Klimatologisch overzicht van oktober 2010

De tweede maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door normale waarden van de gemiddelde temperatuur, de zonneschijnduur, het neerslagtotaal en de gemiddelde windsnelheid.

 

De tabel hieronder geeft de maandelijkse waarden van een reeks parameters weer gemeten te Ukkel (kolom "Maand"), alsook de normale maandelijkse waarden ("Norm".) en de maandelijkse recordwaarden sinds het begin van de waarnemingen ("Record +" en "Record -") met de jaartallen. De kolom "kar" duidt de statistische karakteristiek aan van de waargenomen maandwaarde ("Maand").

Parameter Eenh. Maand Norm. kar Record + Jaar Record - Jaar
Luchtdruk hPa 1013,9 1015,3 n 1025,2 1971 1004,5 1841
Gemiddelde windsnelheid m/s 3,6 3,4 n 4,9 1903 2,4 2007
Overheersende windrichting ZZW ZW
Zonneschijnduur (**) hh:mi 118:35 113 n 226 1965 43 1998
Gemiddelde temperatuur °C 10,6 10,5 n 14,4 2001 5,8 1881
Gemiddelde maximum temperatuur °C 14,7 14,3 n 19,7 1921 9,1 1905
Gemiddelde minimum temperatuur °C 6,5 7,2 a 11,2 2001 3,2 1922
Relatieve vochtigheid % 83 85,7 a 94 1840 76 1921
Gemiddelde dampdruk hPa 10,5 10,8 n 14,1 2001 8,1 1922
Neerslagtotaal mm 70,8 70,8 n 227,1 1932 5,2 1975
Neerslagdagen d 16 17 n 30 1974 5 1965
Onweersdagen in het land d 6 6 n
Sneeuwdagen d 0 0

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Van de 1e tot de 5e bepaalden maritieme luchtstromingen verbonden aan een uitgebreide depressie gelegen ten westen van Groot – Brittannië ons weer. Van de 6e tot de 8e werd ons weer bepaald door maritieme lucht van subtropische oorsprong verbonden aan een depressie met centrum ten westen van Frankrijk. Op de 10e werd er continentale lucht naar ons land gestuurd door de ontwikkeling van een anticycloon ten zuiden van de Baltische Zee. De continentale luchtstromingen die begonnen ons weer te bepalen op het einde van de vorige decade bleven dit doen tot de 13e. Van de 14e tot de 16e zorgde de verplaatsing van deze anticycloon naar het westen van de Britse Eilanden ervoor dat deze lucht een polair karakter kreeg. Op de 17e zorgde een verlenging van deze anticycloon naar Scandinavië ervoor dat de lucht boven onze streken opnieuw continentaal werd. Van de 18e tot de 20e zorgde een depressie ten westen van Noorwegen, die zich verplaatste naar de Baltische Zee voor de aanvoer van frisse, maritieme en vochtige lucht. Van de 21e tot de 22e werd ons weer bepaald door maritieme lucht verbonden aan een anticycloon die zich uitstrekte vanaf de Atlantische Oceaan naar Oost – Europa. Van de 23e tot de 24e werden deze luchtstromingen gestuurd door een zone van lage druk in ontwikkeling vanaf Ierland naar het zuiden van Scandinavië. Zij kregen een polair karakter als gevolg van de installatie van een anticycloon boven Groot – Brittannië. Van de 26e tot de 31e ontstond een uitgebreide depressie met verschillende kernen die zich ontwikkelde vanaf het westen van Scandinavië tot het westen van Iberisch schiereiland waardoor wij de aanvoer kregen van maritieme lucht met een tropisch karakter. De gemiddelde luchtdruk bedroeg te Ukkel 1013,9 hPa (norm.: 1015,3 hPa).

In het land lag de afwijking van de normale van de maandgemiddelden van de dagelijkse maximumtemperaturen tussen – 1,0 °C en +1,0 °C. De maandgemiddelden van de minimumtemperaturen weken af van de normale met een waarde gelegen tussen – 1,5 °C en + 0,5 °C. De absolute maxima varieerden van 19 °C tot 25 °C en deden zich meestal voor op de 3e of de 13e.  De absolute minima lagen tussen – 6°C en 1°C en werden meestal op de 18e of  tussen de 26e en de 30e gemeten. Te Ukkel bedroeg de gemiddelde temperatuur 10,6 °C (norm.: 10,5 °C). De gemiddelde uitersten waren respectievelijk 14,7 °C en 6,5 °C (norm.: 14,3 °C en 7,2 °C). De absolute uitersten waren respectievelijk 23,1 °C [de 3e] en 0,9 °C [de 15e] (norm.: 21,6 °C en 1,3 °C). Er was geen enkele vorstdag [min<0°C] (norm.:0,5 d.).

De streekgemiddelden van de neerslag waren variabel rond de normalen. Zij varieerden van 75 % van de normale in Belgisch Lotharingen tot 126 % in het Doornikse. De afwijkingen waren normaal in alle streken. De hoogste dagwaarden varieerden van 8 tot minder dan 35 mm en deden zich voor op verschillende data. Te Ukkel was de neerslagfrequentie normaal: met de pluviometer werd in totaal 70,8 mm gemeten op 16 dagen (norm.: 70,8 mm in 17 d.).

In het land was de neerslag gedurende 6 dagen vergezeld van onweersverschijnselen (norm.: 6 d.): de 3e, 4e, 19e, 20e, 23e en de 24e. Windschade of waterschade werd ons gesignaleerd op de 23e en de 24e. Hagel werd ons gesignaleerd op 19e, 20e, 23e, en de 24e. De neerslag bestond geheel of gedeeltelijk uit sneeuw gedurende een dag: de 20e. Dit gaf aanleiding tot een korte sneeuwbedekking met een maximale dikte van 2 cm in Mont-Rigi.

Het totaal van de zonneschijnduur was iets hoger dan normaal. De totale zonneschijnduur bedroeg te Ukkel 118 u 35 min (norm.: 113 u).

Te Ukkel kwamen de winden hoofdzakelijk uit de sectoren NNE tot SSE en S tot SW. Hun frequentie uit deze sectoren bedroeg 73 % (norm.: 63 %). De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,6 m/s (norm.: 3,4 m/s). Tijdens deze maand werden in het anemometrische meetnet geen windstoten van 100 km/u (28 m/s) of meer gemeten. Deze snelheden konden nochtans plaatselijk bereikt of overtroffen worden tijdens onweders.