, 23e, 24e en de 26e. Op de 23e viel er hagel.

Ondanks een hoge zonneschijnduur tijdens de tweede decade was het totaal van de zonneschijnduur lichtjes lager dan de nomale. Te Ukkel registreerde men 142 h 40 min zonneschijn. (norm.: 156 h).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren ESE tot WSW. Hun frequentie uit die richtingen bedroeg 54 % (norm.: 37 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 2,7 m/s (norm.: 3,2 m/s). Tijdens deze maand werden in het anemometrische meetnet geen windstoten van 100 km/h (28 m/s) of meer gemeten. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens de onweders.