Zijn de beelden altijd juist?

Terug naar overzicht

Neen. Zoals bij elk meetinstrument, is ook een weerradar onderhevig aan een aantal meetfouten. Deze fouten leiden vooral tot een over- of onderschatting van de neerslaghoeveelheden. In bepaalde gevallen zal een radar geen neerslag waarnemen, ondanks het bestaan ervan. In andere gevallen zal een radar reflecties waarnemen zonder dat er neerslag is.
Wij zullen ons hierna beperken tot de voornaamste bronnen van meetfouten.

 

Fouten die te wijten zijn aan de meetmethode van een radar

De weerradar is een vorm van telemeting, dus het op afstand meten van een parameter. Een radar meet de hoeveelheid teruggekaatste energie die uitgezonden werd, en eigenlijk zijn wij geïnteresseerd in de hoeveelheid neerslag aan de grond. De omzetting van gereflecteerde energie naar hoeveelheid neerslag is niet eenvoudig, en geeft aanleiding tot belangrijke fouten. Anderzijds doet de radar metingen op een zekere hoogte boven de grond, zoals te zien op de figuur, en dit is afwijkend van een meting aan de grond.

 
top

Grondecho's

Een radarstraal kan bij zijn weg door de atmosfeer worden gehinderd door allerlei obstakels: bomen, torens, elektriciteitsmasten, heuvels, ... Deze voorwerpen geven een radarecho die kan worden geïnterpreteerd als neerslag. Anderzijds zijn regenzones die achter een heuvel liggen gedeeltelijk onzichtbaar, en dit geeft dan aanleiding tot een onderschatting van de hoeveelheid neerslag. De radarsite van Wideumont werd zodanig gekozen dat een minimum aan obstakels aanwezig is. Het merendeel van de tijd zijn enkel grondecho's te zien van een deel van de Hoge Venen, en van de heuvels rond de Maas op Frans grondgebied. Soms zijn zeer veel grondecho's zichtbaar, en dit doet zich voor bij abnormale propagatie van het radarsignaal.

 
top

Abnormale propagatie

Bij bepaalde atmosferische condities, volgt de radarstraal een traject dat meer gebogen is dan de kromming van de aarde. Het gevolg hiervan is dat de radarstraal, op een zekere afstand van de radar, de grond zal raken. We zien dan op de beelden zones ontstaan die gelijken op neerslagzones. Deze gevallen van abnormale propagatie doen zich vaak voor bij temperatuursinversies.

 

Het volgende beeld toont een spectaculair geval van abnormale propagatie. Het beeld is van 12 oktober 2001 om 8u47 UT. Een hogedrukgebied strekt zich uit over gans Europa, met een stralende zonneschijn over België. Het radarbeeld toont echter grote zones met radardetecties. Het interpreteren van radarbeelden is een essentieel onderdeel bij het gebruik van deze beelden.

 
top