Zijn er veel weerradars in Europa?

Terug naar overzicht

In Europa zijn er momenteel een honderdtal weerradars operationeel. De Belgische radars van Wideumont (KMI) en Zaventem (Belgocontrol), zijn geïntegreerd in een Europees radarnetwerk. De radargegevens worden in reële tijd uitgewisseld tussen de ons omringende landen. Deze uitwisseling wordt gecoördineerd binnen het kader van een Europees project met de naam OPERA.

 
top