Welke zijn de gegenereerde beelden?

Terug naar overzicht

De ruwe data die door de radar in reële tijd worden gegenereerd, worden naar Ukkel gestuurd, waar ze dan verder worden verwerkt tot beelden.

 

Neerslagbeeld 240km

Dit basisbeeld wordt gemaakt om de 5 minuten. Het stelt de neerslagintensiteit voor binnen een straal van 240km rondom de radar. Met dit beeld kan de weersvoorspeller de neerslagzones volgen. De reikwijdte van dit beeld is weliswaar 240km, maar een quantitatieve meting van de neerslagintensiteit is slechts mogelijk binnen een straal van 100km. De plaatsbepaling van de neerslagzones en de ruimtelijke verdeling ervan is overzichtelijk aangeduid. De aangeduide neerslagintensiteiten moeten echter met omzichtigheid worden gebruikt, want zij kunnen beïnvloed worden door een meetfout.

Het volgende beeld toont de neerslagverdeling van 30 juli 2002 om 15u15 universele tijd (lokale tijd: 17u15). Het betreft een zeer intense onweerszone. Men kan, in het rood, de zones waarnemen met hoge neerslagintensiteiten, dewelke samengaan met onweders. Op deze dag werden er 60.000 bliksemontladingen geregistreerd door het SAFIR onweerdetectiesysteem van het KMI.

 
top

Neerslagbeeld 120km

Een neerslagbeeld met een straal van 120km wordt eveneens om de 5 minuten gemaakt. Dit beeld heeft een hogere ruimtelijke resolutie. Het volgende voorbeeld, van 31 juli om 23u30 universele tijd (lokale tijd: 1u30), toont de neerslag die samengaat met de doortocht van een koudefront in het zuiden van België.

 
top

Dopplerbeeld

De radar van Wideumont is uitgerust met een Doppler functie. Deze meting laat toe om de radiale snelheid te meten van de neerslag. Met andere woorden; de radar kan meten of de neerslag de radar nadert of er zich van verwijdert. Een dopplerbeeld reikt tot 120km ver en wordt om de 15 minuten aangemaakt. Op het volgende beeld ziet men een neerslagzone die het ganse beeld bedekt. De blauwe zones komen naar de radar toe, en de rode zones verwijderen zich van de radar. De witte zone staat haaks op de verplaatsing van de neerslagzone.

 
top